Staff Credits - Wii Sports Resort [Wii]

Producer
Katsuya Eguchi

Director
Takayuki Shimamura
Yoshikazu Yamashita

Planning
Shinya Hiratake
Shinichi Ikematsu

Script
Makoto Wada

Program Director
Souichi Nakajima

System Program
Kenichi Nishida

Game Program
Kenta Sato
Takuhiro Dohta
Ichiro Suzuki
Takeshi Miyamoto
Yuichiro Okamura
Toyoki Kataoka
Masahiro Nakamura

Server Program
Taketoshi Akimaru
Hisashi Koyama

Program Support
Katsuhisa Sato
Shunsaku Kato

Program Advisor
Keizo Ota

Design Director
Daisuke Kageyama

3D Design Chief
Hirotake Ohtsubo

3D Design
Yoshihisa Morimoto
Miki Watanabe
Tomomi Iwasaki
Yoko Tanaka
Tetsuya Kobayashi
Sho Murata

UI Design Chief
Tokihiko Toyoda

UI Design
Satoko Okada

Effect Design
Yasutomo Nishibe
Yoko Fukuda

Effect Design Manager
Keijiro Inoue

Design Support
Yoshiyuki Oyama
Tsubasa Sakaguchi
Takahiro Hamaguchi
Daisuke Ito
Noriko Urita
Shuhan Goya
Tomomi Imazu
Kaori Kinoshita

Sound Director
Masafumi Kawamura

Music Composition
Ryo Nagamatsu

Sound Program
Masafumi Kawamura

Original Golf Course Map Design
Kenji Miki

Voice Talent
■ Josh Millman

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Mitsuo Iwamoto

Artwork
Ryo Koizumi
Yuka Kotaki

Package & Manual Design
Ryo Koizumi
Kazuya Yoshioka

NCL Product Testing
■ Kimiharu Hyodo
■ Ryosuke Yamada
■ MARIO CLUB CO., LTD.

Special Thanks
Keiko Kinoshita, DIGITALSCAPE CO., LTD., All NINTENDO

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Sports Resort (Wii)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: Wii Sports Resort. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License