Mario Super Sluggers

Director

 • Hideki Tomida

Programming

 • Takayuki Ozaki
 • Naoyuki Ohtsuka
 • Ryosuke Yasui
 • Hideyuki Michibayashi
 • Shogo Shibata
 • Takehito Okamoto
 • Shigeru Sato
 • Yoshitsugu Kondou
 • Kunihiko Kurokawa

Art Director

 • Masahiro Hoshino

Graphic Art

 • Hisato Sotoosa
 • Masato Tanaka
 • Noriko Uono
 • Katsuhiko Otani
 • Yutaka Sakai
 • Koichiro Yamamoto
 • Yasuhiro Maruo
 • Sayuri Okumiya
 • Yoichi Takeda
 • Megumi Hatano
 • Yoshie Kumagai
 • Miki Shimizu
 • Natsumi Obe
 • Asami Koga
 • Maori Nakagawa
 • Hiromi Sano
 • Sanae Gyobu
 • Nachi Mizuki
 • Madoka Nakashima
 • Keiko Ueda
 • Yukiya Matsuura
 • Chihiro Suzuki
 • Reiko Yamane
 • Shoichi Nakaoka
 • Yuri Yamamura
 • Megumi Irie
 • Chieko Itanami

Sound

 • Ayako Yamaguchi
 • Masashi Sugiyama
 • Nobuhiro Ouchi
 • Kazuyuki Fujita

Mix Engineering

 • Toshiaki Kitahata
 • Takashi Funama
 • Naoko Fukuoka

Conception

 • Shinsuke Kimura
 • Takako Maeda
 • Sakon Kanayama
 • Yuji Yamada
 • Tatsuhiro Mizoguchi
 • Ryota Kobayashi
 • Yuko Umebayashi
 • Takayasu Shirazu

Songs

 • Natsumi Obe
 • Shuta Kato
 • Shinsuke Kimura
 • Sanae Gyobu
 • Yasuyuki Kudo
 • Chihiro Suzuki
 • Takuro Suzuki
 • Madoka Nakashima
 • Megumi Hatano
 • Tetsuo Fukaya
 • Junichi Murata
 • Yuji Yamada
 • Yasuaki Hashimoto
 • Kazumi Yamabe
 • Tomoaki Tsujino
 • Daisuke Fujita
 • Reiko Yamane
 • Shoji Terai
 • Akira Mochizuki
 • Steven Dwyer
 • Yuko Umebayashi
 • Souhei Komori
 • Shogo Shibata
 • Masakazu Fujii
 • Tsutomu Shimamura
 • Yuki Hakaridani
 • Daisuke Matsumoto
 • Tatsuhiro Mizoguchi

Opening & Ending Movie

 • Kazuhiko Tsukada

Movie Support

Supervisor

Graphic Supervisors

Sound Support

Voice

Public Relations

 • Daigo Kumazawa

Artwork

CG Illustration

CG Illustration Supervisor

Debug

North American Localization

North American Localization Management

Special Thanks

 • Now Production Co., Ltd.
 • PolyAssets United Inc.
 • Alchemy Studio
 • Atsushi Shiozawa
 • Nobuharu Kameya

Associate Producers

Producers

Executive Producer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License