Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Japanese Voice Cast

English Voice Cast

 • Shulk - Adam Howden
 • Fiora - Carina Reeves
 • Dunban - Rufus Jones
 • Reyn - Jay Taylor
 • Sharla - Kellie Bright
 • Riki - Wayne Forester
 • Melia - Jenna Coleman
 • Mumkhar - Tim Watson
 • Dickson - Anthony May
 • Xord - Jonathan Keeble
 • Kallian - Rufus Wright
 • Sorean - Peter Dickson
 • Yumea - Aoife MacMahon
 • Lorithia - Rachel Atkins
 • Tyrea - Katie McGuiness
 • Egil - Peter Bramhill
 • Vanea - Harriet Carmichael
 • Miqol - Richard Ridings
 • Linada - Louiza Patikas
 • Gadolt - Nick Boulton
 • Juju - Jordan Clarke
 • Vangarre - Alec Newman
 • Chief Dunga - David Peart
 • Zanza - Stephen Greif
 • Meyneth - Jo Wyatt
 • Alvis - Blake Ritson
 • Otharon - Lewis MacLeod
 • Robbie Stevens
 • Anneka Haskina
 • Matthew Pearson
 • Archie Adam
 • Daniel Curshen
 • Caroline Horten
 • Nigel Mattison

Original Concept

Music

 • Yoko Shimomura
 • ACE (TOMOri Kudo, CHiCO) (ex ACE+)
 • Kenji Hiramatsu (ex ACE+)
 • Manami Kiyota
 • Yasunori Mitsuda

Game Design

Programming

Programming Lead

Programming

Planning

Planning Lead

Planning

Graphics

Art Direction

Artwork Lead

Artwork

UI Design

Map Modeling Lead

Map Modeling

Character Modeling Lead

Character Modeling

Animation

Special Effects Lead

Special Effects

Technical Support

Graphics Support

Graphics Support - Animo Creative Works LTD.

 • Naomi Imaoka
 • Naomi Takagi
 • Hiroki Takahashi

Graphics Support - AVANT Inc.

 • Maki Takano
 • Yuji Anzo
 • Shinichi Mochizuki
 • Yuka Horikawa

Graphics Support - CREEK & River Co., Ltd.

 • Yoshimi Yamakoshi

Graphics Support - D.A.G Inc.

 • Naoki Kuroshima
 • Khan Hamees Rashid
 • Kazuki Suzuki
 • Shun Okubo
 • Risa Kususe
 • Yosuke Morishita
 • Kazuaki Egashira

Graphics Support - FLAME Hearts

 • Donghyun Seo
 • Yuriko Horikawa
 • Masako Tanabe

Graphics Support - SEVEN DREAMS INC.

 • Motohiro Sasaki
 • Yuri Higashimura
 • Jun Kotouno

Graphics Support - Q'tron., Inc.

 • Atsuko Kato
 • Tomoyoshi Nagai

Cutscenes

Cutscene Lead

Cutscene Production

Cutscene Technical Support

Cutscene Technical Support - D.A.G Inc.

 • Hiroaki Hirano
 • Kazuhiro Yano
 • Kazuaki Egashira
 • Naruya Tsunoda
 • Masaki Sunagawa
 • Shun Okubo

Cutscene Technical Support - RIOT Visualization Co., Ltd.

 • Kuniomi Ito
 • Takuya Goto
 • Taku Arakawa

Cutscene Technical Support - Graphinica, Inc.

 • Hiroshi Shirai
 • Kouki Hori
 • Hiromitsu Miyashita
 • Shusaku Ishida
 • Ken Ishida
 • Takashi Yokoya
 • Yuji Sakata
 • Hidehito Yamamoto
 • Kazuya Yamagata
 • Takuto Chino
 • Ryo Yamada
 • Masahisa Adachi
 • Takahiro Tsuzuki
 • Kazuna Taniguchi

Cutscene Technical Support - StudioGOONEYS, Inc.

 • Mizuki Saitoh
 • Tao Katahira
 • Keiichi Iwai
 • Keita Motohashi
 • Takahiko Ehara

Cutscene Technical Support - Kanaban Graphics Ltd.

 • Takashi Nagata
 • Keizo Abe
 • Daisuke Kuriki

Motion Capture

Motion Capture Performance - quack-luck Inc.

 • Naomi Taniyama
 • Yoshio Miyaki

Motion Capture Performance - FREE(S)

 • Keiko Wakao
 • Maito Kudo
 • Katsuyuki Yamazaki
 • Kazumi Shinohara
 • Sanshiro Wada

Motion Capture Support

Music

Music Composed and Arranged by

 • Yoko Shimomura
 • ACE (TOMOri Kudo, CHiCO)
 • Kenji Hiramatsu
 • Manami Kiyota

Partical Arranged

 • Tsutomu Naria
 • Natsumi Kameoka

Recording & Mixing Engineering

 • Junya Endo (Plick Pluck Inc.)
 • Hiroyuki Akita

Recording Engineering

 • Hiroaki Sato (Landmark Studio)

Assistant Engineering

 • Mai Kondo (Landmark Studio)
 • Hiromu Yasumoto (studio SUNSHINE)

Recording Locations

 • Landmark Studio
 • STUDIO QUEST
 • Burnish Stone Recording Studios
 • STUDIO SUNSHINE
 • Studio FLATPINE
 • Studio O

Music Coordination

 • Tsutomu Satomi (SHANGRI-LA INC)
 • Noriko Sekiya (FACE MUSIC)
 • SEKAI WALKER Producers LLC.

Studio & Production Cooperation

 • Nami Ito (Landmark Studio)
 • Takako Shioya (Plick Pluck Inc.)
 • Yumiko Imai (Burnish Stone Recording Studios

Copyists

 • TOMOri Kudo (ACE)
 • Kenji Hiramatsu
 • Takayasu Seo (Music Engrave 'Ruth-ya')
 • Tsutomu Narita
 • Natsumi Kameoka

Assistant

 • Kurumi Fujioka

Vocal

 • CHiCO (ACE)
 • Manami Kiyota
 • Yucca

Strings

 • Manabe Strings

Violin

 • Yu Manabe
 • Tomomi Tokunaga
 • Kyoko Ishigame
 • Yuya Yanagihara
 • Natsue Kameda
 • Ayaka Jomoto
 • Naoko Ishibashi
 • Yasuhiro Morimoto
 • Ken Okabe
 • Syuga Hayashi
 • Masahiko Todo
 • Machi Okabe

Viola

 • Masaki Shono
 • Mikiyo Kikuchi
 • Misato Futaki
 • Saori Oka
 • Hyojin Kim

Cello

 • Masami Horisawa
 • Masutami Endo
 • Takayoshi Okuizumi
 • Masateru Nishikawa

Contrabass

 • Jun Saito

Flute

 • Dogen Kinowaki

Oboe

 • Kanami Araki

Horn

 • Shun Matsuzaka
 • Jo Kishigami
 • Ikue Saga
 • Hitoshi Imai

Trumpet

 • Kenichi Tsujimoto
 • Cheonho Yoon

Trombone

 • Kou Aoki
 • Koichi Nonoshita

Tuba

 • Kazuhiko Sato

Chorus

 • Barzz - Minstrels of a birds - Chorus of a game music specialists

Conductor

 • Masao Kuroda

Soprano

 • Chiemi Monguchi
 • Ohka Kawada
 • Yuriko Koyama

Alto

 • Akiko Fukuma
 • Hiroko Kagata
 • Yuki Sugiyama

Tenor

 • Toru Tsukada
 • Shunsuke Takeuchi

Baritone

 • Kenji Arai

Bass

 • Keisuke Ono

Piano

 • Yuki Kishida

Electric Guitar

 • Hiroshi Imaizumi
 • Kiyofumi Mochizuki
 • Takamichi Tsugei

Acoustic Guitar

 • Go Tsukada
 • Tomoki Ihira

Bass

 • TABOKUN
 • Ryosuke Nikamoto
 • Tomoyuki Miyazima

Drum

 • Shuntaro Kado

Ending Theme Song

 • Beyond the Sky

Music Composer & Arranger

 • Yasunori Mitsuda

Original Lyrics

English Translation

 • Lisa Gomamoto

Vocals

 • Sarah Alainn

Piano

 • Yoshihiko Ishizaka

A. Guitar & E. Guitar

 • Tomohiko Kira

Electric Bass

 • Hitoshi Watanabe

Drums

 • Yasuo Sano

Strings

 • Konno Strings

Programming & Mixing Engineer

 • Hiroyuki Akita

Locations

 • Wonder Station
 • Hitokuchi-zaka Studio
 • CRECENTE STUDIO
 • PROCYON STUDIO

Recording Coordinators

 • Tsutomu Satomi
 • Yuichi Uchida

Sound Production Managers

 • Mami Ashino
 • Yoshie Miyajima

Special Thanks to

 • Yuji Saito
 • Hiroaki Yura
 • Rika Tanaka
 • Hirokazu Fujita

Japanese Voice Recording

Voice Direction

Casting

Sound Engineering

 • Tomoki Ohta (ONKIO HAUS Inc.)

Sound Effects

 • Junya Kuroda
 • Hirotomi Imoto

Special Thanks to Original Staff Supports

NOE Localisation

Localisation Producers

Translation

Coordination

English Translation

French Translation

Italian Translation

German Translation

Spanish Translation

Quality Assurance

Coordination

English

French

Italian

German

Spanish

English Voice Recording

Voice Direction

 • Jimmy Livingstone (Liquid Violet Ltd.)

Casting

 • Sergio Massabo (Liquid Violet Ltd.)
 • Hannah McCarthy (Liquid Violet Ltd.)

Sound Engineering

 • Jon Youseman (Liquid Violet Ltd.)

Special Thanks

 • Keywords Studios Italy S.r.l.
 • Communication Coordinator Group

Traditional Chinese

NHL Localization Coordinator

NHL Translation

Quality Assurance

 • Pole To Win Singapore Pte. Ltd., Taiwan Branch

NHL Artwork

Simplified Chinese

iQue Localization Coordinator

iQue Translation

 • Yuan Jun
 • Pole To Win Shanghai Co., Ltd.

Quality Assurance

 • Pole To Win Shanghai Co., Ltd.

Korean

NOK Localization Coordinator

NOK Translation

 • Pole To Win Korea Co., Ltd.

Quality Assurance

NOK Artwork

Product Artwork

Quality Control

Mario Club Co., Ltd.

Technical Support

Adviser

Production Management

Directors

Co-Producer

Producers

General Producer

Executive Producers

Executive Director

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License