Super Mario Odyssey (NSW)

SUPER MARIO ODYSSEY
スーパーマリオ オデッセイ
©2017 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Entertainment Planning & Development Division (EPD)
1-UP STUDIO INC.

Additional Work:
DIGITAL MEDIA LAB INC., IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD., DAG INC.

logoNintendo.png

Producer
Yoshiaki Koizumi, Koichi Hayashida

Director
Kenta Motokura

Planning Director
Futoshi Shirai

Level Design Lead
Shinya Hiratake

Level Design
Satoshi Harayama, Hiroaki Hishinuma, Yuichi Iwasa, Haruka Kakinuma, Yuka Kitahara, Yusuke Nodama, Toshihiki Okamoto, Eisaku Sato

Level Design Support
Kazuki Ishikawa, Shuta Murakami, Shuya Suzuki

Script Design
Hiroaki Hishinuma, Emiko Yanai

Program Manager
Takeshi Hayakawa, Kiyoshi Takeuchi

Program Director
Norihiro Aoyagi

Program Lead
Wataru Tanaka

Character Program Lead
Katsuyasu Ando

Character Program
Hayato Ichino, Tatsuya Kurihara, Kazuhiro Musa

Environment Program
Ryo Kawasaki, Takahiro Miyawaga, Kento Sakai, Tiago Sonobe

VFX Program
Satoshi Miyama

UI Program Lead
Hideyuki Sugawara

Graphic Program Senior
Hirokazu Matsuda

Graphic Program Lead
Yosuke Mori

Graphic Program
Tatsuya Kurihara

Camera / Character Program
Yusuke Kitazono

Game Sequence Program
Yotaro Kiriyama

Cutscene Program
Masakaze Sato

Network Program Lead
Tatsuro Ota

Art Manager
Daisuke Watanabe

Art Director
Rikuto Yoshida

Concept Art
Asami Inoue, Akane Yoshida

Field Art Lead
Naoki Mineta

Field Art
Takashi Abe, Koji Aoyama, Kazuyuki Endo, Yoshikazu Hara, Kazunori Hashimoto, Hanako Hisada, Takeshi Hosono, Asami Inoue, Jun Ishioka, Mio Kikuchi, Youngseok Kong, Yoko Maruta, Seiga Mizutamari, Naoya Nihei, Atsushi Nishibori, Mayako Sugimoto, Risa Sugimoto, Jun Tanaka, Takayuki Yaeno

Field Modeling
Kaori Furukawa, Haruki Haramaki, Yoko Homma, Daiki Ito, Futoshi Kimura, Yasuo Kumakura, Nobuaki Kuroda, Naoki Kuroshima, Takuro Nakamaru, Yusuke Narikiyo, Shunpei Sakaguchi, Satoshi Takahashi, Mizuho Wada

Character Art Lead
Sho Murata

Character Art
Yotaro Doi, Akiko Hirono, Sosuke Honda, Daisuke Ito, Mayumi Ito, Masayuki Kawakita, Kyoko Kawasaki , Takafumi Moro, Misaki Nasu, Mika Nobemoto, Ikki Oikawa, Koki Sasaki, Haruka Seko, Mizuki Tatsuno, Jumpei Yamashita, Akane Yoshida

Character Modeling
Masahiro Arimitsu, Shuhei Ishii, Takumi Tominaga, Ataru Yamada

Character Animation
Noboru Hayashi, Keiichi Nagao, Wataru Neoi

Cutscene Art
Mizuki Tatsuno

UI Design Senior
Yasuhiko Matsuzaki

UI Design Lead
Yuki Nakamura

UI Design
Mei Ide

VFX Art Lead
Junki Ikeuchi, Hirotaka Tanikawa

VFX Art
Keijiro Inoue, Keisuke Nishikawa, Sayaka Nishimura, Kazumi Yamaguchi

Art Management Support
Takayuki Yaeno

Sound Manager
Mahito Yokota

Audio Director
Shigetoshi Gohara

Music Lead
Naoto Kubo

Music
Shiho Fujii, Koji Kondo

Sound Progam
Wataru Tanimura

Character Sound Design
Nobuyoshi Suzuki

Field Sound Design
Hiroki Araya

Player / UI Sound Design
Yuki Tsuji

Cut Scene Sound Design
Shunsuke Hongo, Hiroki Taniguchi

VFX Art
Junya Hiramatsu

Technical Adviser
Takuhiro Dohta, Shigetoshi Kitayama, Naoki Koga

Technical Support
Toru Inage, Shotaro Iwanaga, Yuta Ogawa

Game Tool Development
Hitoshi Kanetani, Toyoki Kataoka, Ryota Maruko, Yoji Okudera, Yoshihiko Sakuraba

Graphic Tool Development Lead
Wataru Mikami

Graphic Tool Development
Tomonori Hiraishi, Yuichi Kurata, Shota Shimada, Tohru Yoshio

Graphic Tool Adviser
Yoshiyuki Sawada

Art Support
Hiroki Sano, Chiaki Uchida

Network Support
Keishi Asa, Noritaka Otsuka, Kimihiko Shimomura

Quality Assurance
Yoshikazu Tanaka, Seitaro Torigoe, Takaaki Ueno

Action Guide Editor
Aki Sakurai, Yuri Yamane

NOA Management
Richard Amtower IV, Nathan Bihldorff, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Scot Ritchey

NOA Localization
Billy Carroll, Raymond Elliget, Steven Grimm, Robert Heiret, Anne-Marie Laperrière, Sol Plata Loera, Karina Mora, Edward Lee Murray, Erin Peterson, Morgan
Ritchie, Galia Rodríguez Hornedo, Kindra Timmerwilke, Robert Tunstall

NOA Product Testing
Kriangkrai Buapetch, Andrew Kolden, Miyuki Matsunaga, Ivan Samoilov, Marko Wallenius

NOE Localisation Producer
Federico Maggi, Kevin Murray

NOE Translation
Adriano Antonini, Victoria Becker, Valérie Damour, Helge Friedrich, Laurent Godinot, Carsten Harmans, Sarah Kelly, Araceli Mazón Figueroa, Jessica Morandi, Pedro José Moreno Villar, Alexey Nikitin, Sara Sáinz Nieto, Emanuele Tonetti, Suzanne Turgeon

NOE Quality Assurance
Daniele Alibrandi, Markus Engemann, Joachim Lust, Andrea Marino, Daniel Picazo Millán, Yannick Simonklein, Alla Zinevych

Special Thanks
Hiroshi Arai, Toru Asakawa, Yoshiki Haruhana, Kunihiro Hasuoka, Sayaka Hayashi, Asuka Hayazaki, Mitsuhiro Hikino, Ryosuke Hirayama, Youchi Hirota, Tomofumi Inoue, Gen Kadoi, Tsutomu Kaneshige, Katsuhiko Kanno, Sayo Kato, Ayaka Kawamura, Ilho Kim, Keiko Kinoshita, Makiko Kitazaki, Hitoshi Kobayashi, Takuya Kojima, Paul Logue, Keisuke Matsui, Jeff Miller, Yohei Miyagawa, Saki Murayama, Shigehisa Nakaue, Katsumi Nihommatsu, Rina Nishijama, Yu Ogasawara, Keisuke Okubo, Atsumi Sasamoto, Kaoru Sato, Hisashi Sekoguchi, Yuya Takezawa, Takashi Tezuka, Sanae Uchida, Mayumi Watanabe, Takahiro Watanabe, Akiko Yamaguchi, Kenji Yamamoto, Kenji Yamamoto Yusaku Yamanaka, Yoshito Yasuda, Natsuko Yokoyama, Manabu Yoshida, Shigeki Yoshida, Kazuya Yoshioka, Ryoji Yoshitomi

iQue Engineering, NintendoSDK Development Team, NOA Product Testing Dept.

Cooperation
1-Up Studio Inc., Artsvision Co., Ltd., D.A.G. Inc., Digital Hearts Co., Ltd., Digital Media Lab Inc., Face Music Co., Ltd., Imagica Digitalscape Co., Ltd., Kenproduction Co., Ltd., Mario Club Co., Ltd., Ventuno Inc.

Performance
Special Band "The Super Mario Players"

Coordinator
Daisuke Tsujimura

Production Manager
Atsushi Yamaguchi

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima, Shigeru Miyamoto

INFOBOX
Version: Nintendo Switch (NA)
Source: In-Game Credits. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License