Staff Credit - Spirit Camera: The Curse Memoir [Nintendo 3DS]

Producer
■ Keisuke Kikuchi

Project Management
■ Yasuaki Takahashi

Director
■ Manabu Nagasaki

Art Director
■ Daisuke Inari

Planning Management
■ Takeshi Suzuki

Battle Design
■ Toshiaki Kubota

Game Design
■ Hiroyuki Aoyagi
■ Makoto Kikuchi
■ Nozomu Yamagishi
■ Tadato Namekata
■ Yasuhiro Tajima

Scenario
■ Tsuyoshi Iuchi
■ Masayuki Nagamine

Programming Management
■ Yutaka Fukaya

Lead Programming
■ Makoto Ishizuka
■ Haruhisa Ito
■ Satoshi Kawasaki
■ Takayuki Shigematsu
■ Takayuki Teruya
■ Yota Aizawa

Battle Programming
■ Wataru Iwasaki

Event Programming
■ Gaku Arai
■ Hirofumi Fujimoto
■ Katsuhiko Ootake
■ Kenichiro Hidaka
■ Manabu Kiguchi
■ Satoshi Hirai
■ Shunsuke Igarashi
■ Yosuke Usui
■ Yutaka Kawaguchi

Graphic Programming
■ Taro Ukyo

Technical Support
■ Kenji Ota
■ Yuki Okamoto

CG Management / CG Technical Director
■ Kazuhiro Shoji

3D Character Modeling
■ Hiroyuki Yazaki
■ Hiromi Tsukazaki

3D Field Modeling
■ Chihiro Ootaka
■ Sachiko Namba

3D Animation Technical Coordinator
■ Masaru Ueda

3D Animation
■ Hideki Yamagishi
■ Katsuyuki Shimizu
■ Satoshi Iwase
■ Takeo Saito
■ Takuji Funatsu
■ Yoshikatsu Yoshikawa

2D Graphic Design Illustration
■ Kazuhiro Higuchi
■ Chifumi Suzuki
■ Itaru Funai
■ Koichi Hama
■ Mika Kusumoto
■ Toshikazu Matsumoto
■ Yuuki Nakajima

Effects Design
■ Saori Yamanouchi

Movie
■ Daisuke Inari
■ Ojiro Ichioka
■ Takehiko Kanaoka

Sound Director
■ Shigekiyo Okuda

Music Composition
■ Ayako Toyoda

Sound Effects
■ Atsuo Saito

Very Special Thanks
■ Yasuo Egawa
■ Hiroshi Suzuki
■ Masato Koike
■ Masayuki Terao
■ Miki Fujii
■ Takuya Negishi
■ Toori Hirano
■ Yoshiaki Inose
■ Yutaka Koga
■ Yosuke Hayashi

Supervisor
■ Makoto Shibata

Co-Producer
■ Toru Akutsu

Japanese Voice
■ Aoni Production
■ Aya Hisakawa
■ Fu Suzuki
■ Minami Tsuda
■ Takuya Kirimoto
■ Yuka Shioyama

English Voice
■ Samie Detzer
■ Tim Gouran
■ Stephanie Kim
■ Sharva Maynard
■ Sarah Robertson

Motion Capture
■ Neo Agency Co., Ltd.
■ Asuka Yoshikawa

NOA Localization Management
■ Leslie Swan
■ Nate Bihldorff
■ NOA Localization
■ Tim O'Leary
■ Morgan Ritchie
■ Derek Seklecki

NOE Localisation Management
■ Erkan Kasap
■ Özlem Zaimoglu

NOE Localisation Producer
■ Barbara Wallace
■ NOE Localisation Coordination
■ Grégory Moreau
■ Andrea De Benedetto

UK English Adaptation
■ Danielle Jorgenson
■ Stephen Edwards
■ Kevin Murray

French Translation
■ Tristan Gomez
■ Yann Hartmann

German Translation
■ Sebastian Brück
■ René Paulesich
■ Gunnar Friedrich

Italian Translation
■ Emanuele Fabbioni
■ Flavia Madonia
■ Spanish Translation
■ Araceli Mazón Figueroa
■ Miguel Sánchez Esteban

Debug & Quality Assurance
■ Mario Club Co., Ltd.
■ NOA Product Testing
■ NOE Quality Assurance

Artwork
Kazuya Yoshioka
Shintaro Ishii
Hirokazu Matsui
Ryo Koizumi

Special Thanks
Soichi Yamamoto
Satoru Osako

Localization Producer
Masahiro Shiotani

Co-Producer
Kozo Makino
Toshiharu Izuno
Toru Osawa

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Spirit Camera: The Curse Memoir [Nintendo 3DS]
Developer: TECMO-KOEI CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Europe End Game Credits. (■ Official)
Series: Zero / Fatal Frame
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License