Staff Credits - Pikmin 3 [Wii U]

Producer
Hiroyuki Kimura

Director
Shigefumi Hino
Yuji Kando

Planning
Yutaka Hiramuki
Yohei Fujino
Hiromu Takemura
Taiju Suzuki
Minoru Narita
Taku Matoba

Script
Kunio Watanabe
Makoto Wada

Program Director
Yuji Kando

Main Program
Keiichiro Yoshida
Ken Watanabe
Naoki Masuda
Kensuke Muraki
Naoki Kinoshita
Naoya Yamada
Hideaki Nishihara
Wataru Hinoshita
Naoki Yamaoka
Shigetoshi Kitayama
Kenichi Nishida
Yukihiko Ito

Design Director
Keisuke Nishimori

Design Supervisor
Atsushi Miyagi

Effects Design
Sosuke Takada

Character Design
Takafumi Kiuchi
Aya Shida
Manabu Hiraoka
Yuko Miyakawa
Hirohito Shinoda
Tomomi Marunami
■ Shoko Fukuchi
■ Minechika Kitai
■ Takehiko Kegasa
■ Ayumi Takata
■ Hiroko Kiyonari
■ Yuji Watanabe
■ Rika Aoki

Field Design
Takuro Shimizu
Yohei Izumi
Yosuke Tamori
Akito Osanai
Yasutomo Nishibe
Shunichi Shirai
Takeshi Koike
Hiromu Takemura
■ Noriko Uono
■ Yosuke Asahara
■ Satoko Nishio
■ Subaru Ganbe

UI Design
Ryo Tanaka
Takahiro Nagaya
Mariko Tachibana
Hiroko Nishibe
Mei Ide

Cinematic Demo
Naoki Mori
Hiroki Hirano
Shigeki Yoshida
Shunsuke Makita
Takehisa Eiraku
Takuto Gocho
Akari Hishinuma
Takumi Kawagoe
■ Toshihiro Umekita
■ Nori Ogawa
■ Tatsuya Imai
■ Akira Suzuki
■ Tadashi Tamura
■ Akihiro Miura
■ Yuya Hashimoto
■ Koichi Nobuta
■ Yutaka Iwama
■ Shuhei Kumamoto
■ Toru Takahashi
■ Yusuke Hara
■ Mitsuru Katsube

Sound Director
Mitsuhiro Hikino

Sound Effects & Program
Taro Bando
Yuya Takezawa
Ryoji Yoshitomi
Yuki Tsuji
Yohei Miyagawa

Music Composition
Asuka Hayazaki
Atsuko Asahi
Hajime Wakai

Voice Talent
■ Julian Macfarlane

Technical Support
Tsutomu Kaneshige
Yuta Ogawa
Shingo Okamoto

NCL Product Debug
■ Kentaro Nishimura
■ Naofumi Terazono
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Keita Tsutsui
■ Xu Xizhou
■ Yoshikazu Tanaka
■ Narimasa Hakodate
■ MARIO CLUB CO., LTD.
■ NOA PRODUCT TESTING DEPT.

NOA Localization Management
■ Nathan Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Robert Tunstall
■ Ann Lin
■ Robert Heiret
■ Ed Murray
■ Gema Almoguera
■ Anne-Marie Laperrière
■ Daniel Campbell
■ Helen Weetman
■ Alexander Gordon
■ David Caussèque
■ Yann Hartmann
■ Sara Sáinz Nieto
■ Raúl Guerrero Plaza
■ Araceli Mazón Figueroa

Special Thanks
Yasushi Matsubara
Yasuo Inoue
Daiki Nishioka
Kazuma Norisada
Kae Konishi
Shingo Hosokawa
Tomoya Abe
Yusuke Nakano
Takumi Wada
Hitoshi Kobayashi
Takahiro Nishigaki
Tomoaki Yoshinobu
Shinichi Ikematsu
Rina Imamura
Yosuke Oshino
Masahiro Nakamura
Satoko Okada
Mari Shibata
Tatsuya Hishida
Makoto Miyanaga

■ ALL GENERAL SUPPORT GROUP
■ Tomohiro Hagiwara
■ Yasuyuki Honne
■ Hiroshi Uchiyama
■ Shinji Yamada
■ Yukiko Ishikawa
■ Hiromi Hayashi
■ Yuko Makino
■ Yoshitaka Tanigawa
■ Kayoko Sekiguchi
■ DIGITAL MEDIA LAB CO., LTD.
■ SPOOKY GRAPHIC LTD.
■ MICKEY'S COMPANY LTD.

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Pikmin 3 [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Pikmin
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License