Staff Credits - Super Mario Maker [Wii U]

Producer
Takashi Tezuka
Hiroyuki Kimura

Director
Yosuke Oshino

Planning Director
Yoshikazu Yamashita

Planning
Shigefumi Hino
Arisa Hosaka

UI Design Lead
Satoko Okada

UI Design
Mai Yamamoto
Hiroko Nishibe

Character Design Lead
Masanao Arimoto

Character Design
Kosono Okina
Masanobu Sato
Tatsuya Hishida
Yasuyo Iwawaki
Yuka Sawano
Takashi Fukahori

Visual Effects Design
Yoko Fukuda

Design Adviser
Atsushi Miyagi

Level Design
Hirotake Ohtsubo
Kenta Usui
Nobuo Matsumiya
Mari Shibata

Player Program
Keigo Nakanishi

System Program
Hisashi Okada
Fumiya Nakano
Toshiyuki Doi

Graphic Program
Koji Sakai
Kazuhiro Nakari
Shuhei Maekawa

Enemy & Object Program
Tatsuo Nishiyama
Takamitsu Kuzuhara
Yuki Hashizume

Editor Program
Yusaku Shimizu

UI Program
Atsushi Sakaguchi
Kiyoshi Koda
Masaru Nii
Etsuko Sakai
Yuji Sawatani
Masahiro Kishi

Network Program
Hideyuki Tatsuta

Server Program
Noritaka Otsuka
Hirokazu Shimaoka
Shinnosuke Miki

Network Design
Kenkichi Miura

Music Composition
Koji Kondo
Naoto Kubo
Asuka Hayazaki

Sound Program
Koichi Kyuma

Sound Effects
Takuya Kojima
Ryoji Yoshitomi

Idea Book
Yasuhisa Yamamura
Takashi Maeda

Course Editor Concept
Ryota Maruko
Hirohito Yoshimoto
Hisashi Sekoguchi

Technical Support
Shingo Okamoto
Toru Inage
Yuta Ogawa
Toshio Iwawaki
Kenzo Hayakawa
Kunihiro Komatsu

Manual Design
Aki Sakurai
Chie Sakakura
Miki Tsuchiya
Kazuki Kishita
Yosuke Fujino
Yurie Sato
Toki Kando
Yasushi Matsubara

NOA Localization Management
■ Nate Bihldorff
■ Tim O'Leary
■ Reiko Ninomiya

NOA Localization
■ Morgan Ritchie
■ Michael Barry
■ Eric Smith
■ César Pérez
■ Billy Carroll
■ Ethan Stockton
■ Tim McCaughan

NOE Localisation Management
■ Federico Maggi
■ Theodoros Spenis
■ Daijiro Iwa
■ Mark Kourtoglou

NOE Translation
■ Michael Frisch
■ Araceli Mazón Figueroa
■ Alexander Gordon
■ Benjamin Roffey
■ David Caussèque
■ Sabrina Jouillat
■ Hervé Lefranc
■ Sven Pötzl
■ Arne Glinka
■ Gunnar Friedrich
■ Bruno Gramigna
■ Vincenzo Russo
■ Alicia Vega Lamela
■ Enrique Sánchez Rosa
■ Carsten Harmans
■ Patrick Koudstaal
■ Bernardo Serpa
■ Rui Mendes
■ Dmitrii Kaloev
■ Anastasia Golovanova

NOE Quality Assurance
■ Stefania Montagnese
■ Richard Wylie
■ Oliver Bates
■ Laurent Siddi
■ Matteo Zuzzi
■ Sascha Michalke
■ David Gutiérrez Varona
■ Gigi Wong
■ Sónia Laranjeira
■ Anton Ivanchikov

Product Testing
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Masashi Onishi
■ Atsushi Tada
■ Shoichiro Takeyoshi
■ Atsushi Matsuda
■ Tatsuya Nawata
■ Yoshikazu Tanaka
■ Kana Aiba
■ Mahoto Sawada
■ Motohiro Hamada
■ Daisuke Ikeda
■ Mario Club Co., Ltd.
■ Pole To Win Co., Ltd.
■ NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
Shintaro Ishii
Daiki Nishioka
Mizuki Kamei
Akiko Yamaguchi
Tsuyoshi Watanabe
Yuri Adachi
Takumi Wada
Yusuke Nakano
Ryuichi Suzuki
Yurie Kozuma
Kazuya Kikkawa
Takashi Ito
Norio Asakura
Naoya Hasegawa
Shingo Hosokawa
Tomoko Sato
Akiya Sakamoto
Norihito Ito
Haruka Kakinuma
Yoichi Yamamoto
Takahiro Watanabe
Mitsuhiro Hikino
Toru Asakawa
Katsuma Sonobe
Risa Taniwa
Kirk Arndt

■ SRD Co., Ltd.
■ Software Planning & Development Division (SPD)
■ Entertainment Analysis & Development Division (EAD)
■ CAPCOM CO., LTD.
■ SEGA Games Co., Ltd.
■ BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
■ Tokyo Itoi Shigesato Office Co., Ltd.
■ INTELLIGENT SYSTEMS CO.,LTD.
■ Skip Inc..
■ HAL Laboratory, Inc.
■ The Pokémon Company Inc.
■ GAME FREAK inc.
■ Creatures Inc.
■ MONOLITH SOFTWARE INC.
■ Nintendo Software Technology Corp.

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Super Mario Maker [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Super Mario Maker
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License