WarioWare: D.I.Y.

Production Credits

WarioWare: D.I.Y. (Nintendo DS)
©2009 Nintendo

Producer
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.
Toshio Sengoku
Intelligent Systems Co., Ltd.

Chief Director
Goro Abe
Nintendo Co. Ltd.

Director
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.

Concept
Koichi Kawamoto
Nintendo Co. Ltd.

Script
Kyoko Watanabe
Nintendo Co. Ltd.

Program Director
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.

Program
Takumi Hatakeyama
Nintendo Co. Ltd.
Kazuhiko Furukawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhito Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Misuzu Yoshida
Intelligent Systems Co., Ltd.
Tetsuya Sato
Intelligent Systems Co., Ltd.

Design Director
Masahiko Nagaya
Intelligent Systems Co., Ltd.

Character Design
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Masahiko Nagaya
Intelligent Systems Co., Ltd.
Asako Kagita
Intelligent Systems Co., Ltd.

Graphic Design
Sachiko Ikeo
Nintendo Co. Ltd.
Naoko Okamoto
Nintendo Co. Ltd.
Eri Yamagami
Nintendo Co. Ltd.
Yukie Kuwa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Daisuke Yasumatsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Asako Kagita
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kayoko Murakami
Intelligent Systems Co., Ltd.
Hidemi Yamaguchi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masae Bono
Intelligent Systems Co., Ltd.

Sound Director
Kenichi Nishimaki
Intelligent Systems Co., Ltd.

Sound Composition
Takeru Kanazaki
Intelligent Systems Co., Ltd.

Game Contents
Goro Abe
Nintendo Co. Ltd.
Takumi Hatakeyama
Nintendo Co. Ltd.
Kyoko Watanabe
Nintendo Co. Ltd.
Naoko Okamoto
Nintendo Co. Ltd.
Eri Yamagami
Nintendo Co. Ltd.
Kenichi Nishimaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Taku Sugioka
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kazuhiko Furukawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Sensuke Obata
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhito Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yukie Kuwa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masahiko Nagaya
Intelligent Systems Co., Ltd.
Misuzu Yoshida
Intelligent Systems Co., Ltd.
Tomomi Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenichi Nishidono
Intelligent Systems Co., Ltd.
Daisuke Yasumatsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Asako Kagita
Intelligent Systems Co., Ltd.
Takeru Kanazaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kayoko Murakami
Intelligent Systems Co., Ltd.
Hidemi Yamaguchi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masae Bono
Intelligent Systems Co., Ltd.
Tetsuya Sato
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masanobu Matsunaga
Intelligent Systems Co., Ltd.
Naoko Mori
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yohei Kubotsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kiyoshi Ishibiki
Mario Club Co., Ltd.
Rika Imaeda
Mario Club Co., Ltd.
Momo O-oka
Mario Club Co., Ltd.
Yoki Omura
Mario Club Co., Ltd.
Isamu Kawase
Mario Club Co., Ltd.
Ayumu Takeuchi
Mario Club Co., Ltd.
Atsushi Takeda
Mario Club Co., Ltd.
Yoshinori Tone
Mario Club Co., Ltd.
Yoshiaki Nakamoto
Mario Club Co., Ltd.
Mayu Hamada
Mario Club Co., Ltd.
Chika Matsuda
Mario Club Co., Ltd.
Masashi Matsuyoshi
Mario Club Co., Ltd.
Sotaro Mochizuki
Mario Club Co., Ltd.

Record Contents
Takeru Kanazaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masanobu Matsunaga
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yasuhisa Baba
Intelligent Systems Co., Ltd.
Saki Kurata
Intelligent Systems Co., Ltd.
Hiroki Morishita
Intelligent Systems Co., Ltd.
Sho Murakami
Intelligent Systems Co., Ltd.

Comic Contents
Kotobuki Shiriagari
Intelligent Systems Co., Ltd.
Isami Nakagawa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Sekaiichi Asakura
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masakazu Amahisa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Rei Betsuyaki
Intelligent Systems Co., Ltd.
Yukie Kuwa
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kenichi Nishidono
Intelligent Systems Co., Ltd.
Daisuke Yasumatsu
Intelligent Systems Co., Ltd.
Asako Kagita
Intelligent Systems Co., Ltd.
Kayoko Murakami
Intelligent Systems Co., Ltd.
Masae Bono
Intelligent Systems Co., Ltd.

Voice Talent
Yasuhisa Baba, Masahiko Nagaya, Asako Kagita, Takeru Kanazaki, Naotaka Onishi, Brady Mehagan, James W. Anderson, Charles Martinet, Reiko Ninomiya, Alan Averill, Nate Bihldorff, Ann Lin, Leslie Swan, Sara Rades, Faye Hoerauf, Jonathan Yeckley

Voice Acting
Michele Garrett, Yasuhisa Baba, Masanobu Matsunaga, Charles Martinet, Mami Nishimura, Brady Mehagan, Aaron Lundquist, Tim O'Leary, Leslie Swan, Sara Rades, Alan Averill, Reiko Ninomiya, Nathan Bihldorff, Ann Lin, Domenico Sambuco, Martin Schäfer, Mario Belon, Stéphane Bittoun

Artwork
Takanao Kondo
Nintendo Co., Ltd.
Takashi Hosoi
Nintendo Co., Ltd.

NOA Localization
Rob Heiret, Derek Seklecki, Jonathan Yeckley, Leslie Swan, William Trinen, Nathan Bihldorff

Debug Support
Kiyoshi Ishibiki, Yoshiaki Onishi, Yuki Tanikawa

Debug
Sensuke Obata, Kenichi Nishidono, Rika Imaeda, Sae Irie, Momo O-oka, Yoki Omura, Emi Kashiuda, Isamu Kawase, Hiroyuki Kawamoto, Shintaro Kirihara, Takeshi Kiriyama, Hiroko Sakaguchi, Yasuhiro Suenaga, Mitsuhiro Seno, Masakazu Takahashi, Aiko Takami ,Keito Takayasu, Ayumu Takeuchi, Atsushi Takeda, Atsushi Tada, Akinori Tsuyama, Yusuke Tojima, Yoshinori Tone, Daisuke Naka, Yoshiaki Nakamoto, Tomoko Nadabe, Katsuhiro Ni, Mayu Hamada, Koki Higashino, Naoto Hiruta, Chika Matsuda, Masashi Matsuyoshi, Junko Minami, Tomohiro Minamizaki, Shogo Miyamae, Sotaro Mochizuki, Masaki Mori, Daiki Moriyama, Yuki Yagi, Kuniaki Yamashita, Tomoharu Yamashita, Mitsutaka Yoshida, Zac Evans, Andrew Kolden, Jeffrey Storbo, NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
Tomoyoshi Yamane, Nobuhiro Ozaki, Yukiko Furuta, Masatoshi Okuno, Yuichi Ozaki, Ami Makino, Shinji Kurimoto, Masaaki Tatsumi, Emi Haga, Shogo Yachi, Takeshi Narita, Yasuhiro Kobayashi, Tsutomu Kitanishi

Project Coordinator
Tomomi Fujisawa
Intelligent Systems Co., Ltd.

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Nintendo Co. Ltd.
Hiroji Kiyotake
Nintendo Co. Ltd.

Illustration Supervisor
Ryusuke Yoshida
Nintendo Co. Ltd.
Yusuke Nakano
Nintendo Co. Ltd.

Supervisor
Osamu Yamauchi
Intelligent Systems Co., Ltd.
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja 21 April 2012)
Source: Original Game Credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License