Staff Credits - Rhythm Tengoku: The Best + [Nintendo 3DS]

Producer
■ Mitsuo Terada (TNX Music Inc.)

Director
Masami Yone

Assistant Director
Takumi Hatakeyama

Program Director
Takafumi Masaoka

Program
Kousuke Teshima
Kazuhiro Wabe
Takaomi Ueno

Art Director
Ko Takeuchi

Graphic Design
Kaori Mishima
Io Kurihara
Haruka Suzuki
Saki Takita
■ Naoko Mori (International Version)
■ Yohei Kobotsu (International Version)

Sound Director
Masami Yone
■ Koji Kamada (TNX Music Inc.)

Sound Effects
Shinji Ushiroda
Ryu Tamura
Masami Yone

Music Composition
■ Mitsuo Terada (TNX Music Inc.)
Shinji Ushiroda
Asuka Ito
Yumi Takahashi
Megumi Inoue

Music Arrangement
■ Kaoru Okubo
■ Koichi Yuasa
■ Yusuke Itagaki
■ Akira
Shinji Ushiroda

Vocalist Performer
■ Tokimekisuto: Chi-chan,
■ Rino Hirayama
■ Mai-chan
■ Yurinko, Hotzmic
■ Hikaru Ohashi
■ Pajamakko Club: Karen
■ Azuki Moeno (Moeazu)
■ Hitomi Yoshida
■ Arisa Hario (Ariisa)
■ Mitsuo Terada (Occhama)
■ The Possible
■ Canary Club
■ Takeru Mukaitsubo (Takeru)
■ Soshi Kurei (Soshi)

Voice Talent
Masami Yone
Ko Takeuchi
Takafumi Masaoka
Sachiko Ikeda
Shinji Ushiroda
Asuka Ito
Kaori Mishima
Haruka Suzuki

Sound Support
Shinnosuke Kobayashi
Kenji Yamamoto
Masato Onishi

Technical Support
Tomohiro Umeda
Mitsuo Iwamoto

NCL Product Debug
■ Seiji Ishibiki
■ Tsuyoshi Mitsumura
■ Atsushi Miyauchi
■ Jun Sugiyama
■ Masaki Mori
■ Ryotaro Hayashi
■ Emi Kashiuda
■ Natsuki Toda
■ Toshihiro Kuze
■ Aiko Takami
■ Tsukasa Nagata
■ Koki Higashino
■ Kenichi Maeda
■ Hayato Okura
■ Mio Kamei
■ Natsuyo Suzuki
■ Yuko Fukumoto
■ Ami Ayashiro
■ Ryosuke Fujiwara
■ Kyoyuki Murayama
■ Naohira Zenjo
■ Shunsuke Muneyasu
■ Yoko Fujikawa
■ Mario Club Co., Ltd.

Artwork
Keisuke Okubo
Sachiko Nakamichi

Manual Editor
Yasushi Matsubara

Special Thanks
Norikatsu Furuta
Shinobu Nagata
Kyohei Seki
Akari Hishinuma
Go Mimura
Tomomi Masuko
Mikio Mishima
Noriko Kitao
Yukiteru Koguro
Nobuyasu Umemoto
■ All Rhythm Tengoku Series Staff and You!

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Hiroshi Iida (TNX Music Inc.)

General Producer
Yoshio Sakamoto
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Rhythm Tengoku: The Best + aka Rhythm Heaven: Megamix [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Rhythm Tengoku
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License