Streepass Mii Plaza Vol. 2

©2013 Nintendo / Nintendo 3DS

Producer
Kouichi Kawamoto

Associate Producer
Toyokazu Nonaka, Ryusuke Niitani

Chief Director
Takehiko Hosokawa

- Flower Town -

Director
Yoshiki Ueda

Assistant Director
Kazuyuki Miyamoto

Main Program
Kei Yokohama, Kazumi Kobayashi

Art Director
Satoshi Tereda, Masaki Yasuda

Graphic Design
Yuri Unoi, Hirofumi Sakoi, Kaori Ishiyama, Jun Sekine

Game Design
Katsumi Kuga, Hiroyuki Kuwata

Special Thanks
Takaaki Tonooka, Toshinori Shimono, Mikiharu Ooiwa, Hidetomo Saito, Hiromi Kaneko, Azumo Nozaki, Kanako Kurata

Producer
Koichi Ishii

- Monster Manor -

Director
Yusaku Yamanaka

Program Director
Masakazu Miura

Main Program
Tetsuro Oguro, Tomonori Sakamoto

Art Director
Hidenori Oda

Graphic Design
Chika Kawaguchi, Mizuho Umezu, Minori Hiromatsu, Ayako Inoue, Masataka Miura, Naoki Taguchi, Mari Hamada, Junna Sato, Isao Takeuchi
Tatsuya Sato, Takeshi Ichimura, Risako Watanabe, Yoshiro Mori

Music
Megumi Komagata, Kyoko Nakamura (Pure Sound Inc.)

Sound
Nobuo Kiyota (Pure Sound Inc.)

Producer
Yuji Naka

- Mii Force -

Director
Koichi Ogawa

Assistant Director
Naoya Abe

Game Design
Yuta Bando, Miki Sawada, Yusuke Nodama

Program Director
Yuhei Matsuda

Program
Satoshi Kobayashi, Takuma Miura, Yasuhiro Masuoka, Yasunori Fujimoto, Daisuke Kobayashi, Tatsunori Wada

Art Director
Masashi Tsuboyama

Character Design
Tadanori Tsukawaki

Graphic Design
Yoshie Nobe, Masaya Okada, Natsuki Aihara, Erika Tsukahara, Yukihiro Yamamoto, Ai Fujiwara, Eri Minemura, Yoshihiro Hobo, Atsuko Ichii
Satoko Ozaki, Megumi Watanabe

Sound Composition
Akihiro Juchiya, Tomoya Tomita

Graphic Supervisor
Yo Ohnishi, Akiko Kato, Tsuyoshi Watanabe

Sound Director
Kenji Yamamoto

Sound Coordination
Minako Hamano

Music Composition
Toshiyuki Sudo, Megumi Inoue

Sound Effects
Yuto Sasaki

Sound Program Support
Yuichi Ozaki

Technical Support
Shingo Okamoto

Debug
MARIO CLUB CO., LTD., NOA PRODUCT TESTING DEPT., NOE QUALITY ASSURANCE GROUP

Special Thanks
StreetPass Mii Plaza Team, All SPD

Coordinator
Masahiro Shiotani

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


Product: StreetPass Mii Plaza Vol. 2 (07/13)
Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Verified: KRFC (13 April 2012)
Source: 1. End Game Credits. 2. Kyoto Report Investigative Methods.
(Back to Credits)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License