Super Mario Galaxy
super%20mario%20galaxy.jpg

Super Mario Galaxy
スーパーマリオギャラクシー
©2007 Nintendo


Producer
Shigeru Miyamoto, Takao Shimizu
Nintendo Co., Ltd.

Director
Yoshiaki Koizumi
Nintendo Co., Ltd.

Game Design Concept
Shigeru Miyamoto
Nintendo Co., Ltd.

Level Design Director
Koichi Hayashida
Nintendo Co., Ltd.

Level Design
Futoshi Shirai, Daisuke Tsujimura, Ryutaro Kanno, Toshihiro Kawabata
Nintendo Co., Ltd.

Script Design
Takayuki Ikkaku
Nintendo Co., Ltd.

Program Director
Naoki Koga
Nintendo Co., Ltd.

Player Character Program
Hideaki Shimizu
Nintendo Co., Ltd.

Program
Takeshi Hayakawa, Tatsuro Ota, Katsuyasu Ando
Atsushi Yamaguchi, Norihiro Aoyagi, Hirokazu Matsuda
Kiyoshi Takeuchi, Hideyuki Sugawara
Nintendo Co., Ltd.

Program Support
Hirohito Yoshimoto, Keizo Ota
Nintendo Co., Ltd.

Design Coordinator
Takeshi Hosono
Nintendo Co., Ltd.

Character Design Lead
Kenta Motokura
Nintendo Co., Ltd.

Character Design
Atsushi Mishima, Daisuke Watanabe, Rikuto Yoshida
Masanori Esaki, Kazuhiro Saito, Takumi Ishii
Nintendo Co., Ltd.

Character Animation
Hiroko Ihara, Masayuki Kawakita, Tetsuro Horimizu
Nintendo Co., Ltd.

Environment (Planet) Design Chief
Kenta Motokura
Nintendo Co., Ltd.

Environment (Planet) Design Manager
Hiromu Takemura
Nintendo Co., Ltd.

Environment (Planet) Design
Kenji Ishii, Kazunori Hashimoto, Takuro Shimizu, Sanae Suzuki
Ritsuko Tanaka, Tetsu Shoji, Noriko Urita
Nintendo Co., Ltd.

Visual Concept Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co., Ltd.

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki, Kazunori Hashimoto
Nintendo Co., Ltd.

Effects Design
Yumiko Matsumiya
Nintendo Co., Ltd.

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki
Nintendo Co., Ltd.

Movie Scene Director
Masaki Yokobe
Nintendo Co., Ltd.

Movie Scene
Katsuki Hisanaga, Kouichi Terasawa, Naoyuki Yoshida, Hisashi Tohyama
Shinsuke Yamasaki, Haruyasu Ito, Motoaki Fukuda
Nintendo Co., Ltd.

Sound Director
Masafumi Kawamura
Nintendo Co., Ltd.

Music Composition
Mahito Yokota, Koji Kondo
Nintendo Co., Ltd.

Sound Program
Yuya Takezawa, Shigetoshi Gohara
Nintendo Co., Ltd.

Voice Talent
Charles Martinet, Kenneth W. James, Samantha Kelly
Mercedes Rose, Catey Sagoian

Orchestral Performance
Mario Galaxy Orchestra

Technical Support
Hironobu Kakui, Keisuke Matsui, Hiroshi Arai
Yoshito Yasuda, Masato Kimura
Nintendo Co., Ltd.

Artwork
Nanako Kinoshita, Kazuma Norisada
Nintendo Co., Ltd.

Illustration
Ryusuke Yoshida, Shigehisa Nakaue, Yuri Adachi
Nintendo Co., Ltd.

Product Debug
Atsushi Tada, Takeshi Nishizawa, Akihito Fujiki, Maki Yoshitake
Mitsuhiro Senoo, Hideki Nakajima, Noboru Sunada, Akihiro Sakatani
Mario Club Co., Ltd.

North American Localization
Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
Gema Almoguera, Julian Chunovic, Ann Lin, Reiko Ninomiya
Tim O'Leary, Erik Peterson, Scot Ritchey, Kevin Sullivan, Jonathan Yeckley
Nintendo of America Inc.

Special Thanks
Keijiro Inoue, Takahiro Hamaguchi, Tomoaki Kuroume, Atsushi Masaki
Shinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe, Takumi Kawagoe, Kaoru Sato
Miki Nakagawa, Sayaka Hakoda, Mirai Takezawa, Rie Shimizu
Sakiko Matsuo, Ryo Uchida, Hiroyuki Masuyama, Kozo Kimura, Ryosuke Meguro
DIGITALSCAPE Co. Ltd., Nintendo Tokyo Office, All EAD

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano
Nintendo Co., Ltd.

Progress Management
Keizo Kato
Nintendo Co., Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co., Ltd.

Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Source: Iwata Asks: Super Mario Galaxy. End Game Credits.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License