Staff Credits - Tomodachi Collection 2 [Nintendo 3DS]

Producer
Yoshio Sakamoto

Chief Director
Ryutaro Takahashi

International Version Director
Noriyuki Sato
Ryutaro Takahashi

Assistant Director
Eisaku Nakae

Program Director
Takuya Yokota
Takaomi Ueno

Main Program
Masanori Nakagawa
Takuya Yokota
Go Mimura
Masahiro Kawano
Masaki Wada
Hayuru Soma
Takafumi Masaoka
Takaomi Ueno

International Version Program
Masanori Unno
Satoshi Komatsu

Design Director
Mai Okamoto

Graphic Design
Mikio Mishima
Fumiko Miyamoto
Sachiko Ikeda
Ryoko Yamazaki
Naoko Okamoto
Kyohei Seki
Ami Makino
Kosei Kitamura
Yasuhiro Takao
Arisa Yanagi
Asako Shibata
Io Kurihara
Akari Hishinuma
Takuto Gocho
Naoki Yamada
Noriyuki Sato

Support Graphic Design
■ DAG INC.

Music Composition
Daisuke Matsuoka
Asuka Ito

Sound Program
Takahiko Fujita

Song Talent
Ryoko Yamazaki
■ Miyako Takayama (Platinum Productions Inc.)

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Network Support
Ippei Ogiwara
Takeshi Kawasaki
Masatoshi Yamazaki
Taisuke Kawahara
Yusuke Inoue
Ryota Nadatomo
Masaki Hara

Artwork
Keiko Inoue
Sachiko Nakamichi
Ryosuke Hirayama

Technical Support
Hitoshi Kobayashi
Kazuyoshi Toriyama
Kimitaka Inaba
Masayoshi Oki
Mitsuo Iwamoto
Jin Ikeda
Teruhiko Goda
Shoichi Nomura
Tomohiro Umeda
Yoshiyuki Sawada

Mii Support
Tsuyoshi Watanabe
Hisashi Nogami
Masamichi Sakaino
Kenta Kubo

Manual Design
Kiyomi Itani

NCL Product Testingv
■ Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Shiho Yasuda
Yoko Matsui
Aki Sakurai
Yoichi Sakajiri
Naomi Kato
Nanako Kinoshita
Kae Konishi
Hiromi Sugimoto
Naoya Hasegawa
Yuri Adachi
Kenta Nakamura
Daisuke Shiiba
Mizuki Takaishi
Akiko Kato
Hiromitsu Fujikawa
■ All SPD

Supervisor
Katsuya Yamano

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Tomodachi Collection 2 aka Tomodachi Life [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan / North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Tomodachi Collection 2. (■ Official)
Series: Tomodachi Collection
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License