The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch)

Director

 • Mikiharu Oiwa

Planning Director

 • Hiroyuki Kuwata

Planning Sub Director

 • Rena Takada

Player Design

 • Hidetomo Saito

Level Design

 • Tatsumaro Tezuka
 • Junichi Shinomiya
 • Rio Oguma
 • Mai Fujimura

Enemy Design

 • Akihiko Matsuzawa
 • Kenichi Okawa

Boss Design

 • Yasunori Marubayashi
 • Tomohiro Iwamoto

Panel/Chamber Dungeon Design

 • Shuntarou Tahara
 • Eijiro Fujii

Event Design

 • Momoka Iseki

Minigame Design

 • Shino Nakamura

UI Design

 • Katsumi Kuga

System Architect

 • Yoshiki Ueda

Game System Development

 • Shun Moriya

Player Programming

 • Shinji Takeda
 • Tatsuya Tamaru

Actor Programming

 • Junichi Hayasaka
 • Hitoshi Takayama
 • Teppei Fujita
 • Daisuke Haga
 • Hiroyuki Mabuchi

Panel/Chamber Dungeon Programming

 • Shingo Watanabe

UI Programming

 • Naoki Nishikawa
 • Ikumi Kondo
 • Nobuhiro Mikami

Graphics Programming

 • Kazumi Kobayashi
 • Shintaro Kashima

Physics Programming

 • Takumi Furuya

VFX Programming

 • Michihiro Sakaida

Audio Programming

 • Kei Yokohama

Game Tool Development

 • Hiroki Sakurai

System Tool Development

 • Toshinori Shimono

Art Director

 • Kazuhiko Takahashi

Art Lead

 • Masaki Yasuda

Art

 • Yumi Kikuoka
 • Chinatsu Kazuno
 • Mami Ikeda

Character Modeling Lead

 • Eiichi Amano

Character Modeling

 • Sakurako Matsui
 • Tatsuya Awata
 • Katsuo Sano
 • Toshio Yanagi
 • Yohei Fujimoto
 • Otokazu Eda

Animation Lead

 • Hiroyuki Sano

Animation

 • Yuta Okada
 • Izumi Furuya
 • Yukiko Nakayama
 • Masahiro Onoguchi
 • Icchiku Miyamoto
 • Zheng Qifeng

Map Modeling Lead

 • Satoshi Terada

Map Modeling

 • Riho Suzuki
 • Tomoka Tsuboi
 • Nozomi Murata
 • Ryota Ishizuka
 • Katsuya Hiraoka
 • Yu Yamaguchi
 • Kaoru Akimoto
 • Marina Takai

VFX Lead

 • Yutaka Kunimoto

VFX

 • Ryo Saito
 • Azumi Hattori

UI Lead

 • Yoshimitsu Sato

UI

 • Yoshiki Yamada

Sound Design Lead

 • Yoshitaka Fujita

Sound Editors

Project Management (Grezzo)

 • Hideaki Matsuoka
 • Takami Kuramochi
 • Ayako Shinkai

System Administration (Grezzo)

 • Atsushi Ebisawa
 • Kazuki Kashiwakura

Business Administration (Grezzo)

 • Kazuhiro Tsurumi
 • Azumi Nozaki
 • Reika Shima

General Management (Grezzo)

 • Koich Ishii

OP/ED Animation

 • Tomoya Iwasawa
 • Osamu Sasaki
 • Hideki Kanou
 • Tomonori Okada
 • Maino Hikosaka
 • Junichi Yamamoto
 • Oswaldo KATO

Graphic Refining Directors

Technical Supervisor

Sound Supervisors

Original Supervisor

Music & Arrangement

Voices

Illustration

Logo Design

Testing

Project Coordination

Production Management

Special Thanks

Producer

General Producer

Executive Producer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License