Miitopia (3DS)

MIITOPIA
ミートピア
©2016 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Entertainment Planning & Development Division (EPD)

Additional Work
GOOD-FEEL CO., LTD. (Graphics)

logoNintendo.png

Producer
Kouichi Kawamoto

Co-Producer
Takayuki Shimamura

Director
Yuichiro Ito

Game Design
Kazuhiro Yoshikawa, Naoya Yamamoto

Program Director
Takaomi Ueno

Program
Yoshihiro Iwasa, Toshikazu Jin, Kazuhiro Wabe, Kosuke Teshima, Tatsuya Ogawa

Design Director
Kyohei Seki

Graphic Design
Akari Hishinuma, Yuka Kumiki, Asako Shibata, Naoki Yamada, Arata Takahashi, Shungo Suzuki, Junya Hiramatsu, Katsuhiko Kanno, Motoaki Fukuda, Takehisa Eiraku, Shigeki Yoshida, Shintaro Kashiwagi, Saki Takita, Takahisa Ikejiri, Kazumi Kusakabe, Takahiro Nishigaki, Kosei Kitamura, Ayano Otsuka (Good-Feel), Takeshi Okazawa (Good-Feel), Midori Ishibashi (Good-Feel), Atsuko Ichii (Good-Feel), Yumi Uchida (Good-Feel), Asami Kawabata (Good-Feel), Saho Kuribayashi (Good-Feel), Yoshie Nobe (Good-Feel), Ayaka Miyazawa (Good-Feel), Megumi Watanabe (Good-Feel), Takaki Tsuchiyama (Good-Feel)

Music
Toshiyuki Sudo, Shinji Ushiroda, Yumi Takahashi, Megumi Inoue

Sound Program & Effects
Hiromitsu Fujikawa

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Server Program
Kazuto Shimizu, Yasuyuki Ikeda, Shinnosuke Miki,Noritaka Otsuka

Technical Support
Seiichi Yamaguchi, Yuki Onozawa, Tomohiro Nakatani, Takashi Yoneyama, Yuta Arai, Go Mimura, Takuya Akiyama, Toshikazu Tomizawa, Masato Onishi, Kazuki Tsukuda, Mitsuo Iwamoto, Koichiro Hirano

Testing/QA
Takeshi Saigo, Daiki Yokouchi, Mario Club Co., Ltd., DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Special Thanks
Masamichi Sakaino, Hitoshi Kobayashi, Jin Ikeda, Yasuhiro Takao, Takuto Gocho, Haruka Tatsuta, Noriko Kitao, Tomomi Mashiko, Toyokazu Nonaka, Etsunobu Ebisu, Masashi Tsuboyama, Good-Feel Co., Ltd.

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima

INFOBOX
Version: Nintendo 3DS (JP)
Source: Japan Version End Game Credits. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License