Staff Credits - The Legend Of Zelda: A Link Between Worlds [Nintendo 3DS]

Producer
Eiji Aonuma

Director
Hiromasa Shikata

Sub Director
Shiro Mouri
Kentaro Tominaga

Planning Lead
Kentaro Tominaga

Field Planning
Yoichi Yamada
Ryutaro Kanno
Yoshikazu Yamashita
Yasuhisa Yamamura
Minoru Narita
Yasuhiro Akama

Dungeon Planning
Takayuki Ikkaku
Yasutaka Takeuchi
Hiroshi Sakasai

Script
Tatsuya Hishida
Mari Shirakawa

Program Lead
Shiro Mouri

Player Program
Shinji Okane

System Program
Masahiro Nakamura
Yoshihiko Sakuraba

UI System Program
Yukari Suzuki
Arisa Kitani
Shinji Hatada

Shadow Link Program
Atsushi Yamazaki

Enemy Program
Yoshitaka Takeshita
Hiromichi Miyake
Eiji Noto
Takamitsu Kuzuhara
Atsushi Nishiwaki
Eiji Nishikawa
Yukari Mori
Yusaki Shimizu

Cinema Scene Program
Toshinori Kawai

Camera Program
Toshikazu Kiuchi

NPC Program
Norihisa Ashida
Keiichi Minato
Kenji Iwata

Program Support
Yuichiro Okamura
Yusuke Shizukuishi
Tatsuya Shinada
Naonari Fukumoto
Nobuhiro Matsumura
Misato Sodeyama

Character Design Lead
Koji Takahashi

Player Design
Yuki Hamada

Enemy Design
Keisuke Umeda
Kazunori Fujii
Yuki Kaneko
Mizuki Okunaka

NPC Design
Akiko Hirono
■ Shoko Fukuchi
■ Minechika Kitai
■ Yuji Watanabe
■ Ayumi Takata
■ Takehiko Kegasa
■ Yosuke Asahara
■ Rika Aoki

Field Design Lead
Jun Takamura

Field Design
Shinko Takeshita
Airi Abe
Saki Kaneko
Mayu Furukawa
Akito Osanai
■ Satoko Nishio
■ Hiroko Kiyonari
■ Eri Morimoto
■ Toshiyuki Hiroe

Dungeon Design
Takeshi Koike
Hanako Hisada
Yosuke Tamori
■ Noriko Uono
■ Subaru Ganbe
■ Tomomi Marunami
■ Bungo Takahashi

Object Design
Jumpei Yamashita
Tomomi Marunami

Effect Design Lead
Hiroshi Ueda

Effect Design
Junki Ikeuchi

UI Design Lead
Satoko Okada

UI Design
Yasuto Kakimoto
Hiroko Nishibe

Field Design Support
Ami Makino
Akari Hishinuma
Naoki Yamada
Hiromi Sugimoto
Satomi Usui
Ami Nakamura
Mayuko Nakamura
Keisuke Nishikawa

Cinema Scene Director
Tomoe Aratani

Cinema Scene Planning
Shigeki Yoshida
Hiroki Hirano
Satoshi Tanabe
■ Yoshihito Misono
■ Ce Xu

Sound Effect
Masato Mizuta
Taro Bando

Music Composition
Ryo Nagamatsu

Voice Talent
■ Mitsuki Saiga
■ Ayumi Fujimura
■ Seiro Ogino
■ Kei Hayami

Technical Support
Yasuhiro Kawaguchi
Shingo Okamoto
Yuta Ogawa

Illustration
Yusuke Nakano
Naoko Ayabe

NCL Product Debug & Testing Unit
Yasuharu Ohta
Yuuki Tanikawa
■ MARIO CLUB CO., LTD.
■ DIGITAL HEARTS CO., LTD.

NOA Localization Management
■ Leslie Swan
■ Nate Bihldorff
■ Rich Amtower
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Dan Owsen
■ Scot Ritchey

NOA Localization
■ Gema Almoguera
■ Alvaro Garcia Barbon
■ Daniel Campbell
■ Billy Carroll
■ David Causseque
■ Raymond Elliget
■ Natacha Faubert
■ Alexander Gordon
■ Steven Grimm
■ Kristen Groth
■ Sabrina Jouillat
■ Ryan Kelley
■ Kristin Kirby
■ Ed Murray
■ Sara Sainz Nieto
■ Raul Guerrero Plaza
■ Greg T. Sadownik
■ Eric Smith
■ Rob Tunstall
■ Thaddee Wiseur

NOA Product Testing
■ Robert Jahn
■ Jaylee Lewis
■ Tomoko Henley

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Makoto Miyanaga
Rina Imamura
Yuki Nakamura
Kazuya Yoshioka
Ryosuke Hirayama
Sachiko Nakamichi
Naoya Hasegawa
Yasuyuki Honne
Tomohiro Hagiwara
Hiroshi Uchiyama
Shinji Yamada
Yukiko Ishikawa
Yoshiki Haruhana
Keijiro Inoue
Daisuke Nobori
Yoshiyuki Sawada
Hitoshi Kobayashi
Shunsuke Makita

■ SRD CO., LTD.
■ MONOLITH SOFTWARE INC.
■ MOX CO., LTD.
■ KENPRODUCTION CO., LTD.
■ All EAD

Supervisor
Takashi Tezuka
Katsuya Eguchi
Daiki Iwamoto
Toshihiko Nakago
Kazuaki Morita

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: The Legend of Zelda
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License