Staff Credits - WarioWare: D.I.Y. [Nintendo DS]

Producer
Yoshio Sakamoto
■ Toshio Sengoku

Chief Director
Goro Abe

Director
■ Taku Sugioka

Concept Design
Kouichi Kawamoto

Script Design
Kyoko Watanabe

Program Director
■ Taku Sugioka

Program
Takumi Hatakeyama
■ Kazuhiko Furukawa
■ Yasuhito Fujisawa
■ Misuzu Yoshida
■ Tetsuya Sato

Design Director
■ Masahiko Nagaya

Character Design
Ko Takeuchi
■ Masahiko Nagaya
■ Asako Kagita

Graphic Design
Sachiko Ikeda
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
■ Yukie Kuwa
■ Daisuke Yasumatsu
■ Asako Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Masae Bono

Game Contents
Goro Abe
Takumi Hatakeyama
Kyoko Watanabe
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
■ Kenichi Nishimaki
■ Taku Sugioka
■ Kazuhiko Furukawa
■ Sensuke Obata
■ Yasuhito Fujisawa
■ Yukie Kuwa
■ Masahiko Nagaya
■ Misuzu Yoshida
■ Tomomi Fujisawa
■ Kenichi Nishidono
■ Daisuke Yasumatsu
■ Asako Kagita
■ Takeru Kanazaki
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Masae Bono
■ Tetsuya Sato
■ Masanobu Matsunaga
■ Naoko Mori
■ Yohei Kubotsu
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Rika Imaeda
■ Momo O-oka (Mario Club Co., Ltd.)
■ Yoki Omura (Mario Club Co., Ltd.)
■ Isamu Kawase (Mario Club Co., Ltd.)
■ Ayumu Takeuchi (Mario Club Co., Ltd.)
■ Atsushi Takeda (Mario Club Co., Ltd.)
■ Yoshinori Tone (Mario Club Co., Ltd.)
■ Yoshiaki Nakamoto (Mario Club Co., Ltd.)
■ Mayu Hamada (Mario Club Co., Ltd.)
■ Chika Matsuda (Mario Club Co., Ltd.)
■ Masashi Matsuyoshi (Mario Club Co., Ltd.)
■ Sotaro Mochizuki (Mario Club Co., Ltd.)

Sound Director
■ Kenichi Nishimaki

Sound Composition
■ Takeru Kanazaki

Record Contents
■ Takeru Kanazaki
■ Masanobu Matsunaga
■ Yasuhisa Baba
■ Saki Kurata
■ Hiroki Morishita
■ Sho Murakami

Comic Contents
■ Kotobuki Shiriagari
■ Isami Nakagawa
■ Sekaiichi Asakura
■ Masakazu Amahisa
■ Rei Betsuyaki
■ Yukie Kuwa
■ Kenichi Nishidon
■ Daisuke Yasumatsu
■ Asako Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Masae Bono

Voice Talent
■ Yasuhisa Baba
■ Masahiko Nagaya
■ Asako Kagita
■ Takeru Kanazaki
■ Naotaka Onishi
■ Brady Mehagan
■ James W. Anderson
■ Charles Martinet
■ Reiko Ninomiya
■ Alan Averill
■ Nate Bihldorff
■ Ann Lin
■ Leslie Swan
■ Sara Rades
■ Faye Hoerauf
■ Jonathan Yeckley

Voice Acting
■ Michele Garrett
■ Yasuhisa Baba
■ Masanobu Matsunaga
■ Charles Martinet
■ Mami Nishimura
■ Brady Mehagan
■ Aaron Lundquist
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan
■ Sara Rades
■ Alan Averill
■ Reiko Ninomiya
■ Nathan Bihldorff
■ Ann Lin
■ Domenico Sambuco
■ Martin Schäfer
■ Mario Belon
■ Stéphane Bittoun

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Hiroji Kiyotake

Illustration Supervisor
Ryusuke Yoshida
Yusuke Nakano

Artwork
Takanao Kondo
Takashi Hosoi

NOA Localization
■ Rob Heiret
■ Derek Seklecki
■ Jonathan Yeckley
■ Leslie Swan
■ William Trinen
■ Nathan Bihldorff

Debug Support
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Yoshiaki Onishi
■ Yuki Tanikawa

Product Debug
■ Sensuke Obata
■ Kenichi Nishidono
■ Rika Imaeda
■ Sae Irie
■ Momo O-oka
■ Yoki Omura
■ Emi Kashiuda
■ Isamu Kawase
■ Hiroyuki Kawamoto
■ Shintaro Kirihara
■ Takeshi Kiriyama
■ Hiroko Sakaguchi
■ Yasuhiro Suenaga
■ Mitsuhiro Seno
■ Masakazu Takahashi
■ Aiko Takami
■ Keito Takayasu
■ Ayumu Takeuchi
■ Atsushi Takeda
■ Atsushi Tada
■ Akinori Tsuyama
■ Yusuke Tojima
■ Yoshinori Tone
■ Daisuke Naka
■ Yoshiaki Nakamoto
■ Tomoko Nadabe
■ Katsuhiro Ni
■ Mayu Hamada
■ Koki Higashino
■ Naoto Hiruta
■ Chika Matsuda
■ Masashi Matsuyoshi
■ Junko Minami
■ Tomohiro Minamizaki
■ Shogo Miyamae
■ Sotaro Mochizuki
■ Masaki Mori
■ Daiki Moriyama
■ Yuki Yagi
■ Kuniaki Yamashita
■ Tomoharu Yamashita
■ Mitsutaka Yoshida
■ Zac Evans
■ Andrew Kolden
■ Jeffrey Storbo
■ Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
Tomoyoshi Yamane
Nobuhiro Ozaki
■ Yukiko Furuta
■ Masatoshi Okuno
Yuichi Ozaki
Ami Makino
■ Shinji Kurimoto
■ Masaaki Tatsumi
■ Emi Haga
■ Shogo Yachi
■ Takeshi Narita
■ Yasuhiro Kobayashi
■ Tsutomu Kitanishi
■ All SPD

Project Coordinator
■ Tomomi Fujisawa

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Osamu Yamauchi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare: D.I.Y. [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License