Xenosaga: Episode I - Der Wille zur Macht

Theme Songs

 • Epilogue (Pain)
 • Ending (Kokoro)

Vocals

 • Joanne Hogg

Music Composer

 • Yasunori Mitsuda

Character Designer

Production Designers

Art Director

Event Planning Director

Quest Planning Director

Battle Planning Director

Map Planning Director

Programming Director

Event Programming Director

CG Supervisor

Animation Director

Effects Director

Event Scenario Writer

2nd Unit Production Designers

Event Planners

Quest Planners

U.M.N. & Menu Planner

Battle Planner

Map Planner

Mini-Game Planner

Programmers

A.G.W.S. Battle Game Programmer

Mini-Game Programmers

3D Character Designers

CG Designers

3D Enemy Designers

3D Mechanics Designers

3D Map Designers

Event Effects Designers

Battle Effects Designers

Event Animation Designers

Battle Animation Designers

Menu Designers

Storyboard Artists

Battle Storyboards

Production Staff

Knave Corp.

Data Management

 • Koh Satoh

Quest Scenario Writer

 • Norihiko Yonesaka

Effect Programmers

 • Masato Shimajiri
 • Takahiro Matsuzawa

Map Object Designer

 • Hiroshi Sato

PROCYON STUDIO

Sound Programmer

 • Hidenori Suzuki

Event Sound Effects Composer

 • Masaaki Kaneko

Sound Effects Composer

 • Junya Kuroda

Voice Editor

 • Miki Ito
 • Naoko Asari

FOLEY PROVIDED BY SKYWALKER SOUND

Foley Artists

 • Dennie Thorpe
 • Jana Vance

Foley Mixers

 • Tony Eckert
 • Frank "Pepe" Merel

London Philharmonic Orchestra

Asuka Enterprise Co., Ltd.

buildup Co., Ltd.

 • Nobuya Okabe
 • Satoshi Nagaoka
 • Masayuki Gotoh
 • Naoto Oonuki
 • Akira Suzuki
 • Tatsuya Kouno
 • Kazunori Suga
 • Mika Senkai
 • Kazutsugu Kosugi
 • Takahiro Murai
 • Yukiko Inaishi
 • Shin Kitada
 • Tetsuya Amabiki
 • Masanori Kubota
 • Akihisa Takada
 • Hiroyuki Yui
 • Kazunobu Hagiwara
 • Yuichiro Ando

D3D

 • Shinji Watanabe
 • Shinji Takehara
 • Ryohei Murakami
 • Soichi Kaburaki

studio ipse inc.

 • Katsutoshi Sugai
 • Masanori Satake
 • Tsuyoshi Hanzawa
 • Honami Kogure
 • Satoko Kobashigawa
 • Yuji Koga
 • Hiroshige Kobayashi
 • Tetsuro Abe
 • Rie Arai
 • Takeshi Itamoto
 • Takashi Mikami
 • Ryoko Kobayashi

MoCap Actors

 • Katsura Kirihara
 • Takayasu Yanagihara

Matsui Enterprise Co., Ltd.

MoCap Director

 • Tetsuya Matsui

KINGS JAPAN

 • Kyoichi Shima
 • Naoki Ogura
 • Koichi Chiba
 • Hisataka Kitaoka
 • Syuji Sugahara
 • Misako Nagashima

PRO FIGHTER

 • Takayuki Nakayama
 • Sachiko Kojima

Event Sound Effects

 • Takayuki Nakamura

< Namco Staff >

Motion Capture Staff

 • Toshio Murata
 • Tetsuya Kono
 • Sumio Ito
 • Kaoru Suzuki
 • Naotake Hirata
 • Naoaki Ishida
 • Yasunobu Samata
 • Naoko Miyashita
 • Kumiko Naemura

Assistant Producer

Assistant Director

 • Koji Ishitani

Co-Producers

 • Shinichiro Okamoto
 • Masahiro Shimamoto

Producer

 • Shukuo Ishikawa
 • Shigeru Yokoyama
 • Yoichi Haraguchi

Producer

Executive Producer

 • Masaya Nakamura

Director

English VO produced by

 • ZRO Limit Productions in association with Animaze..iNC

VO Director

 • Quint Lancaster

Digital Tracker

 • Michael "MAC" McCarthy

Localization Producer (US)

 • Noriko Wada

Localization (US)

 • Hiroshi Tanaka
 • June Honma
 • Nao Higo
 • Taiki Homma

Quality Assurance Analysts

 • Jesse Mejia
 • Tim Johns

Quality Assurance Manager

 • Brian Schorr

Localization Project Supervisor

 • Yasuhiro Noguchi

Special Thanks

 • InterOne
 • Magnitude 8 Post
 • Les and Mary Claypool
 • Shuichiro Miyoshi
 • Tak Hyodo
 • James Guirao
 • Jon Kromrey
 • Jennifer Tersigni
 • Stacey Hirata
 • Robert Ennis
 • Jesse Taylor
 • Garry Cole
 • Berry Kane
 • Yoshi Homma

MONOLITH SOFTWARE INC.

PRODUCED BY NAMCO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License