Super Mario Galaxy 2
super%20mario%20galaxy.jpg

Super Mario Galaxy 2
スーパーマリオギャラクシー 2
©2010 Nintendo


Producer
Yoshiaki Koizumi, Takashi Tezuka
Nintendo Co., Ltd.

Director
Koichi Hayashida
Nintendo Co., Ltd.

Design Director
Kenta Motokura
Nintendo Co., Ltd.

Program Director
Takeshi Hayakawa
Nintendo Co., Ltd.

Planning
Daisuke Tsujimura, Futoshi Shirai, Haruka Kakinuma
Shinya Hiratake, Daisuke Sato
Nintendo Co., Ltd.

Program
Katsuyasu Ando, Norihiro Aoyagi, Hideyuki Sugawara
Atsushi Yamaguchi, Tatsuro Ota, Kiyoshi Takeuchi
Kazuya Sumaki, Wataru Tanaka
Nintendo Co., Ltd.

Environment (Planet) Design Lead
Kazunori Hashimoto
Nintendo Co., Ltd.

Environment (Planet) Design
Masaki Yokobe, Naoki Mineta, Tetsuya Kobayashi, Makoto Yonezu
Yasuo Kumakura, Mayako Sugimoto, Tadashi Tanaka
Nintendo Co., Ltd.

Character Design Lead
Daisuke Watanabe
Nintendo Co., Ltd.

Character Design
Rikuto Yoshida, Sho Murata, Masahiro Arimitsu, Masayuki Kawakita
Daisuke Ito, Kunihito Ihara, Yoshiakira Nakano
Nintendo Co., Ltd.

Effects Design
Kazumi Yamaguchi, Yumiko Matsumiya
Nintendo Co., Ltd.

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co., Ltd.

Music Composition
Mahito Yokota, Ryo Nagamatsu, Koji Kondo
Nintendo Co., Ltd.

Sound Program
Yuya Takezawa, Shigetoshi Gohara, Mitsuhiro Hikino
Nintendo Co., Ltd.

Voice Talent
Charles Martinet, Dex Manley, Scott Burns, Mercedes Rose, Caety Sagoian
Kenneth W. James, Samantha Kelly, Motoki Takagi, Kazumi Totaka

Orchestral Performance
Mario Galaxy Orchestra

Artwork
Nanako Kinoshita, Keisuke Okubo, Daiki Nishioka, Naruhisa Kawano
Nintendo Co., Ltd.

Illustration
Yuri Adachi, Shigehisa Nakaue, Yu Kitai, Yusuke Nakano
Nintendo Co., Ltd.

Technical Support
Hironobu Kakui, Keisuke Matsui, Hiroshi Arai, Shinji Watanabe
Ryota Maruko, Hisashi Sekoguchi, Masato Kimura, Yoshito Yasuda
Nintendo Co., Ltd.

North American Localization
Nathan Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Leslie Swan
Dave Casipit, Joanie Grenader, Ed Murray, César Pérez
Erik Peterson, Erika Webright, Scot Ritchey, Álex Zarza, Kristin Kirby
Nintendo of America Inc.

Product Debug
Akihiro Sakatani, Kimiharu Hyodo
Mario Club Co., Ltd.

Special Thanks
Masafumi Kawamura, Keijiro Inoue, Hideaki Shimizu, Takeshi Hosono
Naoki Koga, Hirokazu Matsuda, Kaoru Sato, Sakiko Matsuo
Masaaki Sanada, Makiko Osada, Yuhei Shimpo, Mitsuo Sato
Masafumi Matsumura, Takao Shimizu
DIGITALSCAPE Co. Ltd., Nintendo Tokyo Office, All EAD

Graphic Supervisor
Akiko Kato, Aya Oyama, Tsuyoshi Watanabe
Nintendo Co., Ltd.

Progress Management
Keizo Kato
Nintendo Co., Ltd.

General Producer
Shigeru Miyamoto
Nintendo Co., Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co., Ltd.

Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Source: Iwata Asks: Super Mario Galaxy 2. End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License