Staff Credits - Mario Party 9 [Wii]

Director
■ Shuichiro Nishiya

Chief Planning Director
■ Tatsumitsu Watanabe

Planning Director
■ Takeru Sugimoto
■ Yuji Asano
■ Shigeru Okita
■ Makoto Eguchi
■ Hiroyuki Seki
■ Noriyuki Saeki
■ Satoru Imamura
■ Fumihisa Sato

Planning
■ Yuki Maruyama
■ Naoaki Yamashita
■ Hayato Minagawa
■ Naonari Kaga
■ Yukiko Nakata
■ Tsuyoshi Matsumoto
■ Masashi Oishi
■ Atsushi Nakao
■ Yuya Rokuyama
■ Satomi Yamakawa
■ Hiroshi Kurimoto
■ Shigeyasu Ohashi
■ Junnosuke Tsuchimoto
■ Ayumu Kawashiro
■ Kenta Ogawa
■ Yamato Sato
■ Yohei Nakata
■ Ryota Saruwatari

Chief Programming Director
■ Shinji Shibasaki

Programming Director
■ Noriyasu Arata
■ Tadao Shohyama
■ Akihiro Terada
■ Haruhiko Tanuma

Programming
■Tadamasa Ishizaka
■ Shinichi Hiramori
■ Kazuhiro Enami
■ Hisashi Yoshida
■ Masayuki Shinohara
■ Tetsuro Kani
■ Shinnosuke Ohashi
■ Izumi Fukuda
■ Takashi Iwanaga
■ Norifumi Hira
■ Takahiro Matsumoto
■ Yasutaka Ikeda
■ Daizou Yamauchi
■ Hiroyuki Watanabe
■ Junichi Nagasaki
■ Sayaka Fukuyama
■ Nobuya Wada
■ Tomoaki Tanaka
■ Daichi Ishii
■ Kuniaki Miyauchi
■ Kana Mizota
■ Takanori Ode
■ Kenichiro Obara
■ Satoshi Yoshida
■ Tsubasa Yamaguchi
■ Masayuki Kino
■ Aya Yoshii
■ Takayuki Kimata
■ Takeshi Hida
■ Takayuki Hayase

Chief Design Director
■ Hiroshi Hayashi

Design Director
■ Akiyoshi Kakinuma
■ Takahiro Karino
■ Takahito Tatezawa
■ Takahiro Asano
■ Yukinori Goto

Graphic Design
■ Toshifumi Sekijima
■ Susumu Kuribayashi
■ Shunsaku Yamamoto
■ Kazuhisa Okamoto
■ Takamitsu Manabe
■ Kazuaki Henmi
■ Tsuyoshi Mizuguchi
■ Nana Tanaka
■ Hayato Ogawa
■ Masahiko Yamada
■ Minori Nishioka
■ Huichung Lee
■ Tomoaki Watanabe
■ Natsumi Yamada
■ Akiko Nishizawa
■ Hiroko Kinjo
■ Kango Sumi
■ Yoko Asari
■ Hideki Morinaga
■ Yoshinori Ikeshita
■ Tsukasa Tanaka
■ Kanako Uto
■ Yasuhiro Ando
■ Akira Mizoguchi
■ Mikio Kita
■ Hiroshi Okajima
■ Yurie Okubo
■ Shinsuke Miyazaki
■ Shouhei Higashi
■ Keisuke Mizutani
■ Takuya Tawaratsumida
■ Takayuki Shimokawa
■ Asami Matsushima
■ Miki Nakamura
■ Saki Ideguchi
■ Miho Yamaguchi
■ Tadashi Miura
■ Yumi Futagawa
■ Shouichi Kawamura
■ Keisuke Yonaha
■ Yuka Ogawa
■ Hiroyuki Okamura
■ Yoshinori Hirai
■ Haerim Kang
■ Mariko Kawase
■ Arisa Kurosu
■ Akiko Tanno
■ Michiyo Nojiri
■ Rinako Asano
■ Masafumi Kimura

Sound Director
■ Hiroyuki Tsuboguchi

Music Director
■ Masayoshi Ishi (T's Music Co., Ltd.)

Music
■ Toshiki Aida (T's Music Co., Ltd.)
■ Ryosuke Asami (T's Music Co., Ltd.)

Sound Effects Director
■ Yuhki Mori (T's Music Co., Ltd.)

Sound Effects
■ Kotaro Baba (T's Music Co., Ltd.)
■ Tomomitsu Matsushita (T's Music Co., Ltd.)
■ Yutaka Takahashi (T's Music Co., Ltd.)

Sound Supervisor
Koji Kondo

Character Voices
■ Charles Martinet
■ Sam Kelly
■ Deanna Mustard
Kazumi Totaka
Nate Bihldorff
■ Atsushi Masaki
■ Kenny James
■ Caety Sagoian
■ Takashi Nagasako
■ Katsumi Suzuki
■ Motoki Takagi
■ Delores Rogers
■ Dex Manley
Toru Asakawa
■ Jeff Minnerly
■ Pablo Magaz
■ Patrick Mugalu
■ Alessandro Ricci
■ Peter Stark
■ Javier Fernández-Peña

Graphic Supervisor
Kanae Dohta
Sota Kagino
Ryusuke Yoshida
Naoko Ayabe
Tsuyoshi Watanabe

Logo Design
Ryo Koizumi
Shiori Adachi

NOA Localization Management
■ Nate Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Mike Drucker
■ Matylda Kramarz
■ Anne-Marie Laperrière
■ César Pérez
■ Galia Rodríguez Hornedo
■ Ethan Stockton

NOE Localisation Management
■ Erkan Kasap
■ Özlem Zaimoglu

Localisation Producer
■ David Ryan
■ Hidetoshi Sakamoto

NOE Translation Coordination
■ Daniele Braglia

NOE Translation
■ Ethan Stockton
■ Mike Drucker
■ Charlotte Steggall
■ Kevin Murray
■ Sabrina Jouillat
■ David Caussèque
■ Mirko Capocelli
■ Vincenzo Russo
■ Sven Pötzl
■ Gunnar Friedrich
■ Miguel Rodríguez Ramos
■ Miguel Sánchez Esteban

Debug
■ NOA Product Testing
■ NOE Quality Assurance

Special Thanks
■ Stephane Arlot
■ Eric Bush
■ Scott Callahan
■ Sean Egan
■ Nicko Gonzalez De Santiago
■ Alexandre Higashi
■ Sara Hoad
■ Kyle Hudson
■ Teresa Lillygren
■ Tomoko Mikami
■ Masayasu Nakata
■ Joshua Newman
■ Kindra Timmerwilke
■ Marko Wallenius
■ Stephen Ward
■ Stefania Montagnese
■ Andrea De Benedetto
■ Lubov Blaesing
■ Mitsuo Imamoto
Takehiro Oyama
Akihiro Sakatani
Miyuki Murato
Tomoyoshi Yamane
Tomomi Sano
Tomohiro Yamamura
Kenji Yamamoto
Akito Nakatsuka
Kensuke Tanabe
Risa Tabata
■ Mitsuhiro Kadowaki
■ Osamu Tsujikawa
■ Akira Matsumoto
■ Kenji Ohira
■ Hisao Hasunuma
■ Mitsuo Hasanuma
■ Kazuyuki Makishima
■ Tatsuo Masuda
■ Shinji Yoshikawa

Coordinator
Yoshinori Tsuchiyama
Jumpei Horita

Senior Director
■ Kenji Kikuchi

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Associate Producer
Miyuki Hirose

Producer
Hiroshi Sato
■ Atsushi Ikeda

Executive Producer
Satoru Iwata
Shinji Hatano
■ Hidetoshi Endo


INFOBOX
Product: Mario Party 9 [Wii]
Developer: NDCUBE CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America End Game Credits. (■ Official)
Series: Mario Party
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License