Staff Credits - New Super Mario Bros. U [Wii U]

Producer
Takashi Tezuka
Hiroyuki Kimura

Director
Masataka Takemoto

Game Design
Shigeyuki Asuke
Daiki Iwamoto
Ryutaro Kanno

Level Design
Takayuki Ikkaku
Kenta Usui
Yasuhiro Akama
Yuka Kitahara
Yasuhisa Yamamura

Level Design Adviser
Toshihiko Nakago

Chief Design
Masanobu Sato

Character Design
Hirohito Shinoda
Keisuke Umeda
Yuki Hamada

Field Design
Yasutomo Nishibe
Masanao Arimoto
Yasuyo Iwawaki
Yuka Sawano
Shunichi Shirai
Mayako Sugimoto
Tadashi Tanaka

World Map Design
Takeshi Koike
Saki Kaneko

UI Design
Satoko Okada
Mariko Tachibana

Effects Design
Haruyasu Ito

Design Adviser
Atsushi Miyagi

Program Director
Shiro Mouri

System Program
Shintaro Sato
Takuma Oiso

Player Program
Keigo Nakanishi

Cinematic Program
Makoto Sasaki

Field System Program
Hisashi Okada

Enemy & Object Program
Tatsuo Nishiyama
Kenichi Nishiyama
Arisa Kitani
Keiji Takahashi
Etsuko Sakai
Fumiya Nakano
Takuma Deguchi
Toshiyuki Doi

World Map Program
Yasunari Soejima
Koji Sakai

UI Program
Kiyoshi Kouda
Masaru Nii
Akira Mizukami

Sound Program
Yohei Miyagawa
Natsuko Yokoyama

Music Composition
Shiho Fujii
Mahito Yokota

Sound Adviser
Koji Kondo

Cinematic Director
Tomoe Aratani

Cinematic Animation
■ Yoshikazu Sumioka
■ Masaya Akiyama
■ Takahiro Nishigaki
Asako Shibata

Character Supervisor
Akiko Kato
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Technical Support
Yuta Ogawa
Takehiro Oyama
Masahiro Takeguchi

NOA Localization Management
■ Leslie Swan
■ Nathan Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary

NOA Localization
■ Camilo Alba Navarro
■ Hélène Bisson-Pelland
■ Robert Heiret
■ Laurence Millerioux-Tanen
■ César Pérez
■ Eric M. Smith
■ Ethan Stockton

NOE Localisation Management
■ Erkan Kasap
■ Takashi Katagiri
■ Jamie Grant

NOE Localisation
■ Grégory Moreau
■ Andrea Jähn
■ Steffen Lotz
■ Daniel Campbell
■ Matthew Fosbrook
■ Marie Suffert
■ Tito Leati
■ Emanuele Fabbioni
■ Gunnar Friedrich
■ Jesko von Werthern
■ Blanca Hueso Taulés
■ Miguel Sánchez Esteban
■ Saskia Doorschodt
■ Carsten Harmans
■ Stanislav Bush
■ Alexey Nikiti
■ Rodrigo Dias
■ Paulo Barata

NCL Product Testing
■ Naoki Takami
■ Hitoshi Kanetani
■ Ryuji Hamaguchi
■ Naofumi Terazono
■ MARIO CLUB CO. LTD.
■ NOA Product Testing Dept.
■ NOE Quality Assurance Group
■ All General Support Group

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Shunsuke Makita
Yoji Inagaki
Takahiro Watanabe
Yuki Tsuji
Keisuke Nishimori
Yoko Fukuda
Aya Shida
Junki Ikeuchi
Shigetoshi Kitayama
Takuhiro Dohta
Takahiro Takayama
Tomohisa Saito
Hirokazu Matsui
Yuki Ijiri
Norio Asakura
Daiki Nishioka
Ryuusuke Yoshida
Naoko Ayabe
Takumi Wada
Yuri Adachi
Yusuke Nakano
Takashi Hosoi
■ SRD CO., LTD.
■ IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD.
■ MOX CO., LTD.

Coordinator
Tsutomu Kaneshige
Shinichi Ikematsu

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata

Character Voices (uncredited)


INFOBOX
Product: New Super Mario Bros. U [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: New Super Mario Bros. U. (■ Official)
Series: New Super Mario Bros.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License