Staff Credits - Takt Of Magic [Wii]

Producer
■ Osamu Inoue
Toshiharu Izuno
Satoshi Kira

Director
■ Yuichi Kimura
■ Isao Okamoto

Battle Director
■ Makoto Ohsaka

Cinema Scene Director
■ Toshihiro Fukui

Concept
■ Kazunori Hanashima

Level Planning Lead
■ Koji Maki

Level Planning
■ Takeo Yagi
■ Takeshi Ohtsuka
■ Yoshihiro Kato
■ Masayuki Uesugi
■ Tsuyoshi Koyama
■ Atsuhito Watanabe
■ Shintaro Nishida
■ Kouhei Ota
■ Kazuyuki Yamazaki

Scenario
■ Retsu Iwakata

Storyboard Art
■ Yoshiharu Sato

Cinema Scene Script
■ Fumie Tsubohara
■ Toshihiro Fukui
■ Kenichi Morita

Art Director
■ Shinichi Nakazono

Design
■ Gen Arai
■ Shinichi Nakazono

3D Modeling Character Lead
■ Tomohiro Kagawa

3D Modeling Character
■ Makoto Fujita
■ Chiharu Hiraga
■ Nozomu Nagamizu
■ Takahito Kishi

3D Animation Enemy Lead
■ Takafumi Funamoto

3D Animation Character Lead
■ Hisaya Souda

3D Animation Character
■ Yukie Chiba
■ Yuki Ito
■ Takayuki Umemoto
■ Naoki Moro
■ Masato Nozawa
■ Wataru Murata
■ Hiroyuki Honda
■ Kouichi Mizuno

Effect Design
■ Tohru Kawaishi
■ Hiroshi Hasegawa

Field Design Lead
■ Kenichirou Furuya

Field Design
■ Kenichi Morita
■ Masahiro Kabaya
■ Yukie Kurihara
■ Takashi Kamiyasuhira

2DCG
■ Shinichi Nakazono
■ Gen Arai
■ Yoshiharu Ashino
■ Yoshitake Tamaki

CG Movie
■ Yoshimi Fujii
■ Yasushi Nomura
■ Shunichi Narita
■ Yoichi Ohno

Advertise Movies
■ Kazuo Miyamoto
■ Kenji Arakawa

Main Programming
■ Takashi Seguchi

Programming
■ Yu Okano
■ Isao Ohyama
■ Yasutaka Hayashi
■ Toshiyuki Hayashi
■ Kazunori Yamamoto
■ Naoki Matsuno
■ Tomokazu Mizuno
■ Rui Suzuki

Sound Director
■ Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA)

Sound Design
■ Hirokazu Oshio (ZUNTATA)
■ Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA)

Music
■ Norihiro Furukawa

Voice Recording Director
■ Isao Kajitani

Recording Engineer
■ Kiyotaka Koga

Casting
■ Fukushima Orine

Casting Assistant
■ Ken Nishiyama

Voice Data Editor
■ Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA)

Artwork
Keisuke Kadota
Aki Sakurai

Technical Support
Shintaro Jikumaru

Debug
Yoshiaki Onishi
■ Noboru Sunada
■ Super Mario Club
■ Pole To Win Co., Ltd.

Coordinator
Takayuki Haga

Supervisor
Toru Osawa

Special Thanks
■ Naoya Kojima

Project Manager
Akira Otsuki
Hiroshi Sato

Executive Producer
Satoru Iwata

©2009 Nintendo / TAITO


INFOBOX
Product: Takt of Magic [Wii]
Developer: TAITO CORP.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Staff Roll Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License