Staff Credits - Wii Sports [Wii]

Producer
Katsuya Eguchi

Co‑Producer
Kiyoshi Mizuki

Director
Keizo Ota
Takayuki Shimamura
Yoshikazu Yamashita

Assistant Director
Shinya Hiratake

Program Director
Tsutomu Kaneshige

Game Program
Kenta Sato
Takeshi Miyamoto
Ichiro Suzuki
Yuichiro Okamura

Graphic Program
Takuhiro Dohta

System Program
Katsuhito Nishimura
Yusuke Shibata

UI Program
Keichi Minato
Kazuya Sumaki

Design Director
Junji Morii

3D Design Lead
Ryūji Kobayashi
Yoshihisa Morimoto

3D Design
Taeko Sugawara
Jun Takamura
Tomomi Iwasaki
Masaaki Ishikawa
Ryo Tanaka
Hirotake Ōtsubo
Miki Watanabe
Mari Shibata

UI Design
Emi Tomita
Takako Ishii
Masanobu Sato
Yoshifumi Masaki

UI Design Manager
Takahiro Hamaguchi

Effect Design
Keijiro Inoue
Sayaka Yano

Sound Director
Kazumi Totaka

Music Composition
Kazumi Totaka

Sound Program
Tarō Bandō
Masato Mizuta

Sound Effect
Tarō Bandō
Masato Mizuta

Sound System Program
Yoji Inagaki

Voice Talent
■ Josh Millman

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Debug
Masataka Takemoto
Takuji Hotta
Manabu Matsumoto
■ Super Mario Club

Mii Support
Hisashi Nogami
Ryutaro Takahashi
Yusuke Shiraiwa
Jun Ito
Takafumi Masaoka
Masanori Nakagawa
Kyohei Seki
Mai Okamoto
Mitsuhiro Hikino

Development Environment Team
Chiharu Ito
Hajime Kojima
Hidetoshi Seki
Jumpei Otani
Junichi Aoyagi
Keiko Akiyama
Kenji Nishida
Koichi Kyuma
Makoto Takano
Minoru Hatamoto
Shigeru Hirayama
Shunsaku Kitamura
Tadashi Ikegami
Takaaki Kazuno
Takashi Endō
Takashi Matsuda
Takashi Saito
Takayuki Sugano
Takeshi Shimada
Tatsuhiro Tanoue
Tetsuya Sasaki
Tomoaki Kuroume
Toshikazu Kitani
Yasuhiro Kawaguchi
Yasuki Tawaraishi
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yusuke Akifusa
Yusuke Kurahashi

Program Support
■ Programming Support Group

Package/Manual
Ryo Koizumi
Kazuya Yoshioka

NOA Package/Manual
■ John Casebeer
■ Ross Hirai
■ Julie Valdez

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen
■ Nathan Bihldorff

NOA Localization
■ Richard Amtower IV
■ Thomas Connery

NOA Product Testing
■ Arnold A. Myers II
■ Zac Evans
■ Shuji Hashimoto
■ Robert Crombie
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush

NOE Localisation
■ Michael Hussinger
■ Sascha Weinard
■ Jurjen Tiersma
■ Robert DeBoer
■ Christelle Bravin
■ Frédéric Venet
■ Ainhoa Bernad
■ Christian Massi
■ Nick Ziegler

NOE Manual Localisation
■ Britta Henrich
■ Ursula Lipinski
■ Petra Becker

Promotion
Hiroaki Yamaguchi

Special Thanks
Souichi Nakajima
Yoshiki Haruhana
Makoto Wada
Norihide Sasaki
Kenji Miki
■ HAL LABORATORY INC.
■ All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Sports [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Wii Sports
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License