Staff Credits - Miitopia [Nintendo 3DS]

Director
Yuichiro Ito

Game Design
Kazuhiro Yoshikawa
Naoya Yamamoto

Program Director
Takaomi Ueno

Program
Yoshihiro Iwasa
Toshikazu Jin
Kazuhiro Wabe
Kosuke Teshima
Tatsuya Ogawa

Design Director
Kyohei Seki

Graphic Design
Akari Hishinuma
Yuka Kumiki
Asako Shibata
Naoki Yamada
Arata Takahashi
Shungo Suzuki
Junya Hiramatsu
Katsuhiko Kanno
Motoaki Fukuda
Takehisa Eiraku
Shigeki Yoshida
Shintaro Kashiwagi
Saki Takita
Takahisa Ikejiri
Kazumi Kusakabe
Takahiro Nishigaki
Kosei Kitamura
■ Ayano Otsuka
■ Takeshi Okazawa
■ Midori Ishibashi
■ Atsuko Ichii
■ Yumi Uchida
■ Asami Kawabata
■ Saho Kuribayashi
■ Yoshie Nobe
■ Ayaka Miyazawa
■ Megumi Watanabe
■ Takaki Tsuchiyama

Music
Toshiyuki Sudo
Shinji Ushiroda
Yumi Takahashi
Megumi Inoue

Sound Program & Effects
Hiromitsu Fujikawa

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto

Server Program
Kazuto Shimizu
Yasuyuki Ikeda
Shinnosuke Miki
Noritaka Otsuka

Technical Support
Seiichi Yamaguchi
Yuki Onozawa
Tomohiro Nakatani
Takashi Yoneyama
Yuta Arai
Go Mimura
Takuya Akiyama
Toshikazu Tomizawa
Masato Onishi
Kazuki Tsukuda
Mitsuo Iwamoto
Koichiro Hirano

Testing/QA
Takeshi Saigo
Daiki Yokouchi
■ Mario Club Co., Ltd.
■ DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Special Thanks
Masamichi Sakaino
Hitoshi Kobayashi
Jin Ikeda
Yasuhiro Takao
Takuto Gocho
Haruka Tatsuta
Noriko Kitao
Tomomi Mashiko
Toyokazu Nonaka
■ Etsunobu Ebisu
■ Masashi Tsuboyama
■ Good-Feel Co., Ltd.

Co-Producer
Takayuki Shimamura

Producer
Kouichi Kawamoto

General Producer
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima


INFOBOX
Product: Miitopia [Nintendo 3DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Mii
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License