Staff Credits - Nintendogs + Cats [Nintendo 3DS]

Producer
Hideki Konno

Director
Yasuyuki Oyagi

Planning
Junji Morii
Hirotake Ohtsubo
Minoru Narita
Kunio Watanabe
Taku Matoba
Kosuke Yabuki
Hok Wai Ng
Rina Yamauchi
Shinichi Ikematsu

Program Director
Katsuhisa Sato

Main Program
Yukihiko Ito
Jun Ito
Takeshi Miyamoto
Toyoki Kataoka
Masahiro Nakamura
Yasushi Ebisawa
Kensuke Muraki
Tatsuya Takadera
Yosuke Oshino

Design Director
Daisuke Kageyama

Course Design Lead
Jun Takamura

Field Design
Eiji Mukao
Takeshi Koike
Kosono Okina
Youngseok Kong
Takeshi Hosono
Kazumi Yamaguchi
Masaki Yokobe

Character Design
Masanobu Sato
Hirohito Shinoda
Yoko Tanaka
Ryota Akutsu
Michiho Hayashi

Character Design Support
■ DAG INC.

Animation Design
Daisuke Nobori
Kazunori Fujii
Yoshiakira Nakano

Animation Design Support
■ DIGITAL MEDIA LAB INC.

UI Design
Yoshifumi Masaki
Hiroko Nishibe

Effects Design
Sayaka Nishimura

Design Support
Yoshiki Haruhana
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue
Chiharu Takabayashi

Sound Director
Taiju Suzuki

Music Composition
Asuka Hayazaki

Sound Effects
Toru Asakawa
Masato Onishi

Program Support
Tomohisa Saito
Yusuke Shiraiwa
Yoshinori Konishi
Yoshihiko Sakuraba
Ichiro Suzuki
Shoichi Obayashi
Takuma Oiso
Arisa Kitani
Naoki Kinoshita
Akira Mizukami
Naoya Yamada

Technical Support
Shintaro Jikumaru
Takehiro Oyama
Kotaru Hiromatsu
Yasuhiro Kawaguchi
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Artwork
Daiki Nishioka
Kazuya Yoshioka
Keisuke Okubo
Hirokazu Matsui
Norio Asakura

Photography
Saori Tsuji
Keisuke Okubo
Daiki Nishioka
Naruhisa Kawano

NCL Product Testing
■ Naoki Takami
■ Yuuki Tanikawa
■ Koichiro Hirano
Hayuru Soma
Masahiro Shiotani
■ MARIO CLUB CO., LTD.,

International Product Testing
■ NOA PRODUCT TESTING DEPT.
■ NOE VALIDATION TEAM

Special Thanks
Tsuyoshi Watanabe
Yo Onishi
■ DIGITALSCAPE CO., LTD.
■ All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Nintendogs + Cats [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. Iwata Asks: Nintendogs + Cats. (■ Official)
Series: Nintendogs
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License