Rhythm Tengoku

Production Credits

Rhythm Tengoku (Game Boy Advance)
©2006 Nintendo

Producer
Mitsuo Terada (Tsunku)
J.P. Room Recordings Inc.
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.

Director
Kazuyoshi Osawa
Nintendo Co. Ltd.

Game Design
Kazuyoshi Osawa
Nintendo Co. Ltd.
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Masami Yone
Nintendo Co. Ltd.
Sachiko Ikeo
Nintendo Co. Ltd.
Norikatsu Furuta
Nintendo Co. Ltd.
Ryutaro Takahashi
Nintendo Co. Ltd.
Yasutaka Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Masahiro Kawano
Nintendo Co. Ltd.
Yoshio Sakamoto
Nintendo Co. Ltd.
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.
Hiroshi iida
Nintendo Co. Ltd.

Program Director
Kazuyoshi Osawa
Nintendo Co. Ltd.

Program
Yasutaka Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.
Masahiro Kawano
Nintendo Co. Ltd.
Ryutaro Takahashi
Nintendo Co. Ltd.

Design Director
Ko Takeuchi
Nintendo Co. Ltd.

Graphic Design
Sachiko Ikeo
Nintendo Co. Ltd.
Kazuyoshi Osawa
Nintendo Co. Ltd.
Norikatsu Furuta
Nintendo Co. Ltd.
Fumiko Miyamoto
Nintendo Co. Ltd.

Sound Director
Masami Yone
Nintendo Co. Ltd.
Hideki Oguro
J.P. Room Recordings Inc.
Koji Kamada
J.P. Room Recordings Inc.

Music Composition
Mitsuo Terada (Tsunku)
J.P. Room Recordings Inc.
Masami Yone
Nintendo Co. Ltd.

Music Arrangement
Koichi Yuasa
J.P. Room Recordings Inc.
H.D. Suzuki
J.P. Room Recordings Inc.
Kaoru Okubo
J.P. Room Recordings Inc.
Daisuke Shiiba
Nintendo Co. Ltd.
Masami Yone
Nintendo Co. Ltd.

Sound Effect
Takaya Fujii
Nintendo Co. Ltd.
Masami Yone
Nintendo Co. Ltd.
Daisuke Shiiba
Nintendo Co. Ltd.

Vocal Performance
Ami Tokito, Sōshi Tanaka

Voice Work
Masami Yone, Takaya Fujii, Ko Takeuchi, Fumiko Miyamoto, Sachiko Ikeo, Noriko Kitamura, M. Nomura

Debug
Yasushi Adachi, N. Hashida, Shigeo Takada, D. Nishikawa, Rika Sugo, S. Adachi, H. Sakaguchi, Noriyuki Watanabe, Hiroshi Matsuda, D. Morita, K. Umeda, Y. Nakai, Y. Fujikawa, Keiichiro Nishimoto, Takeshi Akiho, Jun Terai, A. Shimizubata, Yoshikazu Yamashita

Special Thanks
Yoshiaki Kuratsune, Ryuta Kaimoto, Hiroaki Sakagami, Ryohji Yoshitomi, Shinji Yamamoto, Takuji Hotta, Nobuo Matsumiya, Maki Mitsubachi, A. Kenmochi, Hitomi Nakano

Supervisor
Hiroshi Iida
Nintendo Co. Ltd.
Katsuya Yamano
Nintendo Co. Ltd.
Yasunobu Umemoto
Nintendo Co. Ltd.

Executive Producer
Satoru Iwata
Nintendo Co. Ltd.

Author: Kyoto Ninja 21 April 2012)
Source: Original Game Credits.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License