Staff Credits - Nintendoji [Nintendo 3DS]

Director
■ Masao Suganuma

Program Director
■ Mami Kubota

Art Director
■ Keita Watanabe

Planning
■ Masao Suganuma
■ Yukio Futatsugi

Program
■ Mami Kubota
■ Swan Mark James
■ Hiromitsu Niwasaki
■ Kyosei Yukimoto
■ Seiji Nakagawa

Art
■ Noboru Hotta
■ Satomi Kobayashi
■ Miu Inamura

Visual / Special Effects
■ Taro Hino

Choreography
■ Keita Watanabe

Scenario
■ Mineko Okamura

Music Director
Kenji Yamamoto

Music
Masaru Tajima
Toshiyuki Sudo

Sound Effects / Program
Yuichi Ozaki

Debug Management
Masashi Okamoto

Debug Support
Naoki Takami
Koichiro Hirano
Kenji Iwata
■ Mario Club Co., Ltd.
■ DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Debug Support & Technical Advisor
Shingo Okamoto
Yuta Ogawa
Yoshito Yasuda
Yasuhiro Kawaguchi

Art Thanks (Artwork)
Shiori Adachi
Ryo Koizumi

Manual Editing
Chie Sakakura
Shungo Suzuki
Aki Sakurai

Special Thanks
Tsuyoshi Watanabe
Yo Onishi
Takayasu Morisawa
Yoshiki Haruhana
Ryuji Kobayashi
Keisuke Nishimori
Koji Takahashi
Kenichiro Ashida
Yoshiyuki Kato
Kenichi Sugino
■ Yasuaki Maruo (Pole To Win Co., Ltd.)
■ Junichi Furukawa (Pole To Win Co., Ltd.)

Production Management
Shunsuke Sakimura
Makoto Kanoh

Assistant Producers
Atsuto Yagi
Risa Tabata

Producers
■ Mineko Okamura
Kensuke Tanabe

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

© 2013 Nintendo / Grounding Inc.


INFOBOX
Product: Nintendoji [Nintendo 3DS]
Developer: GROUNDING INC. / NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License