Paper Mario: The Origami King

DIRECTOR

BATTLE/SYSTEM DESIGN

LEVEL DESIGN LEAD

LEVEL DESIGN

LEVEL DESIGN SUPPORT

EVENT DIRECTOR/WRITING

EVENT DESIGN LEAD

EVENT DESIGN

CINEMATIC DESIGN

ART DIRECTOR

ART LEADS

LEAD VISUAL ARTIST

ART

ART COORDINATION/UI ART LEAD

UI ART

TECHNICAL ART DIRECTOR

TECHNICAL ART LEAD

TECHNICAL ART

CHARACTER/ANIMATION LEAD

CHARACTER/ANIMATION

VISUAL EFFECTS LEAD

VISUAL EFFECTS

LIGHTING LEAD

LIGHTING

ENVIRONMENT ART LEADS

ENVIRONMENT ART

LOOK DEVELOPMENT

MOVIE PRODUCTION

MOVIE COORDINATION

PROGRAM DIRECTOR

FIELD PROGRAM LEAD

FIELD PROGRAM

BATTLE PROGRAM LEAD

BATTLE PROGRAM

SYSTEM PROGRAM LEAD

SYSTEM PROGRAM

GRAPHICS PROGRAM LEAD

GRAPHICS PROGRAM

SCRIPT

SOUND DIRECTOR/COMPOSITION LEAD

COMPOSITION

SOUND EFFECTS LEAD

SOUND EFFECTS

SOUND DESIGN/SOUND EFFECTS

HD RUMBLE

RECORDING DIRECTOR

AUDIO EDIT/SCORE WRITE

SOUND ENGINEER

RECORDING ENGINEER

SOUND COORDINATION

 • Yuriko Kikuchi

INSTRUMENTS/VOCALS
Violin

 • Macoto Hirose
 • Ayana Imanishi
 • Koichiro Muroya
 • Yu Kosakai
 • Akiko Igaki
 • Atoko Noda
 • Wakana Noguchi

Viola

 • Yuka Kawahara
 • Hyojin Kim

Cello

 • Yu Odanagi
 • Masateru Nishikata

Flute

 • Noriko Ozaki
 • Yukari Seki
 • Natsumi Hirase

Oboe

 • Yuya Deguchi
 • Erika Hashizume

Clarinet

 • Sayoko Ito
 • Hana Fujita

Bassoon

 • Shizuka Matsumoto

Sax

 • Kwandae Park
 • Takeshi Higashikawauchi
 • Kohei Shibata

Trumpet

 • Atsushi Inoue
 • Koji Shionoya

Trombone

 • Michitaro Mochida

Horn

 • Atsuo Hori

Guitar

 • Yuta Nakagawa

Erhu

 • Makiko Naruo

Vocal

 • Yuko Nago
 • Yumiko Fukui
 • Kiyohito Shimakage
 • Osamu Matsumori
 • Yuriko Kikuchi
 • Katsu Shijima
 • Ritsuko Shijima
 • Yoko Shimomura
 • Shizuka Komatsu
 • NATSUMI

SOUND SUPPORT

CHARACTER VOICES

DEVELOPMENT DIRECTORS

ASSISTANT DEVELOPMENT DIRECTORS

DEVELOPMENT SUPPORT

DIRECTOR OF PRODUCTION

CHOREOGRAPHY

CHARACTER SUPERVISORS

SOUND SUPERVISOR

HELP EDITING

ILLUSTRATION

LOGO DESIGN

LOGO/PACKAGE DESIGN

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT

NOA LOCALIZATION

NOE LOCALIZATION

TECHNICAL SUPPORT

TESTING & QUALITY ASSURANCE

SPECIAL THANKS

COORDINATION

VISUAL PRODUCER

ASSISTANT PRODUCER

PRODUCER

PRODUCER/PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

GENERAL PRODUCERS

EXECUTIVE PRODUCER

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License