Staff Credits - Yoshi's Woolly World [Wii U]

- Good-Feel -

Director
■ Atsushi Kono

Assistant Director
■ Naoya Abe

Planning Director
■ Yosuke Suda

Planning
■ Yusuke Nodama
■ Takaki Tsuchiyama
■ Mari Nishizaka
■ Yuta Bundo

Programming Director
■ Hironori Kuraoka

Programming
■ Yasuhiro Masuoka
■ Takashi Kamio
■ Takanori Mori
■ Yusuke Yamauchi
■ Satoshi Kobayashi
■ Yudai Shiata
■ Keita Sakunaga
■ Yasunori Fujimoto
■ Kei Tachibana
■ Shunsuke Matsuyama
■ Yusuke Oikawa
■ Takuto Nakanishi
■ Yuji Shibata
■ Jared Hays
■ Tomonori Kowari

Art Director
■ Ayano Otsuka

Technical Art
■ Takeharu Umada

Graphic Design
■ Taku Tanaka
■ Tsuyoshi Okahisa
■ Ayaka Miyazawa
■ Yoshie Nobe
■ Sachiko Hara
■ Makoto Kawatori
■ Takeshi Kawamorita
■ Satoko Ozaki
■ Kazumasa Yonetani
■ Eri Minemura
■ Ryoko Kiyama
■ Natsuki Aihara
■ Ai Fujiwara
■ Yukihiro Yamamoto
■ Miho Takahashi
■ Yumi Uchida
■ Asami Kawabata
■ Takeshi Okazawa
■ Yuta Nishino
■ Midori Ishibashi
■ Kanako Ukaji
■ Yoshitaka Hayashi
■ Kunihito Ihara
■ Takashi Ariga
■ Emiko Nishikawa
■ Hiroyuki Ebinuma
■ Masaya Anno

Music & Sound Effects
■ Tomoya Tomita
■ Misaki Asada

Game Design Concept
■ Madoka Yamauchi
■ Kentaro Sei

Programming Advisor
■ Koichi Yagi

Visual Concept
■ Tadanori Tsukawaki

Special Thanks
■ Yoshikazu Isono
■ Emi Joto
■ Kanna Fukui
■ Shoko Ando
■ Manabu Matsumoto
■ Ichino Tamaki

Producer
■ Etsunobu Ebisu
■ Keita Kawaminami

Senior Producer
■ Shigeharu Umezaki

- Nintendo -

Producer
Takashi Tezuka

Associate Producer
Emi Watanabe
Nobuo Matsumiya

Map & Level Design Director
Kenta Usui

Graphic Supervisor
Akiko Kato
Yo Onishi
Tsuyoshi Watanabe

Main Theme Music and Arrangement
Kazumi Totaka

Illustration
Ryusuke Yoshida

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano

Logo Design
Kunihiro Hasuoka
Hirokazu Matsui

Artwork
Yasuko Sugiyama
Sachiko Nakamichi
Shingo Hosokawa
Tomoya Abe

Manual Editor
Keisuke Kadota

Voice
Kazumi Totaka
Atsushi Masaki
■ Caety Sagoian

NOA Localization Management
Leslie Swan
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Tim O'Leary
Scot Ritchey

NOA Localization
Hélène Bisson-Pelland
Galia Rodríquez Hornedo
Chris Pranger
Thaddeé Wiseur
Erika Webright

NOE Localisation Management
Michael O'Connor
Silvio Schmelz

NOE Localisation
Andrea Jaehn
Kevin Murray
Alexander Gordon
Alicia Vega Lamela
Arne Glinka
Bruno Gramigna
Cristina Solà Picas
Giaime Carbonara
Greg T. Sadownik
Marc Ambler
Marijke Pustjens
Natacha Faubert
Sabrina Jouillat
Sven Pötzl

Technical Support
Takehiro Oyama
Yasuhiro Takunaga
Yuta Arai
Shuhei Furukawa
■ SPD Technology Group

Testing & Quality Assurance
Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing
■ NOE Quality Assurance

Special Thanks
Kenichiro Ashida
Kimiharu Hyodo
Yoichi Yamamoto

Project Manager
Toyokazu Nonaka
Keisuke Terasaki

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Yoshi's Woolly World [Wii U]
Developer: GOOD-FEEL CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: End Game Credits. (■ Official)
Series: Yoshi's Island
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License