Staff Credits - Nintendo Land [Wii U]

Producer
Katsuya Eguchi

Director
Takayuki Shimamura
Yoshikazu Yamashita

Planning
Hideki Fujii
Hiromasa Shikata
Yusuke Akifusa
Taku Matoba
Hiroshi Sakasai

Program Director
Souichi Nakajima

System Program
Kenichi Nishida

Game Program
Toshikazu Kiuchi
Kenta Sato
Shinji Okane
Yuichiro Okamura
Jun Ito
Hiroshi Umemiya
Masatoshi Ogawa
Atsushi Yamazaki
Yosuke Sakooka
Toshihiro Taguchi
Hiroyuki Kira

Graphic Program Director
Takuhiro Dohta

Graphic Program
Shigetoshi Kitayama
Takahiro Takayama
Tomohisa Saito
Atsushi Haneda
Atsushi Asakura
Nao Ueda

Program Support
Katsuhito Nishimura
Yukihiko Ito
Kazuya Sumaki
Wataru Tanaka
Katsuhisa Sato

Design Manager
Junji Morii

Art Director
Tsubasa Sakaguchi

Character Design Lead
Daisuke Kageyama

Field Design Lead
Hirotake Ohtsubo

3D Design
Takeshi Hosono
Michiho Hayashi
Daisuke Nobori
Tomomi Iwasaki
Miki Aoki
Yoko Tanaka
Kazunori Fujii
Ryota Akutsu
Youngseok Kong
Jun Tanaka
Yuki Kaneko
Eisuke Sasaki
Chiaki Uchida
Manabu Takehara
Yoko Honma
Toshikatsu Terashima
Tadatsugu Motomiya
Kouki Yoshida
Takafumi Moro

UI Design Lead
Emi Tomita

UI Design
Hiroko Nishibe
Takahiro Nagaya
Mai Yamamoto

Effects Design Lead
Yoko Fukuda

Effects Design
Hiroshi Ueda
Makoto Ōta

Sound Director
Hajime Wakai

Music Composition
Ryo Nagamatsu

Sound Program
Masato Mizuta
Junya Osada
Toru Asakawa
Masato Onishi

Sound Program Support
Masafumi Kawamura

Technical Support
Kotaro Hiromatsu

Tools Support
Ryota Maruko
Hisashi Sekoguchi
Toyoki Kataoka
Hirohito Yoshimoto
Yusuke Shizukuishi

Network Support
Takashi Kubota
Hiroshi Funaya
Taisuke Kawahara
Yusuke Inoue
Kyohei Nakano
Ryota Nadatomo
Yusuke Niki
Masatoshi Yamazaki
Shunsaku Kato
Satoshi Takenouchi
Keishi Shiota
Takanori Miyata

Network Support
■ Miiverse Team

NintendoWare
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yasuki Tawaraishi
Takashi Endo
Shunsaku Kitamura
Makoto Takano
Toshikazu Kitani
Atsushi Masaki
Junpei Otani
Yasuhiro Yoshioka
Kazuhiro Nishizawa
Motoi Tanaka
Yasutoshi Maegawa
Hisahiko Takeuchi
Tomohiro Nakatani
Hiroshi Mitsui
Takashi Yoneyama
Daisuke Yamatoki
Atsushi Kobata
Soei Sato
Yoshiyuki Sawada

NCL Product Testing
■ Naofumi Terazono
■ Kiyoshi Ishibiki
■ Kenkichi Miura
■ Atsushi Tada
■ Yasunori Shibayama
■ Atsushi Matsuda
■ Akira Ito
■ Masaharu Shima
■ MARIO CLUB CO., LTD.

NOA Product Testing
■ Robert Jahn
■ Vincent Ngo
■ Rich Comegys
■ Nahoko Hiyoshi
■ NOA PRODUCT TESTING DEPT.

NOA Localization Management
■ Nate Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Gema Almoguera
■ Billy Carroll
■ Erik Peterson
■ Eric Smith
■ Jonathan Yeckley

NOE Localisation Management
■ Andy Fey
■ Jan Peitzmeier
■ Jan Hennig

NOE Localisation
■ Pierre Sanchez
■ Marco Gruden
■ Eren Baykal
■ Gemma Gotch
■ Florence d'Anterroches
■ Jean-Paul Hausmann
■ Edoardo Dodd
■ Anna Tarantini
■ Nils Dittbrenner
■ Michael Hussinger
■ Karoline Lazaj
■ Ariel del Rio de Angelis
■ Ainhoa Bernad Hurtado
■ Chris Hoppenbrouwers
■ Marc Ambler
■ Paulo Barata
■ Rodrigo Dias
■ Alexey Nikitin
■ Stanislav Bush

Special Thanks
Kiyomi Itani
Kazuya Yoshioka
Kunihiro Hasuoka
Ryo Koizumi
Naoya Hasegawa
Yuri Adachi
Chiharu Sakiyama
Yusuke Nakano
Jin Ikeda
Yoshinobu Nakano
Shinichi Kinuwaki
Hiroshi Arai
Kaoru Sato
Keisuke Matsui
Yoshio Sakamoto
Katsuya Yamano
Takayasu Morisawa
Kenji Yamamoto
Kazuaki Morita
Yoshiki Haruhana
Hitoshi Yamazaki
Emiko Yanai

Concept Design
Keizo Ota

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Nintendo Land [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Nintendo Land. (■ Official)
Series: Wii Play / Nintendo Land
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License