Staff Credits - The Legend Of Zelda: Triforce Heroes [Nintendo 3DS]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Hiromasa Shikata

System Director
Shiro Mouri

Planning Director
Yoichi Yamada

Game Planning
Shinichi Ikematsu
Mari Shirakawa

Course Planning Lead
■ Hiroyuki Kuwata

Course Planning
■ Tatsumaro Tezuka
■ Yasunori Marubayashi
■ Hirotoshi Baba
■ Hitoshi Sagano
■ Mitsuru Yoshikawa
■ Tomohiro Maruyama

Boss Planning Lead
■ Mikiharu Oiwa

Boss Planning
■ Seiya Yamanaka

Player Program
Shinji Okane

Network Program
Yoshitaka Takeshita

Game Program
Atsushi Yamazaki

System Program
Yoshihiko Sakuraba
Naoki Yamaoka

Graphic Program
■ Shun Moriya

Enemy Program
■ Shingo Watanabe
■ Michihiro Sakaida
■ Yuichi Kurata
■ Shota Shimada
■ Tomonori Hiraishi
■ Tohru Yoshio
■ Wataru Mikami

UI Program
■ Kei Yokohama
■ Naoki Nishikawa
■ Atsushi Ebisawa

Technical Coordinator
Kiyoshi Takeuchi

Network Program Support
Tetsuya Nakata
Tomohiro Nishino
Shuhei Matsuo
Yukari Suzuki

Program Support
Takumi Furuya

Design Director
Keisuke Umeda

Player Design
Keisuke Umeda

Character Design Motion Design Lead
■ Kazuhiko Takahashi

Field Design Lead
■ Masaki Yasuda

Concept Illustrator
■ Masaki Yasuda
■ Mami Ikeda

Character Model Design
■ Eiichi Amano
■ Yuri Unoi
■ Kyoko Kawasaki (1-UP Studio Inc.)

Character Motion Design
■ Hiroyuki Sano
■ Yuta Okada

Field Design
■ Yoshimitsu Sato
■ Riho Suzuki
■ Tomoka Tsuboi
■ Mio Kikuchi (1-UP Studio Inc.)
■ Naoya Nihei (1-UP Studio Inc.)
■ Koji Aoyama (1-UP Studio Inc.)

Effects Design
Junki Ikeuchi
■ Mikiharu Oiwa

UI Design
■ Masayo Asano

Cinematic Design
Yuki Kaneko

Design Support
Daisuke Watanabe
Kazunori Hashimoto

Design Advisor
Yoshiki Haruhana

Sound Director
Ryo Nagamatsu

Music
Ryo Nagamatsu

Sound Effects
Masato Mizuta

Project Management
■ Hideaki Matsuoka

Technical Support
Yasuhiro Kawaguchi
Yuta Ogawa

Quality Control Support
■ Takami Kuramochi
■ Ayako Shinkai

Illustration
Yusuke Nakano
Yuri Adachi
Kazue Ohara

NOA Localization Management
■ Nate Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary

NOA Localization
■ Gema Almoguera
■ David Carrasco López
■ Billy Carroll
■ Audrey Drake
■ Yoriko Marusich
■ Laurence Millerioux-Tanen

NOA Product Testing
■ Tica Cardozo Galvis
■ Nicko Gonzalez De Santiago
■ Sara Hoad
■ Jim Holdeman
■ Kathy Huguenard
■ Shannon Jaye Roberts
■ Teresa Lillygren
■ Miyuki Matsunaga
■ Brad Matteson
■ Tomoko Mikami
■ Jeff C. Miller
■ Joe Pasini
■ Erin Peterson
■ Ludovic Tientcheu
■ Pat Wells
■ Product Testing Technicians

Special Thanks
Kenta Nagata
Hanako Hisada
Sanae Uchida
Takeshi Hayakawa
Atsushi Yamaguchi
Taichi Suzuki
Hirokazu Matsui
Yuka Kotaki
Toshihiko Nakago
■ Kazuki Kashiwakura
■ Naoko Katsura
■ Kana Ueyama
■ Kazumasa Fukuda
■ Koichi Ishii
■ Gen Kadoi

■ GREZZO CO., LTD.
■ SRD CO., LTD.
■ 1-UP STUDIO INC.

Supervisor
Katsuya Eguchi
Takashi Tezuka
Daiki Iwamoto
Makoto Miyanaga

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: TriForce Heroes [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / GREZZO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License