Staff Credits - Zero: Maiden of Black Water [Wii U]

Producer
■ Keisuke Kikuchi

Director
■ Makoto Shibata

Project Manager
■ Yausnori Sakuda
■ Yutaka Koga

CG Director
■ Daisuke Inari

Sound Director
■ Atsuo Saito

Scenario Adviser
■ Eiji Otsuka

Programming Lead
■ Kenichi Saito
■ Tomoya Ichikawa
■ Hirotaka Kataoka

Game Design Lead
■ Tsuyoshi Iuchi
■ Hidehiko Nakajima

3D Character Modeling Lead
■ Hiromi Tsukazaki

3D Field Modeling Lead
■ Chihiro Otaka

3D Animation Lead
■ Yoshiro Tachibana

Technical Art Lead
■ Masaru Ueda

Character Design
■ Chifumi Suzuki

2D Graphic Design
■ Yuki Nakajima

Effect Design Lead
■ Takamitsu Watanabe

Movie Lead
■ Yoshiteru Tomita

CG Project Management
■ Yasuo Egawa

Game Design
■ Shu Kurita
■ Hiroyuki Sakamoto
■ Motokazu Tamura
■ Kyohei Ota
■ Yoshiaki Nakamoto
■ Hiroshi Sakakibara
■ Takashi Takezawa
■ Mariko Tsuchiya

Programming
■ Hitoshi Kadota
■ Tatsuro Orikasa
■ Yoshihiro Kimura
■ Katsuyuki Okura
■ Takahiro Suzuki
■ Kojiro Seino
■ Masanao Kimura
■ Yuji Nishikawa
■ Tomohito Hano
■ Yoshihito Uchida
■ Kenichiro Hidaka

3D Character Modeling
■ Hiroyuki Yazaki
■ Nozomi Furuta
■ Natsuko Kawakami
■ Yasuaki Suzuki
■ Hideaki Takahashi
■ Yoshiki Horiuchi
■ Nozomu Sugiyama

3D Field Modeling
■ Tomoe Suzuki
■ Kensaku Tabuchi
■ Miyuki Maruyama
■ Sachiko Namba
■ Hiromasa Kamochi
■ Rie Motonari
■ Yasuhiro Suzuki
■ Reika Tuchiya
■ Kazutomo Kojima
■ Takehiro Matsuya

3D Animation
■ Ikuo Harigai
■ Chitose Sasaki
■ Katsuhiro Yamauchi
■ Ryoji Abe
■ Masayuki Fukushima
■ Katsumasa Shimizu
■ Takaaki Kurosawa

Technical Art
■ Naoya Okamoto
■ Kenta Kawanao

2D Graphic Design
■ Kazuhiro Higuchi
■ Hirmoi Baba
■ Mizuki Furusawa

Ilustration
■ Tsutomo Terada
■ Hiroshi Tamawashi
■ Azusa Maki
■ Masayoshi Wada

Effect Design
■ Jiro Yoshida
■ Kazuki Osada
■ Yasuyuki Sato
■ Yusuke Amemiya

Movie
■ Kazuhiro Nishimura
■ Chihiro Kamijo
■ Kenichi Izawa
■ Asami Morimoto
■ Koichi Saito
■ Kentaro Kaieda

Audio Design
■ Shinichiro Nakamura
■ Yousuke Kinoshita
■ Yugen Umemura

Composition
■ Ayako Toyoda

Cinematics Audio Design
■ Yojiro Yoshimatsu
■ Mari Yoshida
■ Shigekiyo Okuda

Mixing Engineer
■ Hidehisa Nakazono

Movie Producer
■ Hiromasa Inoue
■ Masayo Ono

**Movie CG Director*
■ Satoru Sasaki
■ Chirhiro Hashimoto

Storyboard Art
■ Akemi Nakashima
■ Haruka Utsui

Edition/ VFX
■ Takanori Tsujimoto

Movie CG Art
■ Daisuke Minatoya
■ Tsubasa Ishida
■ Atsushi Yamaki
■ Kaori Obara
■ Yasushi Shimajiri
■ Suguru Tanaka
■ Takumi Shimbori
■ Yukihiko Nisitouge
■ Ayano Miki
■ Kazuki Watanabe

Movie Composition
■ Takashi Kuroki
■ Naomi Ono

Movie Effect Design
■ Masahiro Yasuda

Movie 3D Field Modeling
■ Nobuhiko Suzuki
■ Aku Kameyama
■ Junji Hirano

Movie 2D Retouch
■ Yumi Makino

Theme Song
■ Higanbana
■ Anju

Theme Song Producer
■ Ryutaro Kihara
■ The Up Song
■ In This Cage
■ Tsuki Amano

Japanese Audio Director
■ Satoshi Kato

Voice Recording Coordination
■ Koji Okano
■ Hiroshi Kubo

Japanese Voice Recording Engineer
■ Akihiro Yoshino
■ Takuya Okumoto

Japan Voice Cast
■ Asaka Imai
■ Maaya Uchida
■ Houko Kuwashima
■ Kyoko Sakai
■ Maaya Sakamoto
■ Tatsuhisa Suzuki
■ Natsumi Takamori
■ Atsuko Tanaka
■ Ikuko Tani
■ Risa Taneda
■ Haruka Tomatsu
■ Kensuke Nishi
■ Takanori Hoshino
■ Wakana Yamazaki
■ Yuka Nagyoshi
■ Lica Wakusawa
■ Makoto Hosoi
■ Yoshihisa Kato
■ Natumu Tabuchi

English Voice Director
■ Mark Estdale (OMUK)
■ Patrick Seitz (Cup of Tea Productions, Inc.)

English Assistant Voice Director
■ Victoria Prentice (OMUK)

English Project Management
■ Juan Manuel Delfin (OMUK)
■ Audio Editors
■ Lewis Bean (OMUK)
■ Marta Puerto (OMUK)

English Production Assistant
■ Ben Maltz-Jones (OMUK)

English Recording Engineer
■ Danielle Hunt (Cup of Tea Productions, Inc.)

English Cast
■ Akie Kotabe
■ Arlene Decker
■ Becca Stewart
■ Caitlin Thorburn
■ Chris Ragland
■ Elena Saurel
■ Eric Meyers
■ Janice Kawaye
■ Jennifer Thompson
■ Joe May
■ Kate Harper
■ Katie Beudert
■ Kelly Burke
■ Kerry Shale
■ Laurel Lefkow
■ Laurence Bouvard
■ Maria Teresa Creasey
■ Martin T. Sherman
■ Mel Bond
■ Morgan Cambs
■ Patricia Rodriguez
■ Rebecca Blackstone
■ Sarah Galbraith
■ Sarah Pitard
■ Tressa Brooks

Motion Capture Act
■ Sachi Kokuryu
■ Shingo Kataoka
■ Maiko Iwata
■ Saiko Yamagishi
■ Kyota Tsuji

Artwork
■ Kazuya Yoshioka
■ Kunihiro Hasuoka
■ Tasuku Machida
■ Shunichi Kobayashi

Manual Editor
Yurie Sato
Toki Kando
Jonghoon Park
■ NOE Localisation

NOE Localisation Management
■ Matthew Mawer

Localisation Producer
■ Sibylle Steinau

Localisation Quality Specialists
■ Patrick Joyce
■ Florence D'Anterroches
■ Alexander Van De Bergh

Localisation Artwork
■ Ana Luz

Localisation Manual Editing
■ Henrik Hadewig

Translation
■ Pole To Win Europe Ltd. (London)
■ Quality Assurance
■ Pole to Win Co., Ltd.
■ Pole To Win Europe Ltd. (London)
■ NOA Product Testing
■ Mario Club

Cooperation (Development)
■ Magic Gate Co., LTD
■ 24Frame, Inc.
■ Top Coat co.,;ltd
■ Otokura Inc.
■ Shirogumi Inc.
■ TOHOKUSHINSHA Film Corporation
■ Triumph Inc.
■ OMUK
■ Cup of Tea Productions, Ic.
■ Himawari Theatre Group Inc.
■ Dimension Co.,LTD.
■ Infini-inc.
■ Koei Tecmo Tianjin Software Co., Ltd.
■ Koei Tecmo Beijing Software Co., Ltd.
■ Koei Tecmo Singapore Ptc. Ltd.
■ Koei Tecmo Software Vietnam Co., Ltd.

Very Special Thanks
■ Koji Mishima (Magic Gate)
■ Yusuke Tomono (24Frame)
■ Taimei Fukuoka (Top Coat)
■ Hirotomo Tokura (Otokura)
■ Mika Honma (Otokura)

Character Supervisor
■ Yosuke Hayashi
■ Yutaka Saito
■ Yohei Shimbori
■ Fumihiko Yasuda
■ Peter Garza

Special Thanks
■ Yutaka Fukaya
■ Yuri Ito
■ Michiko Hashimoto
■ Natsuko Tsuchihashi
■ Ryuji Hamaguchi
■ Kae Sakamoto
■ Shigeo Takada
■ Masaharu Shima
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda
Keisuke Terasaki
Hitoshi Yamagami
Takayoshi Sato
Tomoyoshi Yamane
Masahiro Shiotani]
■ Marco Angiuoni
■ Angelina Baar
■ Sergejs Adamovs
■ Anthoy Figueroa
■ Federica Lusardi
■ Akihiko Morishita
■ David Andrew
■ Yuri Green
■ Andre Kazmaier

Coordinator
Yuki Sakamoto

Co-Producer
Toshiharu Izuno
Toru Osawa
Akira Otani

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
■ Yoichi Erikawa
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Zero: Maiden of Black Water / Zero: Nuregarasu no Miko [Wii U]
Developer: TECMO-KOEI CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan / Europe End Game Credits. (■ Official)
Series: Zero / Fatal Frame
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License