Super Mario 3D World

©2013 Nintendo | Wii U
Developer: EAD Tokyo Group No. 2 (Nintendo) / 1-Up Studio Inc.

Producer
Yoshiaki Koizumi

Director
Koichi Hayashida, Kenta Motokura

Planning
Futoshi Shirai, Hiroaki Hishinuma, Shinya Hiratake, Arisa Hosaka, Yuka Kitahara, Yuichi Iwasa, Eisaku Sato

Program
Hideyuki Sugawara, Norihiro Aoyagi, Atsushi Yamaguchi, Tatsuro Ota, Hideyuki Tatsuta, Hirokazu Matsuda, Katsuyasu Ando
Kazuhiro Musa, Satoshi Miyama, Wataru Tanaka, Yusuke Kitazono, Koichi Hayashida, Yotaro Kiriyama, Yosuke Mori, Masakaze Sato

Character Design
Daisuke Watanabe, Rikuto Yoshida, Sho Murata, Daisuke Ito, Manabu Hiraoka, Chiaki Uchida, Kunihito Ihara
Yuko Miyakawa, Masahiro Arimitsu, Yotaro Doi, Kyoko Kawasaki, Akane Yoshida, Kouki Sasaki

Environment Design
Jun Tanaka, Kazunori Hashimoto, Youngseok Kong,Takeshi Hosono Yoko Honma, Tadatsugu Motomiya, Kouki Yoshida
Takafumi Moro, Naoki Mineta, Mayako Sugimoto,Asami Inoue, Akitoshi Yahiro, Yuki Nakamura, Gen Kadoi, Mio Kikuchi
Jun Ishioka, Takashi Abe, Koji Aoyama, Takayuki Yaeno,Naoya Nihei

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki, Mei Ide

Effects Design
Kazumi Yamaguchi

Animation
Masaya Akiyama, Katsuki Hisanaga

Character Supervisor
Akiko Kato

Sound Director
Mahito Yokota

Music Composition
Mahito Yokota, Toru Minegishi, Yasuaki Iwata, Koji Kondo

Sound Program
Shigetoshi Gohara, Yuki Tsuji, Yuya Takezawa, Mitsuhiro Kida, Hiroki Araya

Network
Kimihiko Shimomura

Artwork
Shigehisa Nakaue, Yuki Ijiri, Daiki Nishioka, Hirokazu Matsui

Manual Design
Shungo Suzuki

Product Testing
Narimasa Hakodate, Kiyoshi Ishibiki, Mieko Yamaji, Takaaki Ueno MARIO CLUB CO., LTD.

Technical Support
Toru Inage, Kotaro Hiromatsu

Additional Staff
Taishi Ahagon, Yutaka Aihara, Mika Anzai, Satoshi Kaji, Yuji Kajiyama, Satoshi Kawamura, Hajime Tamura, Tomoko Watanabe, Ce Xu

Special Thanks
Hiroshi Arai, Atsushi Asakura, Takuhiro Dohta, Yoshiki Haruhana, Takeshi Hayakawa, Haruka Kakinuma, Toyoki Kataoka, Aya Kawamura
Naoki Koga, Ryota Maruko, Keisuke Matsui, Saki Murayama, Daisuke Nakamura, Yusuke Nakano, Kentaro Nishimura, Tomohisa Saito
Aki Sakurai, Atsumi Sasamoto, Kaoru Sato, Masashi Seiki , Hisashi Sekoguchi, Yoshikazu Sumioka, Takahiro Takayama, Nao Ueda
Tsuyoshi Watanabe, Yoshito Yasuda, All General Support, All EAD

General Producer
Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata


Product: Super Mario 3D World
Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Source: Kyoto Report Investigative Method. North American End Game Credits. Iwata Asks: Super Mario 3D World.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License