WarioWare: Touched!

Production Credits

WarioWare: Touched! (Nintendo DS)
©2004 Nintendo

Producer
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.
Ryoichi Kitanishi
Intelligent Systems Co., Ltd.

Chief Director
Ryuichi Nakada
Nintendo Co. Ltd.

Director
Goro Abe
Nintendo Co. Ltd.
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.
Teruyuki Hirosawa
Intelligent Systems Co., Ltd.

Concept
Koichi Kawamoto
Nintendo Co. Ltd.

Game Design
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.
Yoshinori Katsuki
Nintendo Co. Ltd.
Masani Ueda
Nintendo Co. Ltd.
Mikio Mishima
Nintendo Co. Ltd.
Takehiko Hosokawa
Nintendo Co. Ltd.
Nobuhiro Ozaki
Nintendo Co. Ltd.
Noriyuki Sato
Nintendo Co. Ltd.
Masahiro Kawano
Nintendo Co. Ltd.
Norikatsu Furuta
Nintendo Co. Ltd.
Masaru Tajima
Nintendo Co. Ltd.
Ryuichi Nakada
Nintendo Co. Ltd.
Kazuyoshi Osawa
Nintendo Co. Ltd.
Goro Abe
Nintendo Co. Ltd.
Hiroshi Momose
Nintendo Co. Ltd.
Hideo Hatayama
Nintendo Co. Ltd.
Yasutaka Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Fumiko Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Takayasu Morisawa
Nintendo Co. Ltd.
Eisaku Nakae
Nintendo Co. Ltd.
Kyoto Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.
Tadashi Matsushita
Nintendo Co. Ltd.
Ryutaro Takahashi
Nintendo Co. Ltd.
Masayuki Okada
Nintendo Co. Ltd.
Sachiko Ikeo
Nintendo Co. Ltd.
Osamu Yamauchi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenichi Nishimaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenji Matsumoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yuki Tsuji
Intelligent Systems Co., Ltd.
Takeshi Ando
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masanobu Matsunaga
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naoko Mori
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masaru Nishimura
Intelligent Systems Co., Ltd.
Youhei Kubotsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhiro Kobayashi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhiko Furukawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Sensuke Obata
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhito Norimoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhito Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Eiko Haruki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Teruyuki Hirosawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naotaka Ohnishi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Mami Nishimura
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhisa Baba
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masayuki Taira
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yukie Kuwa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Wakie Shigeta
Intelligent Systems Co., Ltd.

Program Director
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.

Program
Yoshinori Katsuki
Nintendo Co. Ltd.
Nobuhiro Ozaki
Nintendo Co. Ltd.
Nobuhiro Ozaki
Nintendo Co. Ltd.
Hiroshi Momose
Nintendo Co. Ltd.
Yasutaka Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Eisaku Nakae
Nintendo Co. Ltd.
Ryutaro Takahashi
Nintendo Co. Ltd.
Osamu Yamauchi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenji Matsumoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yuki Tsuji
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhiko Furukawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Sensuke Obata
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhito Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masayuki Taira
Intelligent Systems Co., Ltd.

Character Design
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.

Design Director
Takayasu Morisawa
Nintendo Co. Ltd.
Masaru Nishimura
Intelligent Systems Co., Ltd.

Graphic Design
Masani Ueda
Nintendo Co. Ltd.
Mikio Mishima
Nintendo Co. Ltd.
Takehiko Hosokawa
Nintendo Co. Ltd.
Noriyuki Sato
Nintendo Co. Ltd.
Norikatsu Furuta
Nintendo Co. Ltd.
Hideo Hatayama
Nintendo Co. Ltd.
Fumiko Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Tadashi Matsushita
Nintendo Co. Ltd.
Masayuki Okada
Nintendo Co. Ltd.
Sachiko Ikeo
Nintendo Co. Ltd.
Naoko Mori
Intelligent Systems Co., Ltd.
Youhei Kubotsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhito Norimoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Eiko Haruki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naotaka Ohnishi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Mami Nishimura
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yukie Kuwa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Wakie Shigeta
Intelligent Systems Co., Ltd.

** Sound Director**
Masaru Tajima
Nintendo Co., Ltd.
Kenichi Nishimaki
Intelligent Systems Co., Ltd.

Music Composition
Masanobu Matsunaga
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhisa Baba
Intelligent Systems Co., Ltd.

Voice Acting
Charles Martinet, Tom Eberspecher, Tim O'Leary, Reiko Ninomiya, Leslie Swan, Sara Rades, Risa Tabata, Norihide Sasaki, Takehiko Hosokawa, Norikatsu Furuta, Masaru Tajima, Hideo Hatayama, Kyoko Miyamoto, Fumiko Miyamoto, Takayasu Morisawa, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Masanobu Matsunaga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Teruyuki Hirosawa, Mami Nishimura, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Yukie Kuwa, Nathan Bihldorff, Christina Peyser, Darren Smith, Jean Nishida, (Jiro (Dog))

English Voice Engineer
Kirk Andt

Artwork
Nanako Kinoshita
Nintendo Co., Ltd.
Chiharu Sakiyama
Nintendo Co., Ltd.
Kazuma Norisada
Nintendo Co., Ltd.
Yasuo Inoue
Nintendo Co., Ltd.

NOA Localization
Richard Amtower IV, Thomas Connery, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Erik Peterson, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen

Debug
Super Mario Club, Takeshi Akiho, Mitsutoshi Asai, Takeichiro Azuma, Rieko Ishino, Rika Imaeda, Tetsuya Oishi, Masahiro Okuda, Satoe Kunikata, Masatomo Koga, Koji Kobayashi, Ryoutaro Shiba, Masaharu Shima, Rika Sugo, Noboru Sunada, Yuuki Takeda, Akinori Tsuyama, Takahiro Nakamura, Go Nakamura, Takeshi Nishizawa, Narimasa Hakodate, Mami Hatta, Junya Hanai, Koutaro Haneda, Ryuji Hamaguchi, Kouki Higashino, Yuji Fukuda, Akihito Fujiki, Osamu Fujita, Toshimune Hosoi, Motoyuki Matsuoka, Keiki Miwa, Miho Murata, Kosuke Yoshimura, NOA Product Testing Dept., Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Jim Holdeman, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Michael Chipman, Roger Harrison

Special Thanks
COROCORO COMIC, Hidemi Osawa, Ryuta Kaimoto, Kazunobu Eri, Yukiko Furuta, Seiki Ishihara, Ryohji Yoshitomi, Manabu Matsumoto, Akira Yano, Yuichi Sakamoto, Kenji Yamada, Masahiro Oku, Takeshi Narita, Yasuhiro Kobayashi, Michiko Yoshida, NOA Lot Check, Naoko Saeki, Masatoshi Okuno, Yasuhiro Matsumoto, Mike Fukuda, Tatsumi Kimishima

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Nintendo Co. Ltd.

Supervisor
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.
Toshio Sengoku
Intelligent Systems Co., Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja 21 April 2012)
Source: Original Game Credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License