Super Mario Odyssey (NSW)

SUPER MARIO ODYSSEY
スーパーマリオ オデッセイ
©2017 Nintendo

Version:
Nintendo Switch (NSW)

Publisher:
NINTENDO CO., LTD.

Production:
Nintendo Entertainment Planning & Development Division (EPD) - Production Group No.8

Development:
NINTENDO CO., LTD.

Additional Work:
1-UP STUDIO CO., LTD.
MARIO CLUB CO., LTD.
DIGITAL MEDIA LAB INC.
IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD.
DAG INC.

logoNintendo.png

Producer

Director

Planning Director

Level Design Lead

Level Design

Level Design Support

Script

Script Support

Action Guide Editing

Art Director

Character Art Lead

Character Art

Field Art Lead

Field Art

VFX Art Lead

VFX Art

Concept Art

Technical Art

Cutscene Art

Art Support

Art Management

Art Management Support

Character Modeling

Field Modeling

Modeling Support

UI Design Lead

Senior UI Designer

UI Design

Character Animation

Programming Director

Programming Lead

Character Programming Lead

Character Programming

UI Programming Lead

Camera Programming

Graphics Programming Lead

Senior Graphics Programmer

Graphics Programming

Graphics Tool Development Lead

Graphics Tool Development

Graphics Tool Adviser

Environment Programming

VFX Programming

Cutscene Programming

Game Sequence Programming

Game Tool Development

Network Programming Lead

Network Programming

Network Support

Programming Management

Technical Support

Technical Adviser

Audio Director

Music Lead

Music

Lyrics

Player Sound Design

Character Sound Design

Field Sound Design

UI Sound Design

Cutscene Sound Design

Sound Programming

Voice Cast

Vocal Director

 • Greg Chun
 • U-ka

Vocal

 • Kate Higgins
 • Aimi Mukohara

Performance

 • Special Band “The Super Mario Players” (members uncredited)

Guitar

 • Takayuki Hijikata
 • Takashi Masuzaki

Bass

 • Teppei Kawasaki
 • Kenji Takamizu

Strings

 • Koichiro Muroya Strings

Violin Solo

 • Koichiro Muroya

Harp

 • Tomoyuki Asakawa

Tsugaru-Shamisen

 • Yutaka Oyama

Mandolin

 • Hideki Wachi

Piano

 • Keiji Matsumoto

Accordion

 • Saburo Tanooka

Flute

 • Junichiro Taku
 • Yuka Yoshino

Piccolo

 • Kazuhiro Kajihara

Tin Whistle / Shinobue

 • Kozo Toyota

Quena

 • Takamasa Segi

Shakuhachi

 • Hideki Ishigaki

Clarinet

 • Rie Arima
 • Kimie Shigematsu

Oboe / English Horn

 • Takayuki Mogami

Alto Saxophone

 • Kazuhiko Kondo
 • Osamu Yoshida

Tenor Saxophone

 • Osamu Koike
 • Masakuni Takeno

Baritone Saxophone

 • Kei Suzuki
 • Takuo Yamamoto

Bassoon

 • Tetsuya Cho

Trumpet

 • Hitomi Niida
 • Koji Nishimura
 • Sho Okumura
 • Toshiyuki Onishi
 • Yuta Ono
 • Isao Sakuma
 • Yoshihiko Shigei
 • Masahiko Sugasaka
 • Kenichi Tsujimoto
 • Hitoshi Yokoyama

French Horn

 • Jonathan Hammill
 • Hitoshi Imai
 • Yoshiyuki Uema

Trombone

 • Nobuhide Handa
 • Yoichi Murata
 • Eijiro Nakagawa
 • Satoshi Sano
 • Kanade Shishiuchi
 • Shinsuke Torizuka

Bass Trombone

 • Ryota Fujii
 • Koichi Nonoshita
 • Junko Yamashiro

Tuba

 • Tsuyoshi Wakabayashi

Drums

 • Hiroyuki Noritake
 • Tomoo Tsuruya
 • Hideo Yamaki

Timpani / Orchestra Percussion

 • Yuki Hasegawa

Percussion

 • Mataro Misawa

Wadaiko

 • Masaki Otawa

Chorus

 • Goro Oshima
 • Taeko Saito
 • Saeko Suzuki
 • Naoki Takao

Recording / Mixing Engineer

 • Nobuyuki Aoyagi
 • Kunihiko Imai
 • Takashi Koiwa

Musician Coordinator

 • Noriko Sekiya

Sound Management

Coordinator

NOA Management

NOA Localization

NOE Localisation Producers

NOE Translation

Traditional Chinese Artwork

Traditional Chinese Localization

NOK Management

NOK Translation

Quality Assurance

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

NOK Quality Assurance

Production Management

General Producer

Executive Producer

Development Notes:

Interview Excerpts:

INFOBOX
Version: Nintendo Switch (WW)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. Game Credits. Nintendo JP.
Back to Production Archive
Back to Personnel Database
Back to Developer Listing
Back to Home

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License