Mario Tennis Aces

CAMELOT

GAME DESIGN LEAD

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

DIRECTOR

 • Shugo Takahashi

ART DIRECTOR

 • Satoshi Tamai

SOUND DIRECTOR

 • Masaaki Uno

ASSISTANT DIRECTOR

 • Yusuke Sugimoto

GAME DESIGN

 • Mitsuru Someya
 • Shogo Sueki
 • Shota Iwadate
 • Yuki Yamaji
 • Ayumu Shindo
 • Sho Kikuchi

PROGRAMMING LEAD

 • Haruki Kodera
 • Yutaka Yamamoto

PROGRAMMING

 • Haruki Ooe
 • Tessei Araki
 • Masayuki Matsumiya
 • Akira Koike
 • Masatoshi Muto
 • Hirokazu Arai
 • Iki Nakayasu
 • Yuki Miyahira
 • Yuya Iida
 • Yuki Miura
 • Sho Togo
 • Shogo Numazaki

TECHNICAL SUPPORT

 • Akiko Sato
 • Kenji Numaya

TECHNICAL SUPERVISOR

 • Yasuhiro Taguchi
 • Ikuo Komiya

CHARACTER ARTIST

 • Asuka Aoki
 • Minami Iwaki
 • Kasumi Arai
 • Toyotake Ishida
 • Hiromi Shimizu

BG ARTIST

 • Mari Nakayama
 • Kouji Kobayashi
 • Kentaro Takaoka

EFFECT ARTIST

 • Junko Nakada

UI ARTIST

 • Mifuyu Kamihashira
 • Mariko Tamai
 • Kanako Shindo

CINEMATIC STORYBOARD ART

 • Fumihide Aoki
 • Hiroto Nakashima

CINEMATIC DESIGN

 • Takashi Yoneda

SOUND EFFECTS & COORDINATION

 • Masaaki Uno

SOUND EFFECTS

 • Hiroyuki Hamada

POLYASSETS UNITED INC.

CINEMATIC ARTIST

 • Kazuhiko Tsukada
 • Adrian Kohr
 • Ai King
 • Allen Lee
 • Renuka Suba

VOICES

MUSIC

 • Motoi Sakuraba

NINTENDO

DIRECTOR

ART DIRECTOR

COORDINATION & TECHNICAL SUPPORT

PROGRESS SUPERVISION

CHARACTER SUPERVISORS

ILLUSTRATION

SOUND SUPERVISORS

TECHNICAL SUPPORT

NINTENDO OF AMERICA

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT

NOA LOCALIZATION

NINTENDO OF EUROPE

LOCALISATION PRODUCERS

TRANSLATION COORDINATORS

TRANSLATION

TESTING & QUALITY ASSURANCE

MARIO CLUB CO., LTD.

POLE TO WIN CO., LTD.

 • Ryuichiro Hashimoto
 • Mitsuhiro Ashitani
 • Yuki Sakamoto
 • Yutaka Abe
 • Koichi Ikeda
 • Kensuke Ibuki
 • Yoshinori Owada
 • Ryo Kawano
 • Sawako Kabata
 • Yuuki Kitao
 • Kouhei Takahashi
 • Miyu Tomiyasu
 • Ryota Nakashima
 • Shu Yagi
 • Kouhei Yamamichi
 • Kiyonori Yamaya

NOA PRODUCT TESTING

NOE QUALITY ASSURANCE

SPECIAL THANKS

PRODUCERS

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

GENERAL PRODUCER

EXECUTIVE PRODUCER

Nintendo and CAMELOT are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved.
Nintendo et CAMELOT sont les auteurs de ce logiciel au regard du droit d'auter. Tous droits reserves.
© 2018 Nintendo / CAMELOT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License