Super Mario 3D Land

©2011 Nintendo / Nintendo 3DS

Producer
Yoshiaki Koizumi

Director
Koichi Hayashida

Design Director
Kenta Motokura

Planning Director
Daisuke Tsujimura

Planning / Level Design
Futoshi Shirai, Haruka Kakinuma, Hiroaki Hishinuma, Shinya Hiratake, Naoki Mineta, Yuichi Iwasa

Program Director
Hideyuki Sugawara

Main Program
Norihiro Aoyagi, Atsushi Yamaguchi, Tatsuro Ota, Hideyuki Sugawara, Hideyuki Tatsuta, Hirokazu Matsuda
Katsuyasu Ando, Kazuhiro Musa, Kiyoshi Takeuchi, Yusuke Kitazono

StreetPass Program
Satoshi Miyama

Program Support
Naoki Koga, Takeshi Hayakawa

Character Design
Daisuke Watanabe, Rikuto Yoshida, Sho Murata

Field Design
Makoto Yonezu, Kazunori Hashimoto, Masaki Yokobe, Tetsuya Kobayashi
Gen Kadoi, Jun Ishioka, Mio Kikuchi

Graphic Design
Tadashi Tanaka, Mayako Sugimoto, Kunihito Ihara, Daisuke Ito, Yasuo Kumakura, Masayuki Kawakita,
Toshiya Shinohara, Momo Sasaki, Yoko Honma

Effects Design
Kazumi Yamaguchi

UI Design
Yasuhiko Matsuzaki

Graphic Supervisor
Akiko Kato, Yo Ohnishi, Tsuyoshi Watanabe, Manabu Matsumoto

Music Composition
Asuka Hayazaki, Takeshi Hama, Mahito Yokota

Sound Program
Shigetoshi Gohara, Yuki Tsuji, Yuya Takezawa

Illustration
Shigehisa Nakaue, Yusuke Nakano

Technical Support
Hironobu Kakui, Takehiro Oyama,Yoshito Yasuda, Mitsuo Iwamoto

Product Testing & Debug Unit
Naoki Takami, MARIO CLUB CO., LTD., DIGITAL HEARTS CO., LTD.

Support Staff
Akitoshi Yahiro, Fumiya Suto

Additional Support
Graham Archer, Dayv Brooks, Mary Cocoma, Takahiro Harada, Hiroyuki Yamada
Takehiro Izushi, Daniel Owsen, Nobuhiro Ozaki, David Patton
Satoru Shibata, Keiko Tamura, Masao Yamamoto
Nintendo Co., Ltd.

NOA Staff
Richard Amtower IV, Nathan Bihldorff, Anne-Marie Laperrière, Camilo Alba Navarro
Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Scot Ritchey, Leslie Swan, NOA Product Testing
Nintendo of America Inc.

NOE Staff
Chiara Botta, Daniel Costa, Jessica Ferlmann, Andy Fey, Pierre Galmiche, Oleksandr Golub
Tatjana Goreva, Carsten Harmans, Elsa Kindt, Patrick Koudstaal, Federico Maggi
Pedro José Moreno Villar, Hitomi Naitoh, Ana Reis, Oliver Scarborough, Sebastian Schürg
Patrick Shields, Cristina Solà Picas, Giuseppe Tangerini, Frédéric Venet
Martin Weers, Janine Wetherell, NOE Quality Assurance
Nintendo of Europe GmbH

Special Thanks
Daiki Nishioka, Hideaki Shimizu, Hirokazu Matsui, Hiroshi Arai, Kaoru Sato, Keisuke Matsui, Takao Shimizu, Koji Kondo, Yuki Ijiri
1-UP STUDIO INC., IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD., Nintendo Tokyo Office, All EAD

Progress Management
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (12 April 2014)
Version: North America
Verified: FCKR (30 August 2012)
Source: End Game Credits. Nintendo Dream Extended Credits. Iwata Asks: Super Mario 3D Land.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License