WarioWare: Mega Party Game$

Production Credits

WarioWare: Mega Party Game$ (GameCube)
©2003 Nintendo

Producer
Takehiro Izushi
Nintendo Co. Ltd.
Ryoichi Kitanishi
Intelligent Systems Co., Ltd.

Director
Goro Abe
Nintendo Co. Ltd.
Osamu Yamauchi
Intelligent Systems Co., Ltd.

Art Director
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.

Program Director
Osamu Yamauchi
Intelligent Systems Co., Ltd.

Program
Toshihiro Nishii
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenji Matsumoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhiko Furukawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naoki Nakano
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhiro Kobayashi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yuki Tsuji
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masahiro Oku
Intelligent Systems Co., Ltd.
Shoichi Kanehisa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhito Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.

Graphic Design
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Naoko Mori
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kyouko Kasuga
Intelligent Systems Co., Ltd.
Takeshi Ando
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masaru Nishimura
Intelligent Systems Co., Ltd.
Youhei Kubotsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhito Norimoto
Intelligent Systems Co., Ltd.
Eiko Haruki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naotaka Ohnishi
Intelligent Systems Co., Ltd.

Sound Director
Ryoji Yoshitomi
Nintendo Co. Ltd.

Sound Composition
Kenichi Nishimaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masanobu Matsunaga
Intelligent Systems Co., Ltd.

Voice Talent
Charles Martinet, Tom Eberspecher, Tim O'Leary, Reiko Ninomiya, Leslie Swan, Sara Rades, Norikatsu Furuta, Ryohji Yoshitomi, Ko Takeuchi, Azusa Tajima, Kyoko Watanabe, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Kyouko Kasuga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Atsushi Ikuno, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Naotaka Ohnishi, Yukiko Kasuga

Character Model
Boji, Ryutaro Takahashi, Yuki Tsuji, Yasuko Takahashi, Takeshi Ando, Youhei Kubotsu

GBA WarioWare Team
Hirofumi Matsuoka, Kohta Fukui, Ryohji Yoshitomi, Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Goro Abe, Takao Nakano, Kyoko Miyamoto, Mitsuaki Sakamaki, Ryutaro Takahashi

NOA Localization
William Trinen, William Barnes, Reiko Ninomiya, Richard Amtower IV, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen

Debug
Super Mario Club, Takahiro Kumasaka, Kanako Fujisawa, Miyuki Yamashita, Chie Maeda, Rieko Ishino, Ryoutaro Shiba, Keiko Ohtsu, Hirokatsu Nishimura, Takeichiro Azuma, Hideki Katsui, Koutaro Haneda, Tatsuya Nawata, Narimasa Hakodate, Kazuki Hashimoto, Yoshinori Isoda, Shigeo Takada, Akito Okazaki, NOA Product Testing Team, Yoshinobu Mantani, Robert Crombie, Kirk Buchanan, Randy Shoemake, Lucas Ritting, Melvin Forrest, Miho Hattori, Phil Honeywell, Terral Dunn, David Hunziker

Special Thanks
Naoko Saeki, Masatoshi Okuno, Yasuhiro Matsumoto, Takeshi Narita, Sensuke Obata, Kenji Yamada, Junko Yoshikawa

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Nintendo Co. Ltd.
Hiroji Kiyotake
Nintendo Co. Ltd.

Supervisor
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.
Toshio Sengoku
Intelligent Systems Co., Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja 21 April 2012)
Source: Original Game Credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License