Staff Credits - The Legend Of Zelda: Spirit Tracks [Nintendo DS]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Daiki Iwamoto

Planning
Hiromasa Shikata
Yohei Fujino
Arisa Hosaka

Program Chief
Shiro Mouri
Masahiro Nitta

Cinema Scene Program
Yoshitaka Takeshita

Enemy Program
Atsushi Yamazaki
Yosuke Sakooka
Toshinori Kawai

Object Program
Shinji Okane

Train Program
Daisuke Hiratsu
Shunsaku Kato

Menu Program
Kensuke Muraki

NPC Program
Toshikazu Kiuchi
Eiji Nishikawa

Communication Program
Yukari Suzuki

Map Program
Tatsuya Takadera

Phantom Program
Yasushi Ebisawa

Design Director
Koji Takahashi
Koji Kitagawa

Player Design
Koji Kitagawa

Enemy Design
Masahiro Kawanishi
Keisuke Umeda
Takafumi Kiuchi

NPC Design
Akiko Hirono
Satomi Asakawa
Hirohito Shinoda

Map Design
Koji Kitagawa

Map - Object Design
Takuro Shimizu
Yohei Izumi
Shunichi Shirai
Shinko Takeshita
Hanako Hisada
Yoshihisa Morimoto
Miki Aoki
Yoko Tanaka

Map - Unit Design
Youngseok Kong
Jun Tanaka
Yosuke Tamori
Jumpei Yamashita
Yuki Kaneko

Effect Design
Haruyasu Ito

UI Design
Seita Inoue

Design Support
Yoshiki Haruhana

Cinema Director
Naoki Mori

Cinema Planning
Hiroyasu Kuwabara
Shigeki Yoshida
Daisuke Nobori
Motoaki Fukuda
Shintaro Kashiwagi

Cinema Effects
Keijiro Inoue
Yasutomo Nishibe

Music Composition
Toru Minegishi
Manaka Kataoka
Asuka Hayazaki
Koji Kondo

Sound Program
Junya Osada
Yuki Tsuji
Toru Asakawa

Additional Cinema Planning
■ Hirotatsu Ishida
■ Yugo Sumi
■ Akihiro Shitara
■ Nobusada Takahashi
■ Shinichi Ogata
■ Takahiro Uchida
■ Yoshimi Tanaka
■ Yusuke Hirota
■ Emiko Saiki
■ DIGITAL MEDIA LAB INC.

Technical Support
Toru Inage
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Voice Talent
■ Yuuki Kodaira
■ Akane Omae
■ Gou Shinomiya
■ Anri Katsu
■ Rieko Takahashi

Product Debug & Testing
■ Ryosuke Yamada
■ Tomohiro Umeda
■ Mario Club Co. Ltd.
■ NOA Product Testing Dept.

Illustration
Naoya Hasegawa
Yuri Adachi

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano

Artwork
Takashi Hosoi
Yoshitomo Kitamura
Sachiko Nakamichi

North American Localization
■ Gema Almoguera
■ David Casipit
■ Julian Chunovic
■ Anne-Marie Laperrière
■ Ann Lin
■ Erika Webright
■ Nathan Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan, Cory Conner

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Kazuaki Morita
Hiroyuki Kira
Kazuya Matsukawa
Toshihiro Taguchi
Yutaka Hiramuki
Yoshifumi Masaki
Masato Kimura
Satoru Osako
Takahiro Hamaguchi
Yusuke Shizukuishi
Mifune Hayata
Yoshitaka Tanigawa
■ SRD CO., LTD.
■ DIGITALSCAPE CO. LTD.
■ DIGITAL MEDIA LAB INC.
■ KENPRODUCTION CO., LTD.
■ ALL NINTENDO

Supervisor
Yoichi Yamada
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: Spirit Tracks [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: The Legend of Zelda: Spirit Tracks. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License