Staff Credits - Wii Play Motion [Wii]

Producer
Toyokazu Nonaka

Associate Producer
Ryusuke Niitani
Jumpei Horita

Director
Takehiko Hosokawa

Game Design
Takao Nakano
Nobuo Matsumiya
Kazuhiro Yoshikawa
Yurie Hattori
Emi Watanabe
Shinya Saito

Main Program
Kazuyoshi Osawa

Mini-Game Program
Ryusuke Niitani

Graphic Design
Akiko Kato
Sota Kagino

Effects Design
Yasuhiro Takao

Sound Director
Kenji Yamamoto

Sound Coordinator
Minako Hamano

Music Composition
Toshiyuki Sudo
Daisuke Matsuoka

Sound Program
Hiromitsu Fujikawa

Sound Program Support
Yuichi Ozaki

Technical Support
Toru Inage
Masahiro Takeguchi
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda
Mamoru Matsuda

Artwork
Kazuya Yoshioka
Shintaro Ishii
Ryo Koizumi

- Mini-Games -

Teeter Target
Ryusuke Niitani
Takehiko Hosokawa
Toshiyuki Sudo
Hiromitsu Fujikawa
■ NINTENDO CO., LTD.

Skip Skimmer & Veggie Guardin
■ Etsunobu Ebisu
■ Kentaro Sei
■ Naoya Abe
■ Yosuke Suda
■ Yuhei Matsuda
■ Keita Sakunaga
■ Satoshi Kobayashi
■ Masashi Tsuboyama
■ Kazumasa Yonetani
■ Yoshie Nobe
■ Satoko Ozaki
■ Ayano Otsuka
■ Masaya Okada
■ Tadanori Tsukawaki
■ Tomoya Tomita
■ Akihiro Juichiya
■ GOOD-FEEL CO., LTD.

Star Shuttle & Dolphin
■ Yuichi Mizobe
■ Kazuhiko Ogawa
■ Yukiko Hotta
■ Mio Mizutani
■ Shinsuke Miyamoto
■ Mitsuyoshi Uechi
■ Yuki Sakaguchi
■ Satsuki Okada
■ Ryota Wanibe
■ Hiroki Nakata
■ Shintaro Tajima
■ Atsuko Nakao
■ Hiromi Yoshida
■ Tomoyuki Hata
■ Kazuhisa Ichimura
■ Akihiro Tamaki
■ Kanae Fujino
■ Akihito Ishihara
■ Katsumi Yokokawa
■ CHUNSOFT CORP.

Treasure Twirl & Unicycle
■ Hirosato Funaki
■ Satoro Tsujita
■ Kaname Wada
■ Naoki Sakamoto
■ Shigeru Komiya
■ Tomohiro Watanabe
■ Ken Katoku
■ Miki Sakata
■ Naoya Arisaka
■ Daisuke Mizuno
■ Hiroyuki Tasaka,
■ MITCHELL CORP.

Pose Mii Plus & Flutter Fly
■ Hiroshi Suzuki
■ Keita Eto
■ Sayoko Yokote
■ Takamitsu Hagiwara
■ Tatsuo Koike
■ Junko Muroyama
■ Takashi Nakamura
■ Shiori Nagayoshi
■ Kazuaki Arai
■ Daisuke Oshita
■ Hirofumi Taniguchi
■ Mariko Shibata
■ SKIP LTD.

Wind Runner
■ Jun Tsuda
■ Jun Taniguchi
■ Tatsuya Kikuchi
■ Yasuo Takagi
■ Kim Jideock
■ Kyoko Suzuki
■ Seimi Ohshiro
■ Yukihisa Wada
■ Naoya Nomura
■ Satoshi Ohtake
■ Naoki Sugawara
■ Masamichi Haneji
■ Yusuke Sasaki
■ Hiroki Azumada
■ Masanori Adachi
■ Tomoko Sano
■ VANPOOL INC.

Trigger Twist
■ Yuji Naka
■ Tomohiko Aito
■ Tetsuro Oguro
■ Tomonori Sakamoto
■ Hidenori Oda
■ Yoshinao Oya
■ Subaru Ganbe
■ Kanako Uno
■ Sayaka Oda
■ Chika Kawaguchi
■ Koki Sawayanagi
■ Naoki Taguchi
■ Mari Hamada
■ Junna Sato
■ Isao Takeuchi
■ Tatsuya Suto
■ Takeshi Ichimura
■ PROPE LTD.

Jump Park, Cone Zone, & Spooky Search
■ Yoji Ishii
■ Naoto Ohshima
■ Yutaka Sugano
■ Tomohide Hayashi
■ Mikio Kume
■ Yuki Hatakeyama
■ Shinji Iseki
■ Minoru Ogawa
■ Kenji Miyakawa
■ Koichi Watanabe
■ Masamichi Harada
■ Yoshihide Sasagawa
■ Akira Kokai
■ Kogi Mogi
■ Hiroyuki Kawaguchi
■ ARZEST CORP.

Special Thanks
Keizo Ota
Jun Ito
Takayuki Haga
Risa Tabata
Kaori Miyachi
Masaru Tajima
Satoshi Kira
Kazunari Suzuki
Junko Koizumi
■ NOE Communication Group

Debug
■ Yuki Tanikawa
■ Naofumi Terazono
Masahiro Shiotani

Project Manager
Hiroshi Sato
Shin Hasegawa
Atsushi Ikeda
Kenji Kikuchi

Supervisor
Shigeru Miyamoto

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Wii Play Motion [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / OTHER etc.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Wii Play Motion. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Series: Wii Play
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License