Staff Credits - WarioWare: Smooth Moves [Wii]

Producer
Yoshio Sakamoto
■ Ryouichi Kitanishi

Chief Director
Goro Abe

Director
■ Taku Sugioka

Game Design
Hideo Hatayama
Ko Takeuchi
Yasutaka Takeuchi
Yoshio Sakamoto
Goro Abe
Norikatsu Furuta
Ryuichi Nakada
■ Masanobu Matsunaga
■ Youhei Kubotsu
■ Takeshi Ando
■ Naoko Mori
■ Taku Sugioka
■ Yuki Tsuji
■ Kenichi Nishimaki
■ Kenji Matsumoto
■ Yasuhisa Baba
■ Masayuki Taira
■ Mami Nishimura
■ Yukie Kuwa
■ Kazuhiko Furukawa
■ Yasuhito Fujisawa
■ Naotaka Ohnishi
■ Kazuhito Norimoto
■ Teruyuki Hirosawa
■ Takahiro Suzuki
■ Brady Mehagan
■ Kayoko Murakami
■ Paul Patrashou
■ Waki Shigeta
■ Naoko Mitome
■ Kenichi Nishidono
■ Masahiko Nagaya
■ Misuzu Yoshida

Program Director
■ Taku Sugioka

Program
■ Yasuhito Fujisawa
■ Misuzu Yoshida
■ Masayuki Taira
Yasutaka Takeuchi
■ Kazuhiko Furukawa
■ Kenji Matsumoto
■ Yuki Tsuji

Character Supervisor
Yoichi Kotabe

Character Design
Ko Takeuchi

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Illustration Supervisor
Ryuusuke Yoshida
Yusuke Nakano
Masanori Sato

Design Director
■ Naoko Mori

Graphic Design
■ Kazuhito Norimoto
■ Mami Nishimura
■ Naotaka Ohnishi
Norikatsu Furuta
■ Youhei Kubotsu
Hideo Hatayama
■ Takeshi Ando
■ Kayoko Murakami
■ Paul Patrashou
■ Takahiro Suzuki
■ Yukie Kuwa
■ Kenichi Nishidono
■ Waki Shigeta
■ Masahiko Nagaya

Sound Director
■ Kenichi Nishimaki

Music
■ Naoko Mitome
■ Masanobu Matsunaga
■ Yasuhisa Baba

Voice Acting
■ Michele Garrett
■ Yasuhisa Baba
■ Masanobu Matsunaga
■ Charles Martinet
■ Mami Nishimura
■ Brady Mehagan
■ Aaron Lundquist
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan
■ Sara Rades
■ Alan Averill
■ Reiko Ninomiya
■ Nathan Bihldorff
■ Ann Lin
■ Domenico Sambuco
■ Martin Schäfer
■ Mario Belon
■ Stéphane Bittoun

Models
■ Naotaka Ohnishi
■ Masayuki Taira
■ Yuki Tsuji
■ Kazuhito Norimoto
■ Youhei Kubotsu
■ Misuzu Yoshida
■ Yukie Kuwa
■ Masahiko Nagaya

Artwork
Ryuichi Suzuki
Takashi Hosoi
Sachiko Nakamichi
Hisayo Osanai

Debug Coordination
Takaya Fujii
Naofumi Terazono

NCL Product Debug
■ Kanta Yokota
■ Youichiro Fukuda
■ Takafumi Harano
■ Kuniaki Yamashita
■ Yoshiaki Nakamoto
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Ko Miyauchi
■ Hiroko Sakaguchi
■ Sumiko Nakamura
■ Hideo Kakiuchi
■ Akemi Setogawa
■ Yuichi Kitamura
■ Kuniko Fujii
■ Mami Mikuni
■ Ryuhei Yamazaki
■ Junko Minami
■ Tomoharu Yamashita
■ Shoichiro Takeyoshi
■ Sotaro Mochizuki
■ Rieko Koizumi
■ Emi Yamanaka
■ Miwako Takahashi
■ SUPER MARIO CLUB

North American Localization
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya

Localization Management
■ Leslie Swan
■ William Trinen
■ Nathan Bihldorff
■ Jeff Miller

Pre-Production Audio & Visual Support
■ Craig Dysart

Localization Engineering Support
■ Mark Jawad

European Localization Management
■ Kai Zeh
■ Andreas Fey
■ Hiroyuki Uesugi

European Coordination
■ Takashi Ebiike

Translation French
■ Thomas Berthollet
■ Thomas Fougeray

Translation Italian
■ Monica Citi

Translation German
■ Helge Friedrich

Translation Spanish
■ Guillermo López-Anglada Fernández

NOE Validation and Testing Team
■ James Cockayne
■ Nadine Hinniger
■ David Calvo
■ Sylvain Gelly
■ Paul Bennett
■ Marcos Calatayud Mallent
■ Florence D'Anterroches
■ Biagio Brunetta
■ Thorsten Stichweh
■ Wolfgang Weber
■ Francesca Vargiu
■ Giacomo Iacumin
■ Theodoros Spenis
■ Leire Orduna
■ Ernesto Swárez González

Special Thanks
■ Reiko Wakimoto
■ Masatoshi Okuno
Nobuhiro Ozaki
Hisashi Nogami
Fujiko Nomura
Ken Kato
Souichi Yamamoto
■ Katsuhiro Nishida
■ Kyouko Nakazawa
Hitomi Nakano
Masahiro Takeguchi
■ Kenji Yamada
Ryuta Kaimoto
Yoshito Yasuda
■ Paul Logue
■ Nick Ziegler
■ Micky Auer
■ Nicholas Magnier

Concept
Kouichi Kawamoto

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Osamu Yamauchi
■ Toshio Sengoku

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare: Smooth Moves [Wii]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License