Staff Credits - Paper Mario: Sticker Star [Nintendo 3DS]

Director
■ Naohiko Aoyama

Director/Scenario
■ Taro Kudo

Level Design
■ Yukio Morimoto

Planning
■ Tomomi Fujisawa
■ Naoya Inui
■ Masayuki Horikawa
■ Ai Tsujimura
■ Akira Ueda
■ Masahide Miyata
■ Takeo Enomoto

Character Design
■ Tomohiro Ozawa
■ Madoka Kadona
■ Koichiro Yamada
■ Naoko Tsukamoto

Map Design
■ Shingo Igata
■ Yuki Masuda
■ Kayoko Muramaki
■ Shouko Kotsuki
■ Satoko Kurihara
■ Miho Sakamoto
■ Shunsuke Takenaka
■ Takanobu Tsujihata
■ Hitomi Sakuma
■ Sayoko Hayashi
■ Takao Shimoeda
■ Teruyuki Ishiko
■ Junko Takagi
■ Kei Shimura
■ Atsumi Hosokawa
■ Shingo Nakai
■ Masayuki Hashimoto

Map Design Support
■ Nobuhiro Arai
■ Shin Kazue
■ Koji Yokota
■ Jun Nagashima

Battle Map Design
■ Seimi Oshiro
■ Akira Katsuta
■ Sachiko Daigohou

Visual Effects and "Things" Design
■ Hidemi Yamaguchi

"Things" Design
■ Megumi Yasoue
■ Kyoko Suzuki
■ Naruki Sugeno

UI Design
■ Shiho Iwabuchi

Technical Design
■ Takeshi Ando

Script
■ Koichi Kishi
■ Motomu Chikaraishi
■ Taro Kato
■ Yusuke Muramaki
■ Tomohiro Obayashi
■ Hiroki Azumada
■ Naoyuki Ukeda
■ Masahiro Oshinomi
■ Yasuhiro Yokoyama
■ Jun Kuronuma
■ Takuya Sato
■ Tsubasa Mizuno

Script Support
■ Isao Watanabe

Sound Director
■ Masanobu Matsunaga

Sound
■ Saki Kurata
■ Shoh Muramaki
■ Yoshito Sekigawa
■ Yasuhisa Baba
■ Hiroki Morishita
■ Masanori Adachi
■ Kiyoshi Hazemoto
■ Tomoko Sano
■ Kosei Muraki
■ Hiroaki Hanaoka
■ Yasumasa Yamada

Sound Support
■ Jumpei Ikawa
■ Bungo Fujiwara

Sound Supervisor
Koji Kondo

Graphic Supervisor
Kanae Dohta
Chiaki Aida
Tsuyoshi Watanabe

Illustration
Naoya Hasegawa

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano

Coordination
Jumpei Horita
Kazuyuki Gofuku

Coordination Support
Ryuichi Nakada

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Project Manager
Keisuke Terasaki
■ Kenji Nakajima
■ Osamu Yamauchi

Producer
Kensuke Tanabe
■ Toshiyuki Nakamura

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Paper Mario: Sticker Star [Nintendo 3DS]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD. / [[[VANPOOL / VANPOOL INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License