Staff Credits - WarioWare: D.I.Y. [Nintendo DS]

Producer
Yoshio Sakamoto
Toshio Sengoku

Chief Director
Goro Abe

Director
Taku Sugioka

Concept Design
Kouichi Kawamoto

Script Design
Kyoko Watanabe

Program Director
Taku Sugioka

Program
Takumi Hatakeyama
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Misuzu Yoshida
Tetsuya Sato

Design Director
Masahiko Nagaya

Character Design
Ko Takeuchi
Masahiko Nagaya
Asako Kagita

Graphic Design
Sachiko Ikeda
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
Yukie Kuwa
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Masae Bono

Game Contents
Goro Abe
Takumi Hatakeyama
Kyoko Watanabe
Naoko Okamoto
Eri Yamagami
Kenichi Nishimaki
Taku Sugioka
Kazuhiko Furukawa
Sensuke Obata
Yasuhito Fujisawa
Yukie Kuwa
Masahiko Nagaya
Misuzu Yoshida
Tomomi Fujisawa
Kenichi Nishidono
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Takeru Kanazaki
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Masae Bono
Tetsuya Sato
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Yohei Kubotsu
Kiyoshi Ishibiki
Rika Imaeda
Momo O-oka (Mario Club Co., Ltd.)
Yoki Omura (Mario Club Co., Ltd.)
Isamu Kawase (Mario Club Co., Ltd.)
Ayumu Takeuchi (Mario Club Co., Ltd.)
Atsushi Takeda (Mario Club Co., Ltd.)
Yoshinori Tone (Mario Club Co., Ltd.)
Yoshiaki Nakamoto (Mario Club Co., Ltd.)
Mayu Hamada (Mario Club Co., Ltd.)
Chika Matsuda (Mario Club Co., Ltd.)
Masashi Matsuyoshi (Mario Club Co., Ltd.)
Sotaro Mochizuki (Mario Club Co., Ltd.)

Sound Director
Kenichi Nishimaki

Sound Composition
Takeru Kanazaki

Record Contents
Takeru Kanazaki
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba
Saki Kurata
Hiroki Morishita
Sho Murakami

Comic Contents
Kotobuki Shiriagari
Isami Nakagawa
Sekaiichi Asakura
Masakazu Amahisa
Rei Betsuyaki
Yukie Kuwa
Kenichi Nishidono
Daisuke Yasumatsu
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Masae Bono

Voice Talent
Yasuhisa Baba
Masahiko Nagaya
Asako Kagita
Takeru Kanazaki
Naotaka Onishi
■ Brady Mehagan
■ James W. Anderson
■ Charles Martinet
Reiko Ninomiya
Alan Averill
Nate Bihldorff
Ann Lin
Leslie Swan
Sara Rades
Faye Hoerauf
Jonathan Yeckley

Voice Acting
■ Michele Garrett
Yasuhisa Baba
Masanobu Matsunaga
■ Charles Martinet
Mami Nishimura
Brady Mehagan
Aaron Lundquist
Tim O'Leary
Leslie Swan
Sara Rades
Alan Averill
Reiko Ninomiya
Nathan Bihldorff
Ann Lin
Domenico Sambuco
Martin Schäfer
Mario Belon
Stéphane Bittoun

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Hiroji Kiyotake

Illustration Supervisor
Ryusuke Yoshida
Yusuke Nakano

Artwork
Takanao Kondo
Takashi Hosoi

NOA Localization
Rob Heiret
Derek Seklecki
Jonathan Yeckley
Leslie Swan
William Trinen
Nathan Bihldorff

Debug Support
Kiyoshi Ishibiki
Yoshiaki Onishi
Yuki Tanikawa

Product Debug
Sensuke Obata
Kenichi Nishidono
Rika Imaeda
Sae Irie
Momo O-oka
Yoki Omura
Emi Kashiuda
Isamu Kawase
Hiroyuki Kawamoto
Shintaro Kirihara
Takeshi Kiriyama
Hiroko Sakaguchi
Yasuhiro Suenaga
Mitsuhiro Seno
Masakazu Takahashi
Aiko Takami
Keito Takayasu
Ayumu Takeuchi
Atsushi Takeda
Atsushi Tada
Akinori Tsuyama
Yusuke Tojima
Yoshinori Tone
Daisuke Naka
Yoshiaki Nakamoto
Tomoko Nadabe
Katsuhiro Ni
Mayu Hamada
Koki Higashino
Naoto Hiruta
Chika Matsuda
Masashi Matsuyoshi
Junko Minami
Tomohiro Minamizaki
Shogo Miyamae
Sotaro Mochizuki
Masaki Mori
Daiki Moriyama
Yuki Yagi
Kuniaki Yamashita
Tomoharu Yamashita
Mitsutaka Yoshida
Zac Evans
Andrew Kolden
Jeffrey Storbo
Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
Tomoyoshi Yamane
Nobuhiro Ozaki
Yukiko Furuta
Masatoshi Okuno
Yuichi Ozaki
Ami Makino
Shinji Kurimoto
Masaaki Tatsumi
Emi Haga
Shogo Yachi
Takeshi Narita
Yasuhiro Kobayashi
Tsutomu Kitanishi
All SPD

Project Coordinator
Tomomi Fujisawa

Supervisor
Katsuya Yamano
Osamu Yamauchi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: WarioWare: D.I.Y. [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License