Staff Credits - Splatoon [Wii U]

Producer
Hisashi Nogami

Director
Yusuke Amano
Tsubasa Sakaguchi

Program Director
Shintaro Sato

Art Director
Seita Inoue

Planning
Hiromu Takemura
Koji Kitagawa
Takayuki Ikkaku
Shigeyuki Asuke
Ryutaro Kanno
Keiko Kinoshita
Yasuhiro Akama
Junki Ikeuchi
Terumasa Kato
Hazuki Katagai

Program
Shintaro Sato
Souichi Nakajima
Toshikazu Kiuchi
Kenichi Nishida
Yukihiko Ito
Ichiro Suzuki
Ken Watanabe
Kensuke Muraki
Arisa Kitani
Keisuke Iba
Kenji Iwata
Keita Tsutsui
Takuto Asaka
Kazuhide Ueda

Music
Toru Minegishi
Yuki Tsuji
Shiho Fujii

Sound Effects
Shigetoshi Gohara
Takuro Yasuda
Mitsuhiro Kida

Design
Seita Inoue
Keisuke Nishimori
Emi Tomita
Michiho Ito
Akito Osanai
Miki Aoki
Hanako Hisada
Takuro Shimizu
Takeshi Koike
Shunichi Shirai
Manabu Hiraoka
Yosuke Tamori
Hiroshi Ueda
Airi Abe
Yuko Miyakawa
Yuki Hamada
Mayu Furukawa
Misaki Imura
Mariko Tachibana
Satomi Usui
Mayuko Nakamura
Keisuke Nishikawa
Yoko Maruta
Norihiro Morita
Mari Shibata
■ Shoko Fukuchi
■ Noriko Uono
■ Minechika Kitai
■ Subaru Ganbe
■ Jun Kitaoka
■ Bungo Takahash
■ Lim Chee Wai
■ Shinji Yato
■ Satoko Nishio
■ Ayumi Takata
■ Takehiko Kegasa
■ Youuke Asahara
■ Rika Aoki
■ Sanae Matsuo
■ Toshiyuki Hiroe
■ Atsushi Domoto
■ Asami Fujita
■ Tetsuya Taniyama
■ Takaaki Koido
■ Sayaka Matsuzawa
■ Taro Nakamura
■ Yui Makoto
■ Akiyoshi Tamanoi
■ Tokuhiro Yumoto

Technical Support
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda

Product Debug
Hitoshi Nishizawa
Junya Hanai
Daiki Moriyama
■ Mario Club Co., Ltd.
■ Digital Hearts Co., Ltd.
■ NOA Product Testings Dept.

Special Thanks
Takayuki Shimamura
Takayuki Haga
■ NOE Quality Assurance
■ Yasuyuki Honne
■ Tomohiro Hagiwara
■ Hiroshi Uchiyama
■ Shinji Yamada
■ Monolith Software Inc.
■ All Nintendo

General Producer
Katsuya Eguchi
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Splatoon [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Splatoon. (■ Official)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. (□ Extended / Omitted)
Series: Splatoon
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License