Miitopia (3DS)

MIITOPIA
ミートピア
©2016 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo - Entertainment Planning & Development Division (EPD)

Additional Work
GOOD-FEEL CO., LTD.

logoNintendo.png

Producer
Kouichi Kawamoto, Takayuki Shimamura

Director
Yuichiro Ito

Planning
Kazuhiro Yoshikawa, Naoya Yamamoto

Program
Takaomi Ueno, Yoshihiro Iwasa, Toshikazu Jin, Kazuhiro Wabe, Kosuke Teshima, Tatsuya Ogawa

Visual
Kyohei Seki, Akari Hishinuma, Yuka Kumiki, Asako Shibata, Naoki Yamada, Arata Takahashi, Shungo Suzuki, Junya Hiramatsu, Katsuhiko Kanno, Motoaki Fukuda, Takehisa Eiraku, Shigeki Yoshida, Shintaro Kashiwagi, Saki Takita, Takahisa Ikejiri, Kazumi Kusakabe, Takahiro Nishigaki, Kosei Kitamura, Ayano Otsuka (Good-Feel), Takeshi Okazawa (Good-Feel), Midori Ishibashi (Good-Feel), Atsuko Ichii (Good-Feel), Yumi Uchida (Good-Feel), Asami Kawabata (Good-Feel), Saho Kuribayashi (Good-Feel), Yoshie Nobe (Good-Feel), Ayaka Miyazawa (Good-Feel), Megumi Watanabe (Good-Feel), Takaki Tsuchiyama (Good-Feel)

Music
Toshiyuki Sudo, Shinji Ushiroda, Yumi Takahashi, Megumi Inoue

Sound
Hiromitsu Fujikawa

Server
Kazuto Shimizu, Yasuyuki Ikeda, Shinnosuke Miki, Noritaka Otsuka

Support
Seiichi Yamaguchi, Yuki Onozawa, Tomohiro Nakatani, Takashi Yoneyama, Yuta Arai, Go Mimura, Takuya Akiyama, Toshikazu Tomizawa, Masato Onishi, Kazuki Tsukuda, Mitsuo Iwamoto, Koichiro Hirano

Testing
Takeshi Saigo, Daiki Yokouchi, Mario Club Co., Ltd., DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Localization
Jeff Miller, Nathan Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Scot Ritchey, Richard Amtower IV, Bill Hutchens, Rich Comegys, Galia Rodríguez Hornedo, Thaddée Wiseur, Ethan Stockton, Canela Rodal, Palma Sánchez de Moya Rodríguez, Marco Guasco, Pierre Sanchez, Matthew Fosbrook, Eren Baykal, Sarah Kelly, John Mullen, Marco Morbin, Barbara Pisani, Tito Leati, Giovanna Canta, Gurvan Le Guen, Claire Stalter, Éric Primault, Anthony Fouillen, Thomas Ito, Benedikt Grosser, Frithjof Koepp, Sebastian Brück, Marijke Pustjens, Keywords Studios, Belén Wallace Puente, Blanca Hueso, Jónatan Marcos Millán, Ainhoa Bernad Hurtado

Special Thanks
Masamichi Sakaino, Hitoshi Kobayashi, Jin Ikeda, Yasuhiro Takao, Takuto Gocho, Haruka Tatsuta, Noriko Kitao, Tomomi Mashiko, Toyokazu Nonaka, Etsunobu Ebisu, Masashi Tsuboyama, Good-Feel Co., Ltd.

Supervisor
Kenji Yamamoto

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima

INFOBOX
Version: Nintendo 3DS (JP)
Source: Kyoto Report Investigative Methods. In-Game Credits
Back to Credits
Back to Personnel
Back to Developer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License