Staff Credits - Super Mario 64 DS [Nintendo DS]

Producer
Shigeru Miyamoto

Supervising Director
Shigeru Miyamoto

Director
Shinichi Ikematsu

Player Director
Hiroshi Matsunaga

Map & Level Design Director
Makoto Miyanaga

Script & Mini-Game Director
Motoi Okamoto

Sequence Director
Kentaro Tominaga

Map & Level Design
Jun Takamura
Shinko Takeshita
Eiji Mukao

Map Design
Takafumi Kiuchi
Hanako Hisada
Michiko Iwasawa

Enemy & Mini-game Design Director
Daisuke Kageyama

Character & Enemy Design
Michiho Hayashi
Kenji Shinmoto

Effects Design
Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda

Screen Design
Emi Tomita
Yasuyo Iwawaki

Mini‑Game Screen Design
Hiroko Tsuji
Hidekazu Ohta

Demo Design
Arisa Hosaka

Debug Support
Arisa Hosaka

Music
Kenta Nagata

Sound Program
Toru Asakawa
Mitsuhiro Hikino
Atsushi Masaki
Sanae Susaki

Program Director
Toshihiko Nakago

Main System Program
Toshio Iwawaki

System Program
Kenzō Hayakawa
Yūichi Yamamoto
Kenji Matsutani
Hiroshi Umemiya

Player Program
Keigo Nakanishi

Enemy Program
Takamitsu Kuzuhara
Toshinori Kawai
Takafumi Noma
Masayuki Kuwajima

Screen Program
Shigehiro Kasamatsu

Mini‑Game Program
Yuji Sawatani
Yukari Suzuki
Yoshitaka Takeshita
Eiji Nishikawa

3‑D Engine Program
Hiroki Sotoike

Touch Draw Program
Takuhiro Dohta

Character Design / Character Supervision
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yō Ōnishi
Kanae Kobata

Object Design Support
■ Kimihiro Ozaki
■ Kozue Muto
■ Mutsumi Oda
■ Fumihiro Matsumoto

Programming Support
Masato Kimura
Yasuhiro Kawaguchi
Kenji Yamamoto
Satoru Osako
Tetsuya Nakata
Keizo Ota
Hiroyuki Koono
Shinji Okane

Development Environment Support
Akio Terui
Hiroto Yada
Jin Ikeda
Keiko Akiyama
Kenji Nishida
Koji Yoshizaki
Makoto Takano
Masamichi Sakaino
Masashi Seiki
Minoru Hatamoto
Shunsaku Kitamura
Shunsuke Makita
Takashi Endō
Takeshi Shimada
Tetsuya Mominoki
Tomoyoshi Yamane
Toshikazu Kitani
Yasuki Tawaraishi
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yasuyuki Tahara
Yoshinori Tanimoto
Yoshitaka Yasumoto
Yuki Moriwaki
Yusuke Kurahashi

Technical Support
Hironobu Kakui
Shingo Okamoto

Voice Talent
■ Charles Martinet
■ Leslie Swan
Kazumi Totaka
■ Jen Taylor

North American Localization
■ Nathan Bihldorff
■ Thomas Connery
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NOA Product Testing
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush
■ Sean Egan
■ Richard S. Richardson
■ Thomas Hertzog
■ Patrick Taylor
■ Mika Kurosawa
■ Teresa Lillygren

Special Thanks
Seiki Ishihara
Yutaka Arata
Norihisa Ashida
■ SRD CO., LTD.
■ All EAD
■ Nintendo 64 Super Mario 64 Original Staff

Product Manager
Yoshikazu Yamashita

Progress Manager
Keizo Kato

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Super Mario 64 DS [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North American Version End Game Credits. (■ Official)
Series: 3D Mario
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License