Mario Superstar Baseball

DIRECTOR

 • Hideki Tomida

PROGRAMMING

 • Takayuki Ozaki
 • Makoto Nakano
 • Hideyuki Michibayashi
 • Akira Iguchi
 • Hideki Kurosaki
 • Naoyuki Ohtsuka
 • Yusuke Kashiro

GRAPHIC ART

 • Hisato Sotosa
 • Yukiya Matsuura
 • Masahiro Hoshino
 • Yasuhiro Maruo
 • Yasunori Korenaga
 • Sayuri Okumiya
 • Yutaka Sakai
 • Motoharu Morishita
 • Masato Tanaka
 • Tomoya Momota
 • Hirotomo Ishii
 • Nachi Mizuki
 • Tetsuo Fukaya
 • Miki Shimizu
 • Sanae Gyobu
 • Hiromi Sano
 • Megumi Kitagawa
 • Masahiko Uchida
 • Kenji Edamatsu
 • Sachiko Sato
 • Takashi Yoshida

SUPPORT GRAPHICS

 • Yasuko Teraoka
 • Masahiro Teraoka
 • Yoshitaka Tanigawa

SOUND

 • Ayako Yamaguchi
 • Masasi Sugiyama
 • Nobuhiro Ohguchi
 • Kenichi Takahara
 • Toshio Kajino

CONCEPT

 • Shinsuke Kimura
 • Tatsuhiro Kataoka
 • Sakon Kanayama
 • Shoji Terai
 • Hiroki Nishigaki

SONGS

 • Steven Owyer
 • Yuko Umebayashi
 • Souhei Komori
 • Shogo Shibata
 • Masakazu Fujii
 • Tsutomu Shimamura
 • Madoka Nakashima
 • Yuki Hakaridani
 • Daisuke Matsumoto
 • Tatsuhiro Mizoguchi
 • Takuro Suzuki

OPENING & ENDING MOVIE

 • Kazuhiko Tsukada

MOVIE SUPPORT

SUPERVISORS

SUPERVISORS (GRAPHICS)

SOUND SUPPORT

VOICES

PUBLIC RELATIONS

ARTWORK

CG ILLUSTRATION SUPERVISOR

DEBUG

SPECIAL THANKS

 • NOWPRODUCTION Co.,Ltd.
 • POLYASSETS UNITED Inc.
 • Masashi Jinbo
 • Masaya Imoto
 • Takako Maeda
 • Takeshi Sakamoto
 • Hideki Ohguchi
 • Takayasu Shirazu
 • Mitsutoshi Matsumura
 • Michiharu Takaya
 • Shinichiro Takahashi
 • Shintaro Imai
 • Kenji Arita

PRODUCERS

EXECUTIVE PRODUCER

NORTH AMERICAN LOCALIZATION

NORTH AMERICAN LOCALIZATION MANAGEMENT

NOA PRODUCT TESTING

©2005 Nintendo ©2005 NAMCO
Copyrights of all Program reserved by NAMCO.
Copyrights of all Game, Characters, Scenario and MUSIC, except
Copyrights owned by NAMCO, reserved by Nintendo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License