Staff Credits - New Super Mario Bros. 2 [Nintendo 3DS]

Producer
Takashi Tezuka
Hiroyuki Kimura

Director
Yusuke Amano

Game Design
Hok Wai Ng
Taiju Suzuki
Ryuhei Matsuura

Level Design
Nobuo Matsumiya
Minoru Narita
Yasutaka Takeuchi
Mari Shirakawa
Eiji Mukao
Toshihiko Okamoto
Kazuhiro Yoshikawa
Yuya Sato
Kosono Okina
Tatsuya Hishida

Level Design Adviser
Toshihiko Nakago

Art Director
Masaaki Ishikawa

Character Design
Masahiro Kawanishi
Sho Murata
Daisuke Ito
Yutaka Aihara
Toshiya Shinohara

Field Design Lead
Makoto Yonezu

Field Design
Tetsuya Kobayashi
Yasuo Kumakura

UI Design
Tokihiko Toyoda
Takashi Fukahori
Ryo Tanaka
Satoko Okada
Takahiro Hamaguchi

Effects Design
Sayaka Nishimura

Design Adviser
Atsushi Miyagi

Program Director
Kenji Higashiyama

Player Program
Junya Okamoto

Main Program
Eiji Noto
Takamitsu Kuzuhara
Ryu Shinomiya
Yoshimi Izumori

System Program
Kunihiro Komatsu
Nobuhiko Sadamoto
Kazuhiro Nakari
Minoru Hamaura

UI Program
Momoko Shibutani

World Map Program
Shinji Okuda

Program Support
Etsuko Sakai
Takuma Deguchi
Fumiya Nakano
Shogo Kihara
Yusaku Shimizu
Kiyoshi Koda
Masaru Nii
Kei Uramoto

Sound Director
Kenta Nagata

Music Composition
Yuki Tsuji
Natsuko Yokoyama

Sound Adviser
Koji Kondo
Yoji Inagaki

Cinematic Director
Tomoe Aratani

Cinematic Animator
■ Yoshikazu Sumioka
■ Masaya Akiyama

Technical Support
Tomohiro Umeda
Toru Inage
Masahiro Takeguchi

Special Thanks
Takumi Kawagoe, Daiki Nishioka, Hirokazu Matsui, Yuki Ijiri, Yusuke Nakano, Yuri Adachi, Takumi Wada, Naoko Ayabe
Takashi Hosoi, Estevan Sobral Bauch, Stefan Dickhardt, Ippei Kohara, Lubov Blaesing, Manabu Okajima, Shiro Mouri, Shintaro Sato
Takuma Oiso, Masanobu Sato, Masanao Arimoto, Kenji YamamotoTomohisa Saito, Keizo Ota, Shoichi Obayashi, Tatsuya Takadera
Keijiro Inoue, Futoshi Shirai, Shinya Hiratake, Hiroaki Hishinuma, Hiroshi Arai, Keisuke Matsui, Kaoru Sato
SRD CO., LTD., IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD., MOX CO., LTD, ALL EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: New Super Mario Bros. 2 (Nintendo 3DS)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits.Iwata Asks: New Super Mario Bros. 2. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License