Staff Credits - The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass [Nintendo DS]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Daiki Iwamoto

Sub Director
Hidemaro Fujibayashi

Planning
Hajime Takahashi
Yutaka Hiramuki

Program Lead
Shiro Mouri

Map Program
Yohei Fujino

Object Program
Yohei Fujino

Player Program
Masahiro Nitta
Eiji Nishikawa

Enemy Program
Yasushi Ebisawa
Toshinori Kawai

NPC Program
Yoshitaka Takeshita
Atsushi Yamazaki

Ship Program
Keigo Nakanishi

UI System Program
Naonori Ohnishi

Wireless Program
Yukari Suzuki

Design Lead
Michiho Hayashi

Player Design
Michiho Hayashi

Enemy Design
Koji Takahashi
Hirohito Shinoda

NPC Design
Tomomi Marunami
Masaaki Ishikawa

Map/Object Design
Takeshi Koike
Eiji Mukao
Hanako Hisada

Effects Design
Motoaki Fukuda
Sayaka Yano

UI Design
Tomoko Ichikawa
Yoshifumi Masaki

3‑D Modeling
■ Mituko Okada
■ Mizuki Tashima
■ Mari Fujita
■ Mariko Sanefuji

Character Animation
■ Yuko Yoshimura
■ Marumi Nakajo

Design Support
Yoshiki Haruhana

Cinema Scene Director
Naoki Mori

Cinema Scene Planning
Daisuke Nobori
Shigeki Yoshida
Hiroyasu Kuwabara
Hitoshi Kobayashi
Eriko Kimura
Chiaki Aida
■ Katsuki Hisanaga
■ Kazuhide Hiura

Cinema Scene Effects
Keijiro Inoue

Paper Cutout Illustration
Yuri Adachi

Music
Kenta Nagata
Tōru Minegishi

Sound Effects
Toru Asakawa
Sanae Susaki

Sound Program
Toru Asakawa
Sanae Susaki

Voice Talent
■ Sachi Matsumoto
■ Hikari Tachibana
■ Kaori Mizuhashi

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Takehiro Oyama

NCL Product Debug
■ Naoki Takami
■ Super Mario Club

Illustration
Yusuke Nakano

Artwork Design
Daiki Nishioka
Yuka Kotaki

Title Logo Design
Takashi Ito
Sachiko Nakamichi

Promotion
Takeshi Furuta

North American Localization
■ Gema Almoguera
■ Steven Grimm
■ Kristin Kirby
■ Reiko Ninomiya
■ Erik Peterson
■ Kevin Sullivan

NOA Localization Management
■ Nathan Bihldorff
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NOA Product Testing Department
■ Melvin Forrest
■ Michael Leslie
■ Joel Simon
■ Patrick Taylor

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Kōuichi Kawamoto
Tomoaki Kuroume
Tadashi Sugiyama
Toshiaki Suzuki
Takahiro Hamaguchi
Tarō Bandō
Makoto Miyanaga
■ SRD CO., LTD.
■ DIGITALSCAPE CO., LTD.
■ All NINTENDO

Progress Manager
Keizō Katō

Supervisor
Yoichi Yamada
Toshihiko Nakago
Takashi Tezuka

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: Phantom Hourglass [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License