Staff Credits - Mario Kart Wii [Wii]

Producer
Hideki Konno

Director
Yasuyuki Oyagi

Planning
Minoru Narita
Taku Matoba
Kentaro Tominaga
Yugo Hayashi
Kosuke Yabuki

Program Director
Katsuhisa Sato

Main Program
Yusuke Shiraiwa
Yukihiko Ito
Keiichiro Yoshida
Ichiro Suzuki
Shigetoshi Kitayama
Jun Ito
Takeshi Miyamoto
Yoshinori Konishi
Takahiro Takayama
Kensuke Muraki

Course Director
Hirotake Ohtsubo
Yoshihisa Morimoto

Course Design
Koji Kitagawa
Taeko Sugawara
Akito Osanai
Yasutomo Nishibe
Miki Watanabe
Masahiro Kawanishi
Shunichi Shirai
Atsushi Miyagi
Mari Fujita

Character Director
Daisuke Kageyama

Character Design
Keisuke Nishimori
Tomomi Iwasaki
Yoko Tanaka
Kazunori Fujii
Hiroyuki Inoue
Takahiro Koizumi
Shuhan Goya
Shinsuke Yamasaki

UI Design
Tokihiko Toyoda

Effects Design
Yoko Fukuda

Design Support
Yoshiki Haruhana
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue
Akiko Hirono
Michiko Iwasawa
Takuro Shimizu
Takeshi Koike

Program Support
Tetsuya Nakata
Keizo Ota
Takuhiro Dohta
■ Programming Support Group

Music Composition
Asuka Ohta
Ryo Nagamatsu

Sound Effects
Atsushi Masaki
Masato Mizuta

Sound Support
Hajime Wakai

Voice Talent
Charles Martinet, Sam Kelly, Deanna Mustard, Kenny James, Caety Sagoian, Mercedez Rose, Takashi Nagasako, Katsumi Suzuki
Toshihide Tsuchiya, Kazumi Totaka, Ayumi Nagao, Fumihiro Okabayashi, Hitomi Hirose, Katsuhiro Harasawa, Takuya Sato, Tomo Adachi
Tomoyuki Higuchi, Yuuko Kaida

Demo Movie Director
Hiroyasu Kuwabara

Demo Movie
Shigeki Yoshida
Daisuke Nobori
Eriko Kimura
Chiaki Aida
Naoki Mori

Technical Support
Hironobu Kakui
Shintaro Jikumaru

Artwork
Takayoshi Matsui
Keisuke Kadota

NCL Product Debug & Testing Unit
■ Yuuki Tanikawa
■ Akihiro Sakatani
■ Mario Club Co., Ltd.

NOA Localization
Gema Almoguera, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Kevin Sullivan

NOA Localization Management
Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan

NOA Product Testing
Masayasu Nakata, Robert Crombie, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Tim Casey, Patrick Taylor, Roger Harrison, Melvin Forrest, Israel Cruz-Morales
Jason Mahaffa, David Hunziker, Tomoko Mikami

NOE European Localisation Management
Andy Fey, Takashi Katagiri

NOE Translation
Andrea Jähn, Thomas Berthollet, Amparo Almodóvar Prieto, Alessandro De Luca, Patrick Shields

NOE Testing Team
Andrea De Benedetto, Patrick Thorenz, Guillaume Deschamps, Arrate Ugarte Sandonís, Pietro Faccio

NOE Manual Localization and Layout
Adrian Michalski, Silke Sczyrba, Peter Swietochowski, Jens Peppel, Yumie Yamane, Monika Humpe, Jan Muhl, Sascha Nickel, Sandra Bialys
Kathrin Grieser, Petra Becker, Alfiya Alesheva, Ursula Lipinski, Jasmina Libonati, Monika Händschke, Wojciech Sitarski, Manfred Anton
Oleg Sdarskij, Patrick Shields, Christopher Caël

Graphic Supervisors
Yo Onishi
Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration
Yuri Adachi
Shigehisa Nakaue
Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisors
Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Special Thanks
Shigeo Touma, Eitaro Yamamoto, Naoki Nakamura, Tarō Bandō, Takumi Kawagoe, Haruyasu Ito, DIGITALSCAPE Co. Ltd, All EAD

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Mario Kart Wii (Wii)
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Mario Kart Wii. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License