Staff Credits - Star Fox Guard [Wii U]

Producer
Tadashi Sugiyama
■ Atsushi Inaba

Assistant Producer
Hiroshi Matsunaga
■ Takanori Fukuyama

Director
Yugo Hayashi
■ Teruaki Konishi

Sub Director
Ryuhei Matsuura

Planning
Tomoaki Yoshinobu
■ Abebe Tinari
■ Taegun Kim
■ Taisei Imade
■ Masaki Yamanaka

Script / Planning
Mitsuhiro Takano

Supervisor
Takaya Imamura

Design Supervisor
Ryo Tanaka
Yoshifumi Masaki

Character Modelling
■ Koji Ishida
■ Eiji Funahashi
■ Tadanari Takahashi
■ Kenji Irie
■ Takuya Kiguchi (Bee Tribe Co., Ltd.)
■ Tsubasa Nakamura (Black Beard Design Studio Inc.)

Environment Art
■ Hiroki Onishi
■ Tetsuya Kawai
■ Nami Nishioka
■ Takura Omura (Black Beard Design Studio Inc.)
■ Mattias Eriksson (Black Beard Design Studio Inc.)
■ Masanori Inoue (Black Beard Design Studio Inc.)
■ Keisuke Keboushi (Teco Co., Ltd.)
■ Nao Ishida (Teco Co., Ltd.)
■ Yoshihisa Shimizu (XAX Entertainment Inc.)
■ Ryo Yoshida (XAX Entertainment Inc.)
■ Kyouhei Yamaguchi (XAX Entertainment Inc.)

Animation
■ Hidetoshi Kai
■ Yuki Kato (Jelly Think Inc.)
■ Takaaki Fukuoka (Jelly Think Inc.)
■ Hiroyuki Uchida (Jelly Think Inc.)
■ Toshiki Araki (Alvion Inc.)

Effects Art
■ Takahiro Yasuda

UI Art
■ Hisayoshi Kijima
■ Tomoyuki Kondo
■ Atsumi Okamoto
■ Rui Onishi
■ Akira Tamakoshi (Ving et un Systems Corporation)
■ Fumiya Haruyama (Ving et un Systems Corporation)
■ Aya Aburatani (Creek & River Co., Ltd.)

Program Lead
■ Yuji Hagiyama

Program
■ Misa Yasui
■ Ayaka Sato
■ Tetsuya Takenaka (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Satoshi Yamamoto (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Hiroyuki Nakano (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Noritaka Yoneda (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Masashi Fukui (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Kazuya Shoji (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Junichi Tatsumi (Klein Computer Entertainment Inc.)
■ Yuji Tanaka (Klein Computer Entertainment Inc.)

Sound Supervisor
Koji Kondo
Hajime Wakai

Sound Support
Ryoji Yoshitomi
Asuka Hayazaki

Music
■ Naofumi Harada
■ Kensuke Inage (Tempest Studio Co., Ltd.)
■ Ryuta Yoshioka (Tempest Studio Co., Ltd.)

Music Implementation
■ Hiroshi Yamaguchi

Sound Design
■ Yasuhiro Naka

Cinematic Art
■ Koichi Hidaka

Voice Recording
Yohei Miyagawa

Program Support
Yoji Inagaki
Tsutomu Kaneshige

Tool Support
Ryota Maruko
Hisashi Sekoguchi
Hitoshi Kanetani

Technical Support
Takehiro Oyama
Shotaro Iwanaga

Technology Team
■ Ryoichi Takahashi
■ Norifumi Wasada
■ Takuya Sakamoto
■ Keisuke Kamakami
■ Shuji Kohata

Outsourcing
■ Tetsuya Sasano

Testing
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Hitoshi Nishizawa
■ Daiki Moriyama,
■ Maki Yoshitake
■ Emi Kashiuda
■ Megumi Emi
■ Mario Club Co., Ltd.
■ Digital Hearts Co., Ltd.
■ NOE Quality Assurance
■ NOA Product Testing
■ Keywords Studios

Special Thanks
Kazuma Norisada
Ryo Koizumi
Shigehisa Nakaue
Kane Dohta
Sota Kagino
Yusuke Nakano
Megumi Shichida
■ SRD CO., LTD.
■ Tsuyoshi Odera
■ Kazunori Morita
■ Yuki Suda
■ Satoshi Hirate
■ Hitomu Kurokawa
■ Yukari Suita
■ Chiyasu Shoji
■ Masami Ichikawa
■ Shu Yoshimori
■ Akiko Kuroda
■ Matt Adams
■ Eiko Sakai
■ Aya Takahashi Nouh
■ Dario De Leo

■ Alvion Inc.
■ Bee Tribe Co., Ltd.
■ Black Beard Design Studio Inc.
■ Creek & River Co., Ltd.
■ Jelly Think Inc.
■ Teco Co., Ltd.
■ Tempest Studio Co., Ltd.
■ Vingt et un Systems Corporation
■ XAX Entertainment Inc.

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Tatsumi Kimishima


INFOBOX
Product: Star Fox Guard [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / PLATINUM GAMES INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Europe Version End Game Credits. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. Interview: Miyamoto confirmed Mitsuhiro Takano as Script Writer. (□ Extended / Omitted)
Series: Star Fox
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License