The Legend Of Zelda: Triforce Heroes (3DS)

THE LEGEND OF ZELDA: TRIFORCE HEROES
ゼルダの伝説 トライフォース3銃士
©2015 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Entertainment Planning & Development Division (EPD)
GREZZO CO., LTD.

Additional Work:
SRD CO., LTD., 1-UP STUDIO INC.

logoNintendo.png

Producer
Eiji Aonuma

Director
Hiromasa Shikata

System Director
Shiro Mouri

Planning Director
Yoichi Yamada

Game Planning
Shinichi Ikematsu, Mari Shirakawa

Course Planning Lead
Hiroyuki Kuwata

Course Planning
Tatsumaro Tezuka, Yasunori Marubayashi, Hirotoshi Baba, Hitoshi Sagano, Mitsuru Yoshikawa, Tomohiro Maruyama

Boss Planning Lead
Mikiharu Oiwa

Boss Planning
Seiya Yamanaka

Player Program
Shinji Okane

Network Program
Yoshitaka Takeshita

Game Program
Atsushi Yamazaki

System Program
Yoshihiko Sakuraba, Naoki Yamaoka

Graphic Program
Shun Moriya

Enemy Program
Shingo Watanabe, Michihiro Sakaida, Yuichi Kurata, Shota Shimada, Tomonori Hiraishi, Tohru Yoshio, Wataru Mikami

UI Program
Kei Yokohama, Naoki Nishikawa, Atsushi Ebisawa

Technical Coordinator
Kiyoshi Takeuchi

Network Program Support
Tetsuya Nakata, Tomohiro Nishino, Shuhei Matsuo, Yukari Suzuki

Program Support
Takumi Furuya

Design Director
Keisuke Umeda

Player Design
Keisuke Umeda

Character Design Motion Design Lead
Kazuhiko Takahashi

Field Design Lead
Masaki Yasuda

Concept Illustrator
Masaki Yasuda, Mami Ikeda

Character Model Design
Eiichi Amano, Yuri Unoi, Kyoko Kawasaki

Character Motion Design
Hiroyuki Sano, Yuta Okada

Field Design
Yoshimitsu Sato, Riho Suzuki, Tomoka Tsuboi, Mio Kikuchi, Naoya Nihei, Koji Aoyama

Effects Design
Junki Ikeuchi, Mikiharu Oiwa

UI Design
Masayo Asano

Cinematic Design
Yuki Kaneko

Design Support
Daisuke Watanabe, Kazunori Hashimoto

Design Advisor
Yoshiki Haruhana

Sound Director
Ryo Nagamatsu

Music
Ryo Nagamatsu

Sound Effects
Masato Mizuta

Project Management
Hideaki Matsuoka

Technical Support
Yasuhiro Kawaguchi, Yuta Ogawa

Quality Control Support
Takami Kuramochi, Ayako Shinkai

Illustration
Yusuke Nakano, Yuri Adachi, Kazue Ohara

NOA Localization Management
Nate Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary

NOA Localization
Gema Almoguera, David Carrasco López, Billy Carroll, Audrey Drake, Yoriko Marusich, Laurence Millerioux-Tanen

NOA Product Testing
Tica Cardozo Galvis, Nicko Gonzalez De Santiago, Sara Hoad, Jim Holdeman, Kathy Huguenard, Shannon Jaye Roberts, Teresa Lillygren, Miyuki Matsunaga, Brad Matteson, Tomoko Mikami, Jeff Miller, Joe Pasini, Erin Peterson, Ludovic Tientcheu, Pat Wells, NOA Product Testing Technicians

Special Thanks
Kenta Nagata, Hanako Hisada, Sanae Uchida, Takeshi Hayakawa, Atsushi Yamaguchi, Taichi Suzuki, Hirokazu Matsui , Yuka Kotaki, Toshihiko Nakago, Kazuki Kashiwakura, Naoko Katsura, Kana Ueyama, Kazumasa Fukuda, Koichi Ishii, Gen Kadoi

GREZZO CO., LTD., SRD CO., LTD., 1-UP STUDIO INC.

Supervisor
Katsuya Eguchi, Takashi Tezuka, Daiki Iwamoto, Makoto Miyanaga

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata

INFOBOX
Version: Nintendo 3DS (NA)
Source: In-Game Credits. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License