Staff Credits - WarioWare: Twisted! [Game Boy Advance]

Producer
Yoshio Sakamoto
■ Ryouichi Kitanishi

Chief Director
Goro Abe

Director
■ Osamu Yamauchi
■ Teruyuki Hirosawa

Game Design
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Takaya Fujii
Goro Abe
Hideo Hatayama
Yasutaka Takeuchi
Kyoko Watanabe
Ryutaro Takahashi
■ Osamu Yamauchi
■ Kenichi Nishimaki
■ Toshihiro Nishii
■ Kenji Matsumoto
■ Yuki Tsuji
■ Masanobu Matsunaga
■ Naoko Mori
■ Masaru Nishimura
■ Youhei Kubotsu
■ Kazuhiko Furukawa
■ Kazuhito Norimoto
■ Yasuhito Fujisawa
■ Eiko Haruki
■ Naotaka Ohnishi
■ Teruyuki Hirosawa
■ Mami Nishimura
■ Yasuhisa Baba
■ Masayuki Taira
■ Yukie Kuwa

Program Director
Kazuyoshi Osawa
■ Kenji Matsumoto

Program
Kazuyoshi Osawa
Yasutaka Takeuchi
Ryutaro Takahashi
■ Osamu Yamauchi
■ Kenji Matsumoto
■ Toshihiro Nishii
■ Yuki Tsuji
■ Kazuhiko Furukawa
■ Yasuhito Fujisawa
■ Masayuki Taira

Character Supervisor
Yoichi Kotabe

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Character Design
Ko Takeuchi

Design Director
Ko Takeuchi
■ Naoko Mori

Graphic Design
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Hideo Hatayama
■ Naoko Mori
■ Youhei Kubotsu
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Haruki
■ Naotaka Ohnishi
■ Mami Nishimura
■ Yukie Kuwa

Sound Director
■ Kenichi Nishimaki

Music
■ Kenichi Nishimaki
■ Masanobu Matsunaga
■ Yasuhisa Baba

Sound Program
Takaya Fujii

Sound Effects
Takaya Fujii

Voice Talent
■ Nathan Bihldorff
■ Tom Eberspecher
■ Andy Hartpence
■ Ann Lin
■ Charles Martinet
■ Reiko Ninomiya
■ Christina Peyser
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Takaya Fujii
Kyoko Watanabe
■ Yumi Nagai
■ Yuki Tsuji
■ Masanobu Matsunaga
■ Naoko Mori
■ Junko Yoshikawa
■ Atsushi Ikuno
■ Masaru Nishimura
■ Youhei Kubotsu
■ Eiko Haruki
■ Teruyuki Hirosawa
■ Naotaka Ohnishi
■ Mami Nishimura
■ Yasuhisa Baba
■ Yukie Kuwa

Models
■ Yuki Tsuji
■ Naoko Mori
■ Youhei Kubotsu
■ Naotaka Ohnishi
■ Mami Nishimura
■ Boji the Cat

English Voice Engineer
■ Kirk Arndt (Nintendo of America Inc.)

Artwork
Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Kiyomi Oe
Kazuma Norisada
Yasuo Inoue

Hardware Design
Masahiko Ota
Takashi Imoto
Kazuhiro Fujihara
Kazunori Koshiishi
Motoki Fujita
Yoshitomo Goto
Noriaki Sakaguchi
Shinji Yamamoto
Fumihiko Tamiya
Ryo Fukasawa
Yoshiteru Fukuda
Noriko Akita

North American Localization
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya
■ Richard Amtower IV

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NOA Product Testing
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush
■ Sean Egan
■ Randy Shoemake
■ Richard S. Richardson
■ Mika Kurosawa
■ Michael Leslie
■ Jason Mahaffa
■ Zac Evans
■ Terral Dunn
■ Phil Honeywell
■ David Hunziker
■ Chris Needham

NCL Product Debug
■ Super Mario Club
■ Fumiaki Shimada
■ Yasunori Shibayama
■ Atsushi Takeda
■ Miho Murata
■ Yumi Kimura
■ Tetsuya Ōishi
■ Keiko Ohtsu
■ Takayuki Murayama
■ Toshihide Yanai
■ Sotaro Mochizuki
■ Jota Nakai
■ Rieko Ishino
■ Kenichi Maeda
■ Noboru Sunada
■ Masako Sakai
■ Maki Nadabe

Special Thanks
Hirofumi Matsuoka
Ryōji Yoshitomi
Nobuo Matsumiya
Yoshinori Oe
■ Kenji Yamada
■ Takeshi Ando
■ Kyouko Kasuga
■ Shoichi Kanehisa
■ Yasuhiro Kobayashi
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Concept
Kouichi Kawamoto
Kazuyoshi Osawa

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Toshio Sengoku

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare: Twisted! [Game Boy Advance]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License