Pokémon Stadium 2
pokemon%20stadium%201%20japan.png
Pokémon Stadium 2
Nintendo Company Limited

Nintendo 64
Turn Based Battle

Release Date:
April 30th, 1999 JP : ポケモンスタジアム 2
March 2nd, 2000 US : Pokémon Stadium
April 7th, 2000 EU : Pokémon Stadium

Producer
Shigeru Miyamoto
Nintendo Co., Ltd.
Kenji Miki
Nintendo Co., Ltd.
Tsunekazu Ishihara
The Pokémon Company Inc.
Satoru Iwata
HAL Laboratory Inc.

Director
Takao Shimizu
Nintendo Co., Ltd.

Art Director
Tatsuya Hishida
Nintendo Co., Ltd.

2D CG Design Director
Masanao Arimoto
Nintendo Co., Ltd.

3D CG Design Director
Shinya Takahashi
Nintendo Co., Ltd.

Mini-Game Director
Makoto Wada
Nintendo Co., Ltd.

Battle Data Director
Yasuyuki Oyagi
Nintendo Co., Ltd.

Battle Data Design
Kouji Doi
Nintendo Co., Ltd.
Takashi Ohishi
Nintendo Co., Ltd.

Battle Sequence Director
Kimiharu Hyodo
Nintendo Co., Ltd.

Battle Sequence Design
Naotaka Matsumoto
Nintendo Co., Ltd.
Seiji Ochiba
Nintendo Co., Ltd.

Program Director
Yasunari Nishida
Nintendo Co., Ltd.

Battle Program
Kenji Yamamoto
Nintendo Co., Ltd.

Effects Program
Yasuhiro Kawaguchi
Nintendo Co., Ltd.

Mini-Game Program
Yuzuru Ogawa
Nintendo Co., Ltd.
Tsutomu Kaneshige
Nintendo Co., Ltd.
Shiro Mouri
Nintendo Co., Ltd.

Data Management Program
Shunsaku Kitamura
Nintendo Co., Ltd.

AI Program
Satoru Osako
Nintendo Co., Ltd.

GB System Program
Tomohiro Kawase
Nintendo Co., Ltd.

2D CG Design
Tokihiko Toyoda
Nintendo Co., Ltd.
Makoto Tanaka
Nintendo Co., Ltd.
Shigefumi Hino
Nintendo Co., Ltd.
Yasushi Matsubara
Nintendo Co., Ltd.
Tomoaki Nakahara
Nintendo Co., Ltd.

3D CG Design
Noriko Ikegawa
Nintendo Co., Ltd.
Junji Morii
Nintendo Co., Ltd.
Ryuji Kobayashi
Nintendo Co., Ltd.
Makoto Miyanaga
Nintendo Co., Ltd.

Modeling Director
Tsuyoshi Watanabe
Nintendo Co., Ltd.
Benimaru Itoh
HAL Laboratory Inc.

Character Supervisor
Yoichi Kotabe
Nintendo Co., Ltd.

Pokémon Modeling
Hitoshi Kobayashi
Nintendo Co., Ltd.
Tomoyoshi Yamane
Nintendo Co., Ltd.
Shinya Sano
Nintendo Co., Ltd.
Hiroaki Takenaka
Nintendo Co., Ltd.

Pokémon Modeling Center
Toru Kurashige, Akira Yamazaki, Shizu Higashiyama, Takeshi Iizuka, Hajime Kuroyanagi, Tomoaki Imakuni, Kazuo Yazawa, Shinichi Yoshikawa, Mitsuteru Sato, Takemi Ichikawa, Atsuko Ujiie, Satomi Kokubo, Hikaru Jinguji, Hiroaki Ito, Ryuta Kusumi, Nachi Sugiyama, Yuichi Sawayama, Jungo Suzuki, Akira Matsumoto, Masaya Kano, Masato Nagashima, Ken Ikuji, Naotoshi Shike, Kazumi Nishino, Hiroshi Ishikawa, Tomomi Takeda, Hideki Ono, Shinya Ohata, Shigeo Kushida, Akiko Shibata, Akio Shibutani, Yukio Seike, Tomono Nishigori, Hiroyuki Fujiwara, Kei Hoshiba, Kenji Matsuura, Junpei Mizusaki, Mari Yamasaki, Hideo Yamato, Pokemon Modeling Center Kyoto, Pokemon Modeling Center Tokyo, HAL Laboratory Inc., Creatures Inc., GameFreak Inc, Super Mario Club Inc.,

Sound Director
Masafumi Kawamura
Nintendo Co., Ltd.

Music Composition
Hajime Wakai
Nintendo Co., Ltd.
Kenta Nagata
Nintendo Co., Ltd.
Toru Minegishi
Nintendo Co., Ltd.

Sound Program
Mitsuhiro Hikino
Nintendo Co., Ltd.
Hideaki Shimizu
Nintendo Co., Ltd.

Voice Talent
Ikue Ōtani, Ted Lewis

Transfer Pack Hardware Staff
Kazuo Koshima
Nintendo Co., Ltd.
Kazunori Koshiishi
Nintendo Co., Ltd.
Yuji Kimijima
Nintendo Co., Ltd.
Kenichiro Ashida
Nintendo Co., Ltd.
Koji Mitsunari
Nintendo Co., Ltd.

Technical Support

Takashi Sakuma, Yoshiyuki Tagawa, Koichi Koyasu, Satoshi Kikkawa, Shigefumi Kawase, Jun Yamazaki, Chiharu Ito, Hironobu Kakui, Hirohito Yoshimoto, Yoshinori Tanimoto, Tetsuya Sasaki, Shin Hasegawa, Yasuki Tawaraishi

Original Game Design
Satoshi Tajiri

Original Character Design
Ken Sugimori, Shigeki Morimoto, Motofumi Fujiwara, Atsuko Nishida

Advisor
Takenori Ohta, Junichi Masuda, Koji Nishino, Hiroyuki Jinnai

Product Debug & Testing Unit
Randy Shoemake, Kathy Huguenard, Super Mario Club

Special Thanks
Kenji Saiki, Katsuhito Yamauchi, Tadashi Inoue, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki, Naruhisa Kawano, Yasuhiro Sakai, Atsushi Tejima, Wataru Yamaguchi, Yusuke Nakano, Masanori Sato, Michiyo Oshio, Hiroto Alexander, Kiyohiko Ando

Coordination Program
Jun Yamazaki
HAL Laboratory Inc.
Chiharu Ito
HAL Laboratory Inc.
Hirohito Yoshimoto
Nintendo Co., Ltd.
Yoshinori Tanimoto
Nintendo Co., Ltd.

Music Composition
Kenta Nagata
Nintendo Co., Ltd.
Toru Minegishi
Nintendo Co., Ltd.
Mitsuhiro Hikino
Nintendo Co., Ltd.

Sound Program
Masafumi Kawamura
Nintendo Co., Ltd.
Hideaki Shimizu
Nintendo Co., Ltd.

2D CG Design
Yasushi Matsubara
Nintendo Co., Ltd.
Tomoaki Nakahara
Nintendo Co., Ltd.
Junji Morii
Nintendo Co., Ltd.

Effects Design
Shigefumi Hino
Nintendo Co., Ltd.
Masanao Arimoto
Nintendo Co., Ltd.

Modeling Chief
Makoto Wada
Nintendo Co., Ltd.
Tsuyoshi Watanabe
Nintendo Co., Ltd.

Original Game Design
Satoshi Tajiri

Original Character Design
Ken Sugimori, Shigeki Morimoto, Atsuko Nishida

Technical Support
Takashi Sakuma
Creatures Inc.
Yoshyuki Tagawa
Creatures Inc.
Shigefumi Kawase
HAL Laboratory Inc.
Hironobu Kakui
Nintendo Co., Ltd.
Shin Hasegawa
Nintendo Co., Ltd.

CG Package Design
Wataru Yamaguchi
Nintendo Co., Ltd.

Special Thanks
Naruhisa Kawano, Yasuhiro Sakai, Katsuhito Yamauchi, Tadashi Inoue, Yusuke Nakano, Masaki Sato, Azusa Tejima, Michiyo Oshio, Super Mario Club

Project Coordination
Gail Tilden
Nintendo of America Inc.
Hiro Nakamura
The Pokémon Company Inc.
Kenji Okubo
Nintendo Co., Ltd.

Project Management
Kimiyoshi Fukui
Nintendo Co., Ltd.
Keizo Kato
Nintendo Co., Ltd.

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi
Nintendo Co., Ltd.
Nintendo is the author of this software
for the purpose of copyright.
All rights reserved.

©1999 Nintendo

Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Verified: KRFC (13 April 2012)
Source: North American Version End Credits.
(Back to Software)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License