Legendary Starfi 4 Credits

Production Credits

Legendary Starfi 4 (Nintendo DS)
a.k.a. Densetsu no Stafy 4
©2006 Nintendo / TOSE

Conception

Satoko Tanaka
Asuka Ogawa
Miki Fujii Tose Co. Ltd.

Story

Akio Imai Tose Co. Ltd.

Main Programming

Satoshi Nakajima
Kouichi Kitano

Programming

Shinya Morimoto
Shigemitsu Miura
Shintarou Iguchi
Takeshi Yoshida

Main Design

Koutarou Shinoki

3D Chief Design

Chiemi Taniguchi

2D Chief Design

Yuri Mitsutake

Design

Chikako Morita
Fumihiko Yamagata
Hirofumi Iwasaki
Nobu Nakanishi
Ryousuke Kusada
Mika Nishitsuji

Doi Kazuya
Akira Mochizuki
Tatenori Abe
Aki Nakashima
Akihiro Ikawa
Megumi Morizuka
Toshiyuki Kanno

Artwork

Kazuya Yoshioka
Keisuke Ookuba
Nanako Kinoshita

Music

Morihiro Iwamoto

Debug

Super Mario Club

Debugging Support

Shuuichi Narusawa
Shintarou Jikumaru

Special Thanks

Nana Andou (Dress-up Contest Winner: Author of "People of the Past")
Yuki Otomura (Dress-up Contest Winner: Author of "Ausutoraro")
Eriko Kawashima (Dress-up Contest Winner: Author of "Princess and Umbrella")
Raito Kiryuu (Dress-up Contest Winner: Author of "Toki")
Ryou Sumita (Dress-up Contest Winner: Author of "Kyorosuke")
Shuusuke Terao (Dress-up Contest Winner: Author of "Hiyoki")

Kazuki Akiyama
Misugi Ikeda
Rio Isojima
Natsumi Oosato
Chie Oota
Yuumi Ozawa
Yuusuke Kiuchi

Mami Satou
Mitsuru Satoda
"Maruchoko"
"Chō Sō"
Eisuke Tanaka
Yuu Nagamine
Hirotomo Nishikawa

Hito-chan:

Rina Hiramatsu
Moe Yasuoka
Mai Watanabe
Kiyoshi Nishikawa

Director

Azusa Tajima Nintendo Co. Ltd.

Producer

Yasuhiro Minamimoto Tose Co. Ltd.
Hitoshi Yamagami Nintendo Co. Ltd.

Source: Original Game Credits: NTR-A4DJ-JPN (Staff Roll 1),
Nintendo Software Database - 伝説のスタフィー4: Copy of Credits (in Japanese, Unicode)
Nintendo of Japan 伝説のスタフィー4 site / Kisekae

(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License