Staff Credits - Mario & Luigi: Paper Jam [Nintendo 3DS]

Director / Scenario
■ Shunsuke Kobayashi

Co-Director
■ Hiroyuki Kubota

Main Program
■ Makoto Aioi

World Design
■ Daisuke Goto
■ Akiko Sugimoto
■ Chihiro Fujioka
■ Hiromitsu Arai

Battle Design
■ Jun Iwasaki
■ Fumiya Obata
■ Shoichi Nobukiyo
■ Kazuki Kanayama
■ Soichiro Miyano

BG Data Production
■ Yusuke Okano

World Main Program
■ Yuki Akahori

World Program
■ Naoya Hashimoto
■ Makoto Takei
■ Masashi Yamane

Battle Main Program
■ Hiroshi Ohata

Battle Program
■ Ryunosuke Sugiyama
■ Mitsuteru Ozawa
■ Itaru Sato
■ Naiki Yano
■ Kouichi Kuroki
■ Hirokazu Kobayashi
■ Hiroki Hino

Menu Program
■ Masaya Ohtomo

Graphic Design Lead
■ Akira Noguchi

Mario & Luigi Graphics
■ Natsuko Kemi
■ Susumu Tomizawa

Enemy Graphics
■ Shuji Kamohara
■ Yuichiro Nakayama
■ Tomoko Obara

World Character Graphics
■ Yoshihiro Matsuyama
■ Hiroyuki Yotsutsuji

Effect Design
■ Tetsuya Ohi

Background Graphics Lead
■ Takuji Sasaki

Background Graphics Design
■ Kouichi Fukazawa
■ Osamu Ohguchi

Background Graphics
■ Reo Nakamura
■ Masahiko Toda
■ Tomoya Hiwatari
■ Yoko Tashiro
■ Mizuna Komatsu
■ Atsuko Shinohara
■ Hikaru Sameshima
■ Naoki Gouda
■ Yasuhiro Ogura
■ Yuichi Koyama

Menu Graphics
■ Akira Fujii

3D Model & Motion
■ Ryuta Inoue
■ Kota Iida
■ Shouko Muramoto
■ Haruka Yamasaki
■ Shiori Nagai
■ Kentarou Sunaga

Music
■ Yoko Shimomura

Sound Effects
■ Kenichi Saito
■ Eiji Nakamura

Papercraft Battles
■ Will Co., Ltd.

Production Management
■ Noriyuki Saeki

Papercraft Battle Director
■ Satoru Imamura

Battle Design
■ Hisashi Kishida
■ Ayumu Kawashiro
■ Yamato Sato

Main Program
■ Haruhiko Tanuma

Program
■ Takeshi Kawamoto
■ Tsutomu Kawamoto
■ Kengo Matsumura
■ Kazuki Tashiro
■ Takanori Ode

Graphic Design Lead
■ Masayuki Tsuboi

Graphic Design
■ Risa Takei
■ Senei Sou
■ Shirou Teramoto
■ Kenichi Ueyama
■ Reiki Nishikawa
■ Yuka Shimazaki
■ Shinichiro Shimamura
■ Noboru Matsumura

Production Support
■ Hisao Hasunuma
■ Mitsuo Hasunuma
■ Kazuyuki Makishima
■ Tatsuo Masuda
■ Hirotaka Nakayama
■ Hiroshi Kurimoto

Sound Supervisor
Koji Kondo

Voice Talent
■ Charles Martinet
■ Sam Kelly
■ Kenny James
Kazumi Totaka
■ Atsushi Masaki
■ Caety Sagoian
■ Lani Minella
■ Mike Vaughn
■ Dan Falcone
■ Tadd Morgan
Natsuko Yokoyama
■ Nate Bihldorff
Toru Minegishi
Toru Asakawa
Sanae Ushida

Graphic Supervisor
Aya Oyama
Chiaki Aida
Mizuki Kamei
Tsuyoshi Watanabe

Illustration
Naoko Ayabe
Ryusuke Yoshida
Chiharu Sakiyama

Artwork
Keisuke Okubo

Manual Editing
Jonghoon Park

NOE Localisation Producer
■ Giaime Carbonara
■ Daniel Campbell

NOE Localisation
■ Araceli Mazón Figueroa
■ Jo Legge
■ Ben Roffey
■ Sabrina Jouillat
■ Nicolas Sciotti
■ Sylvain Gsell
■ Emanuele Tonetti
■ Adriano Antonini
■ Fabio Costantino
■ Gunnar Friedrich
■ Katharina Glowotz
■ Janine Wetherell
■ Helge Friedrich
■ Ariel del Rio de Angelis
■ Sara Sainz Nieto
■ Cristina Solà Picas
■ Marc Ambler
■ Christian Buter
■ Marijke Pustjens
■ Rui Mendes
■ Ana Reis
■ Bernardo Serpa
■ Alexey Nikitin
■ Stanislav Bush
■ Elsa Jödicke

Testing
■ NOE Quality Assurance
■ NOA Product Testing
■ Mario Club Co., Ltd.
■ Pole To Win Co., Ltd.

Testing
■ Tsuyoshi Komura
■ Takahiro Kumasaka
■ Mizuki Ebihara
■ Takuya Inoue
■ Rina Uramoto
■ Takashi Takano
■ Hidetaka Yuuki

Special Thanks
Yuta Ogawa
Shingo Okamoto
Toru Inage
■ Ayako Moriwaki
Tomoyoshi Yamane
Tomomi Sano
■ Masako Kotobuki
■ Morikazu Aoki
■ Kaori Hitsuda
■ Masashi Okamoto
Junpei Horita

■ Switch Entertainment Inc.
■ Digital Works Entertainment
■ Will Co., Ltd.
■ Intelligent Systems Co., Ltd.

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Kensuke Tanabe

Coordinator
Yoko Yamakawa

Assistant Producer
Satoshi Kira

Producer
Akira Otani
■ Yoshihiko Maekawa
Toshiharu Izuno

General Producer
■ Tetsuo Mizuno
Shinya Takahashi


INFOBOX
Product: Mario & Luigi: Paper Jam [Nintendo 3DS]
Developer: ALPHADREAM CORP.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Europe Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Mario & Luigi
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License